A A A A A
Bible Book List

Isaia 50 Albanian Bible (ALB)

50 Kështu thotë Zoti: "Ku është letra e shkurorëzimit e nënës tuaj me të cilën unë e ndava? Ose te cili nga huadhënësit e mi ju shita? Ja, ju jeni shitur për shkak të paudhësive tuaja dhe nënën tuaj është ndarë për shkak të shkeljeve tuaja.

Kur erdha, pse s’kishte njeri? Pse, kur thirra, askush nuk u përgjigj? Éshtë me të vërtetë dora ime tepër e shkurtër për të shpëtuar apo nuk paskam forcën për të çliruar? Ja, me kërcënimin tim po thaj detin dhe i kthej lumenjtë në shkretëtirë; peshku i tyre po qelbet për mungesë uji dhe po ngordh nga etja.

Unë i vesh qiejtë me të zeza dhe u jap atyre një grathore për mbulesë".

Zoti, Zoti, më ka dhënë gjuhën e dishepujve që të mund ta mbaj me fjalë të lodhurin; ai më zgjon çdo mëngjes; zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si veprojnë dishepujt.

Zoti, Zoti, më ka hapur veshin dhe unë nuk kam qenë rebel, as jam tërhequr prapa.

I paraqita kurrizin tim atij që më rrihte dhe faqet e mia atij që më shkulte mjekrën; nuk ia fsheha fytyrën time poshtërimit dhe të pështyrave.

Por Zoti, Zoti, më ka ndihmuar, prandaj nuk qeshë hutuar; për këtë arsye e bëra fytyrën time si një strall dhe e di që nuk do të turpërohem.

Éshtë afër ai që më justifikon; kush do të më kundërshtojë mua? Le të paraqitemi bashkë. Kush është kundërshtari im? Le të më afrohet mua.

Ja, Zoti, Zoti, do të më ndihmojë; kush është ai që do të më dënojë? Ja, të gjithë ata do të konsumohen si një palë rroba, tenja do t’i brejë".

10 Kush prej jush ka frikë nga Zoti dhe dëgjon zërin e shërbëtorit të tij? Kush ecën në terr pa asnjë dritë, le të ketë besim në emrin e Zotit dhe të mbështehet te Perëndia i tij!

11 Ja, ju të gjithë që ndizni një zjarr, që rrethoheni me ura zjarri, shkoni në flakët e zjarrit tuaj dhe midis urave që keni ndezur! Nga dora ime do të keni këtë: ju do të lëngoni në vuajtje.

Isaiah 50 New International Version (NIV)

Israel’s Sin and the Servant’s Obedience

50 This is what the Lord says:

“Where is your mother’s certificate of divorce
    with which I sent her away?
Or to which of my creditors
    did I sell you?
Because of your sins you were sold;
    because of your transgressions your mother was sent away.
When I came, why was there no one?
    When I called, why was there no one to answer?
Was my arm too short to deliver you?
    Do I lack the strength to rescue you?
By a mere rebuke I dry up the sea,
    I turn rivers into a desert;
their fish rot for lack of water
    and die of thirst.
I clothe the heavens with darkness
    and make sackcloth its covering.”

The Sovereign Lord has given me a well-instructed tongue,
    to know the word that sustains the weary.
He wakens me morning by morning,
    wakens my ear to listen like one being instructed.
The Sovereign Lord has opened my ears;
    I have not been rebellious,
    I have not turned away.
I offered my back to those who beat me,
    my cheeks to those who pulled out my beard;
I did not hide my face
    from mocking and spitting.
Because the Sovereign Lord helps me,
    I will not be disgraced.
Therefore have I set my face like flint,
    and I know I will not be put to shame.
He who vindicates me is near.
    Who then will bring charges against me?
    Let us face each other!
Who is my accuser?
    Let him confront me!
It is the Sovereign Lord who helps me.
    Who will condemn me?
They will all wear out like a garment;
    the moths will eat them up.

10 Who among you fears the Lord
    and obeys the word of his servant?
Let the one who walks in the dark,
    who has no light,
trust in the name of the Lord
    and rely on their God.
11 But now, all you who light fires
    and provide yourselves with flaming torches,
go, walk in the light of your fires
    and of the torches you have set ablaze.
This is what you shall receive from my hand:
    You will lie down in torment.

New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Isaiah 50 King James Version (KJV)

50 Thus saith the Lord, Where is the bill of your mother's divorcement, whom I have put away? or which of my creditors is it to whom I have sold you? Behold, for your iniquities have ye sold yourselves, and for your transgressions is your mother put away.

Wherefore, when I came, was there no man? when I called, was there none to answer? Is my hand shortened at all, that it cannot redeem? or have I no power to deliver? behold, at my rebuke I dry up the sea, I make the rivers a wilderness: their fish stinketh, because there is no water, and dieth for thirst.

I clothe the heavens with blackness, and I make sackcloth their covering.

The Lord God hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary: he wakeneth morning by morning, he wakeneth mine ear to hear as the learned.

The Lord God hath opened mine ear, and I was not rebellious, neither turned away back.

I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair: I hid not my face from shame and spitting.

For the Lord God will help me; therefore shall I not be confounded: therefore have I set my face like a flint, and I know that I shall not be ashamed.

He is near that justifieth me; who will contend with me? let us stand together: who is mine adversary? let him come near to me.

Behold, the Lord God will help me; who is he that shall condemn me? lo, they all shall wax old as a garment; the moth shall eat them up.

10 Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness, and hath no light? let him trust in the name of the Lord, and stay upon his God.

11 Behold, all ye that kindle a fire, that compass yourselves about with sparks: walk in the light of your fire, and in the sparks that ye have kindled. This shall ye have of mine hand; ye shall lie down in sorrow.

Viewing of
Cross references
Footnotes