A A A A A
Bible Book List

Isaia 9 Albanian Bible (ALB)

Por errësira nuk do të zgjasë gjithnjë mbi atë që tani është në ankth. Ashtu si në të kaluarën ai mbuloi me turp vendin e Zabulonit dhe vendin e Neftalit, kështu në të ardhmen do ta mbulojë me lavdi tokën pranë detit, matanë Jordanit, Galilenë e kombeve.

Populli që ecte në terr pa një dritë të madhe; mbi ata që banonin në vendin e hijes së vdekjes doli një dritë.

Ti e ke rritur kombin, ke shtuar gëzimin e tyre; ata gëzohen para teje ashtu si gëzohet dikush në korrje dhe ashtu si gëzohet kur ndahet plaçka e luftës.

Sepse ti ke thyer zgjedhën që rëndonte mbi të, shkopin mbi kurrizin e tij dhe shufrën e atij që e shtypte, si në ditën e Madianit.

Sepse çdo këpucë luftëtari në përleshje dhe çdo mantel i rrëkëllyer në gjak, do të caktohet të digjet dhe do të jetë eshkë zjarri.

Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes.

Nuk do të ketë të sosur rritja e perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për ta vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar me anë të mënçurisë dhe të drejtësisë, tani dhe përjetë. Këtë ka për të bërë zelli i Zotit të ushtrive.

Zoti ka dërguar një fjalë kundër Jakobit dhe ajo ka rënë mbi Izraelin.

Tërë populli do ta njohë, Efraimi dhe banorët e Samarias, që në kryelartësinë e tyre dhe arrogancën e zemrës së tyre thonë:

10  "Tullat kanë rënë, por do ta rindërtojmë me gurë të latuar; fiqtë e Egjiptit janë prerë, por ne do t’i zëvendësojmë me kedra".

11  Për këtë Zoti do të nxisë kundër tij kundërshtarët e Retsinit dhe do të nxisë armiqtë e tij:

12  Sirët nga lindja, Filistejtë nga perëndimi, që do ta hanë Izraelin gojëhapur. Megjithëkëtë zemërimi i tij nuk qetësohet dhe dora e tij mbetet e shtrirë.

13  Megjithatë populli nuk kthehet tek ai që e godet dhe nuk kërkon Zotin e ushtrive.

14  Prandaj Zoti do t’i presë Izraelit kokë dhe bisht, degë palme dhe xunkth brenda një dite të vetme.

15  Plaku dhe njeriu nga parësia janë koka; dhe profeti që u mëson të tjerëve gënjeshtra është bishti.

16  Ata që udhëheqin këtë popull e bëjnë të shkojë në rrugë të gabuar, dhe ata që udhëhiqen prej tyre i përpijnë.

17  Prandaj Zoti nuk do të kënaqet me të rinjtë e tij dhe as do t’i vijë keq për jetimët e tij dhe gratë e veja të tij, sepse të gjithë janë hipokritë dhe të çoroditur, dhe çdo gojë thotë marrëzira. Megjithë tërë këto gjëra zemërimi i tij nuk qetësohet dhe dora e tij mbetet e shtrirë.

18  Sepse ligësia djeg si një zjarr, që përpin ferra dhe gjemba dhe flakëron në pjesën e dendur të pyllit, që ngrihet lart si një shtyllë tymi.

19  Për shkak të zemërimit të Zotit të ushtrive vendi digjet dhe populli është si eshkë për zjarrin; askujt nuk i vjen keq për vëllanë e vet.

20  Këputet nga e djathta, por uria vazhdon; gëlltitet nga e majta, por pa u ngopur; secili përpin mishin e krahut të vet.

21  Manasi përpin Efraimin, dhe Efraimi Manasin; dhe tok janë kundër Judës. Megjithëkëtë zemërimi i tij nuk qetësohet dhe dora e tij mbetet e shtrirë.

Isaiah 9 New International Version (NIV)

[a]Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future he will honor Galilee of the nations, by the Way of the Sea, beyond the Jordan—

The people walking in darkness
    have seen a great light;
on those living in the land of deep darkness
    a light has dawned.
You have enlarged the nation
    and increased their joy;
they rejoice before you
    as people rejoice at the harvest,
as warriors rejoice
    when dividing the plunder.
For as in the day of Midian’s defeat,
    you have shattered
the yoke that burdens them,
    the bar across their shoulders,
    the rod of their oppressor.
Every warrior’s boot used in battle
    and every garment rolled in blood
will be destined for burning,
    will be fuel for the fire.
For to us a child is born,
    to us a son is given,
    and the government will be on his shoulders.
And he will be called
    Wonderful Counselor, Mighty God,
    Everlasting Father, Prince of Peace.
Of the greatness of his government and peace
    there will be no end.
He will reign on David’s throne
    and over his kingdom,
establishing and upholding it
    with justice and righteousness
    from that time on and forever.
The zeal of the Lord Almighty
    will accomplish this.

The Lord’s Anger Against Israel

The Lord has sent a message against Jacob;
    it will fall on Israel.
All the people will know it—
    Ephraim and the inhabitants of Samaria
who say with pride
    and arrogance of heart,
10 “The bricks have fallen down,
    but we will rebuild with dressed stone;
the fig trees have been felled,
    but we will replace them with cedars.
11 But the Lord has strengthened Rezin’s foes against them
    and has spurred their enemies on.
12 Arameans from the east and Philistines from the west
    have devoured Israel with open mouth.

Yet for all this, his anger is not turned away,
    his hand is still upraised.

13 But the people have not returned to him who struck them,
    nor have they sought the Lord Almighty.
14 So the Lord will cut off from Israel both head and tail,
    both palm branch and reed in a single day;
15 the elders and dignitaries are the head,
    the prophets who teach lies are the tail.
16 Those who guide this people mislead them,
    and those who are guided are led astray.
17 Therefore the Lord will take no pleasure in the young men,
    nor will he pity the fatherless and widows,
for everyone is ungodly and wicked,
    every mouth speaks folly.

Yet for all this, his anger is not turned away,
    his hand is still upraised.

18 Surely wickedness burns like a fire;
    it consumes briers and thorns,
it sets the forest thickets ablaze,
    so that it rolls upward in a column of smoke.
19 By the wrath of the Lord Almighty
    the land will be scorched
and the people will be fuel for the fire;
    they will not spare one another.
20 On the right they will devour,
    but still be hungry;
on the left they will eat,
    but not be satisfied.
Each will feed on the flesh of their own offspring[b]:
21     Manasseh will feed on Ephraim, and Ephraim on Manasseh;
    together they will turn against Judah.

Yet for all this, his anger is not turned away,
    his hand is still upraised.

Footnotes:

  1. Isaiah 9:1 In Hebrew texts 9:1 is numbered 8:23, and 9:2-21 is numbered 9:1-20.
  2. Isaiah 9:20 Or arm
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes