Add parallel Print Page Options

Iată, vine Ziua(A) Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu şi va nimici pe toţi păcătoşii(B) de pe el. 10 Căci stelele cerurilor şi Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca(C) la răsăritul lui şi luna nu va mai lumina.

Read full chapter

Căci iată că în zilele acelea(A) şi în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi ai Ierusalimului,

Read full chapter

15 Soarele(A) şi luna se întunecă şi stelele îşi pierd strălucirea.

Read full chapter

10 Înaintea lor se cutremură pământul(A), se zguduie cerurile, soarele(B) şi luna se întunecă şi stelele îşi pierd lumina.

Read full chapter

29 Îndată(A), după acele zile de necaz, soarele se(B) va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor vor fi clătinate.

Read full chapter

24 Dar, în(A) zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei,

Read full chapter

25 Vor(A) fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;

Read full chapter

12 Când a rupt Mielul pecetea a şasea, m-am uitat şi iată(A) că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele(B) s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele

Read full chapter

Bible Gateway Sponsors