Profeţie împotriva Ierusalimului

22 O profeţie cu privire la Valea Viziunii.

„Ce vreţi să arătaţi, de v-aţi urcat
    cu toţii pe acoperişuri,
oraş plin de zarvă,
    cetate gălăgioasă şi plină de dezmăţ?
Cei ucişi dintre ai tăi n-au fost răpuşi de sabie,
    nu au murit în luptă.
Toţi conducătorii tăi au fugit împreună,
    însă au fost prinşi fără să se folosească arcul.
Toţi dintre ai tăi care au fost găsiţi, au fost capturaţi împreună,
    deşi fugiseră departe.
De aceea am zis: «Întoarceţi-vă privirile de la mine!
    Lăsaţi-mă să vărs lacrimi amare!
Nu încercaţi să mă mângâiaţi
    pentru distrugerea fiicei poporului meu!»

Căci este o zi de învălmăşeală, de călcat în picioare şi de groază,
    o zi trimisă de Stăpânul, Domnul Oştirilor,
        în Valea Viziunii;
o zi în care se dărâmă ziduri
    şi se strigă după ajutor spre munţi.
Elamul îşi ia tolba cu săgeţi,
    călăreţii, în carele lor de luptă, şi caii înaintează,
        iar Chirul îşi dezveleşte scutul.
Văile tale cele mai alese sunt pline de care,
    iar călăreţii stau pregătiţi de luptă la porţile cetăţii;
        zidurile de apărare ale lui Iuda sunt date la o parte.

În acea zi, aţi căutat
    după arme în Palatul Pădurii,
aţi observat că zidurile Cetăţii lui David
    au multe spărturi
şi aţi adunat apele
    în Iazul de Jos.
10 Aţi numărat casele din Ierusalim
    şi aţi dărâmat o parte din ele pentru a întări zidul.
11 Între zidurile cetăţii aţi făcut un rezervor
    pentru apa din iazul cel vechi
şi nu aţi privit spre Cel Ce a făcut aceste lucruri,
    nici nu aţi ţinut seama de Cel Ce a plănuit demult aceasta.

12 În ziua aceea Stăpânul, Domnul Oştirilor,
    v-a chemat să plângeţi şi să vă jeliţi,
        să vă smulgeţi părul şi să vă îmbrăcaţi în sac.
13 Când colo însă, la voi a fost veselie şi petrecere,
    au fost boi tăiaţi şi oi înjunghiate!
S-a mâncat carne, s-a băut vin şi s-a strigat:
    «Să mâncăm şi să bem,
        căci mâine vom muri!»

14 Domnul Oştirilor mi S-a descoperit, spunându-mi: «Această nelegiuire a voastră nu va fi ispăşită până veţi muri», zice Stăpânul, Domnul Oştirilor.

15 Aşa vorbeşte Stăpânul, Domnul Oştirilor:

«Du-te la acel administrator,
    la Şebna, administratorul palatului, şi spune-i:
16 ‘Ce drept ai tu aici şi pe cine ai tu pe aceste locuri,
    de ţi-ai săpat chiar aici un mormânt,
un mormânt săpat pe înălţime,

un loc dăltuit în stâncă?’»

17 Iată! Domnul e gata să te apuce cu putere
    şi să te arunce de aici, bărbat puternic!
18 Te va înfăşura strâns
    şi te va arunca ca pe o minge,
        într-o ţară întinsă;
acolo vei muri
    şi acolo îţi vor rămâne carele tale frumoase,
        tu, ruşinea palatului stăpânului tău!
19 Te voi da afară din slujbă
    şi vei fi doborât de pe poziţia ta.
20 «În ziua aceea
    îl voi chema pe slujitorul Meu,
        pe Eliachim, fiul lui Hilchia,
21 îl voi îmbrăca cu mantia ta
    şi-l voi încinge cu cingătoarea ta,
        iar autoritatea ta i-o voi da lui.
El va fi un tată
    pentru locuitorii Ierusalimului
        şi pentru Casa lui Iuda.
22 Pe umărul lui voi pune cheia Casei lui David.
    Ce va deschide el, nimeni nu va închide,
        iar ce va închide, nimeni nu va deschide!
23 Îl voi împlânta ca pe un piron într-un loc tare
    şi va fi un tron de onoare pentru familia tatălui său.

24 Vor sprijini pe el toată gloria familiei tatălui său: urmaşii şi vlăstarii, orice vas mic, de la castroane până la ulcioare.

25 În ziua aceea, zice Domnul Oştirilor, ţăruşul împlântat în loc sigur va fi scos; va fi tăiat şi va cădea, iar povara ce se sprijinea pe el va fi doborâtă», căci Domnul a vorbit.“