A A A A A
Bible Book List

Isaia 15 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Împotriva Moabului

15 Prorocie împotriva Moabului.

Chiar în noaptea când este pustiit, Ar-Moabul este nimicit! Chiar în noaptea când este pustiit, Chir-Moabul este nimicit!… Poporul se suie la templu şi la Dibon, pe înălţimi, ca să plângă; Moabul se boceşte: pe Nebo şi pe Medeba toate capetele sunt rase şi toate bărbile sunt tăiate. Pe uliţe sunt încinşi cu saci, pe acoperişuri şi în pieţe totul geme şi se topeşte plângând. Hesbonul şi Eleale ţipă de li se aude glasul până la Iahaţ, chiar şi războinicii Moabului se bocesc cu sufletul plin de groază. Îmi plânge inima pentru Moab, ai cărui fugari aleargă până la Ţoar, până la Eglat-Şelişia, căci suie, plângând, suişul Luhitului şi scot ţipete de durere pe drumul Horonaimului. Căci apele Nimrim sunt pustiite, s-a uscat iarba, s-a dus verdeaţa şi nu mai este niciun fir verde. De aceea strâng ce le mai rămâne şi îşi strămută averile dincolo de pârâul sălciilor. Căci ţipetele înconjoară hotarele Moabului; bocetele lui răsună până la Eglaim şi urletele lui răsună până la Beer-Elim. Apele Dimonului sunt pline de sânge, şi voi trimite peste Dimon noi nenorociri; un leu va veni împotriva celor scăpaţi ai Moabului, împotriva rămăşiţei din ţară.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Isaia 15 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Profeţie împotriva Moabului

15 O profeţie cu privire la Moab.

„Da! Pustiit într-o singură noapte,
    nimicit este Ar-Moab.
Da! Pustiit într-o singură noapte,
    nimicit este Chir-Moab.
Dibon se suie la templu[a],
    pe înălţimi, ca să plângă.
Pe Nebo şi pe Medeba,
    acolo se vaietă Moab.
Toate capetele sunt rase
    şi toate bărbile sunt tăiate.
Pe străzi umblă încinşi cu saci;
    pe acoperişuri şi în pieţe
        toţi se vaietă şi se topesc de plâns.
Heşbon şi Eleale ţipă,
    iar glasurile lor sunt auzite până departe în Iahaţ.
Iată de ce luptătorii Moabului ţipă
    având sufletul plin de groază.

Îmi plânge inima pentru Moab!
    Fugarii lui ajung până la Ţoar
        şi până la Eglat-Şelişia.
Plângând,
    ei urcă culmea Luhitului
şi pe drumul Horonaimului
    îşi jelesc nimicirea.
Apele din Nimrim sunt secate;
    iarba este uscată, vegetaţia a pierit
        şi nu mai există nimic verde.
De aceea îşi iau bogăţia câştigată şi agoniseala lor[b]
    şi o cară peste Pârâul Sălciilor.
Ţipetele se aud
    în întreg teritoriul Moabului;
vaietele ajung până la Eglaim
    şi până la Beer-Elim.
Apele din Dimon[c] sunt pline de sânge.
    Cu toate acestea, Eu voi aduce şi mai multe asupra Dimonului –
voi aduce un leu împotriva fugarilor din Moab,
    împotriva rămăşiţei din ţară.

Footnotes:

  1. Isaia 15:2 Sau: Fiica Dibonului se suie pe înălţimi
  2. Isaia 15:7 Sau: Ceea ce au putut salva din agoniseala lor
  3. Isaia 15:9 TM; Q, LXX, VUL: Dibon
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes