A A A A A
Bible Book List

Isaia 34 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Judecată împotriva neamurilor

34 Apropiaţi-vă, neamuri, şi ascultaţi!
    Luaţi aminte, popoare!
Să audă pământul şi toţi cei ce-l locuiesc,
    lumea şi toate făpturile ei!
Domnul este mânios pe toate neamurile
    şi furios pe toate oştirile lor.
        El le nimiceşte cu desăvârşire[a], le dă spre a fi măcelărite.
Morţii lor vor fi lăsaţi neîngropaţi;
    hoiturile lor vor răspândi un miros greu,
        iar munţii vor şiroi de sângele lor.
Toată oştirea cerurilor se va descompune
    şi cerurile însele vor fi înfăşurate ca un sul.
Toată oştirea lor va cădea
    asemeni frunzei veştejite a viţei-de-vie
        şi asemeni smochinei stricate din pom.

Sabia Mea s-a îmbătat în ceruri,
    iar acum, iată, coboară să judece Edomul,
        poporul pe care l-am sortit nimicirii.
Sabia Domnului este scăldată în sânge;
    este acoperită de grăsime,
de sângele mieilor şi al ţapilor
    şi de grăsimea de la rinichii berbecilor.
Căci Domnul aduce o jertfă la Boţra
    şi face un mare măcel în Edom.
Bivolii sălbatici vor cădea împreună cu ei
    şi tăuraşii împreună cu taurii puternici.
Ţara lor va fi scăldată în sânge,
    iar pulberea lor va fi îmbibată de grăsime.

Căci Domnul are o zi a răzbunării,
    un an al răsplătirii, pentru cauza Sionului.
Pâraiele Edomului vor fi prefăcute în smoală,
    iar pulberea lui în pucioasă.
        Ţara lui va fi ca smoala aprinsă!
10 Nu se va stinge nici noaptea, nici ziua,
    iar fumul ei se va înălţa veşnic.
Din generaţie în generaţie va rămâne pustie
    şi nimeni nu va mai trece vreodată prin ea.
11 Ciuşul şi cucuveaua o vor stăpâni;
    bufniţa şi corbul[b] îşi vor face cuib acolo.
El va întinde peste ea
    funia de măsură a haosului
        şi măsura de greutate a pustiirii.
12 Nobilii Edomului nu vor mai avea nimic acolo care să poată fi numit împărăţie;
    toţi prinţii lui vor ajunge o nimica.
13 Spini vor creşte în palatele lor,
    urzici şi mărăcini vor răsări în fortăreţele lor.
Va deveni vizuină pentru şacali
    şi adăpost pentru struţi.
14 Animalele pustiei se vor întâlni cu hienele,
    iar ţapii sălbatici se vor chema unul pe altul.
De asemenea, Lilit[c] se va culca
    şi îşi va găsi un loc de odihnă acolo.
15 Bufniţa îşi va face cuibul acolo şi va depune ouă,
    le va cloci şi îşi va strânge puii sub umbra aripilor sale.
Şoimii se vor aduna şi ei,
    fiecare cu perechea lui.

16 Cercetaţi sulul Domnului şi citiţi!

    Nici una dintre acestea nu va lipsi;
        nici una nu va fi fără perechea ei,
căci gura Domnului a poruncit
    şi Duhul Său le-a adunat împreună.
17 El a aruncat sorţii pentru ele
    şi mâna Sa le-a împărţit pământul cu funia de măsurat;
ele îl vor stăpâni pentru totdeauna
    şi-l vor locui din generaţie în generaţie.

Footnotes:

  1. Isaia 34:2 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă; şi în v. 5
  2. Isaia 34:11 Identificarea exactă a acestor păsări este nesigură
  3. Isaia 34:14 Numele unei zeiţe considerată demon de noapte, despre care se credea că bântuie în locurile pustii din Edom; sau animal de noapte care locuieşte în locuri pustii
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes