Add parallel Print Page Options

31 तर तिनीहरू जसले परमप्रभुमाथि भरोसा गर्दछ
    ऊ अझ बलियो हुन्छ अनि चीलहरू जस्तै आकासिन्छ।
ती मानिसहरू दुर्वल नभई दगुर्छन्।
    ती मानिसहरू थकित नभई हिँड्छन्।

Read full chapter