A A A A A
Bible Book List

Iosua 11 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Campania din nordul Canaanului

11 Când a auzit cele întâmplate, Iabin, regele Haţorului, a trimis soli la Iobab, regele Madonului, la regele Şimronului, la regele Acşafului, la regii din regiunea de nord, care erau în zona muntoasă, în Araba[a], la sud de Chineret[b] şi în zona deluroasă[c], la cei din Nafot-Dor[d], în apus, precum şi la canaaniţii din partea de răsărit şi de apus, la amoriţi, la hitiţi, la periziţi, la iebusiţii din munte şi la hiviţii de la poalele Hermonului, în regiunea Miţpa. Aceştia au ieşit cu toate oştirile lor, alcătuind o mulţime foarte numeroasă, ca nisipul de pe ţărmul mării şi având un mare număr de cai şi care de luptă. Toţi aceşti regi au hotărât un loc de întâlnire şi astfel au venit şi şi-au aşezat tabăra la apele Meromului, ca să se lupte cu Israel.

Domnul i-a zis lui Iosua: „Nu tremura înaintea lor, căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da pe toţi la moarte înaintea lui Israel. Cailor să le tai tendoanele, iar carelor de luptă să le dai foc.“

Iosua împreună cu întreaga oştire, au venit pe neaşteptate împotriva lor, lângă apele Meromului şi s-au năpustit asupra lor. Domnul i-a dat în mâna lui Israel, care i-a învins. I-a urmărit până la Sidonul cel Mare, până la Misrefot-Maim şi până în valea Miţpa, în răsărit şi i-a lovit de moarte, nelăsând nici un supravieţuitor. Iosua a făcut aşa cum îi poruncise Domnul: a tăiat tendoanele cailor şi a ars carele de luptă.

10 După aceea, Iosua s-a întors şi a cucerit Haţorul, omorându-i regele cu sabia. Odinioară Haţorul era capitala tuturor acestor regate[e]. 11 Au nimicit[f] întreaga populaţie care se afla în el, trecând-o prin ascuţişul sabiei, fără să lase nimic din ce avea suflare de viaţă şi au dat foc cetăţii.

12 Iosua a învins toate cetăţile acestor regi şi pe regii lor odată cu ele, trecându-le prin ascuţişul sabiei.

Le-a distrus cu desăvârşire, aşa cum poruncise Moise, robul Domnului. 13 Totuşi Israel nu a ars nici una din cetăţile aşezate pe coline, în afară de Haţor, care a fost ars de către Iosua. 14 Israeliţii au luat ca pradă toate lucrurile de valoare din acele cetăţi, precum şi toate animalele. Ei au nimicit însă întreaga populaţie, trecând-o prin ascuţişul sabiei şi nu au lăsat pe nimeni în viaţă. 15 Iosua a făcut aşa cum îi poruncise Domnul robului Său Moise şi aşa cum îi poruncise Moise lui Iosua; el nu a lăsat nimic neîmplinit din ceea ce Domnul îi poruncise lui Moise.

Teritoriul controlat de Israel

16 Iosua a cucerit astfel toată această regiune: zona muntoasă[g], tot Neghevul[h], toată regiunea Goşen[i], zona deluroasă[j], Araba şi ţinutul muntos al lui Israel cu văile lui, 17 de la muntele Halak, care se înalţă către Seir, până la Baal-Gad, în Valea Libanului, la poalele muntelui Hermon. I-a învins pe toţi regii acestor ţinuturi, capturându-i şi omorându-i. 18 Războiul purtat de Iosua împotriva acestor regi a ţinut multă vreme. 19 Nu a existat nici o cetate care să fi încheiat pace cu israeliţii, în afară de hiviţii care locuiau în Ghivon. Toate celelalte cetăţi au fost cucerite prin luptă, 20 căci Domnul a îngăduit ca locuitorii acestora să-şi împietrească inimile şi să intre în război cu Israel pentru a fi omorâţi fără milă, nimiciţi potrivit poruncii date de Domnul lui Moise.

21 Tot atunci Iosua i-a atacat şi i-a nimicit şi pe anachiţii[k] din munţi: din Hebron, din Debir, din Anab, din toată regiunea muntoasă a lui Iuda şi din toată regiunea muntoasă a lui Israel, distrugându-i împreună cu cetăţile lor. 22 Nu a supravieţuit nici un anachit, în afară de cei care au rămas în Gaza, Gat şi Aşdod.

23 Astfel, Iosua a cucerit întreaga ţară, potrivit cu tot ce-i spusese Domnul lui Moise. Şi Iosua i-a dat-o ca moştenire lui Israel, împărţind-o după numărul seminţiilor.

Apoi ţara s-a odihnit de război.

Footnotes:

 1. Iosua 11:2 Vezi nota de la 8:14; şi în v. 16
 2. Iosua 11:2 Marea Galileii
 3. Iosua 11:2 Vezi nota de la 9:1; şi în v. 16
 4. Iosua 11:2 Sau: din zona deluroasă a Dorului
 5. Iosua 11:10 Vezi nota de la 10:42
 6. Iosua 11:11 Vezi nota de la 2:10; şi în vs. 12, 20, 21
 7. Iosua 11:16 Vezi nota la 9:1
 8. Iosua 11:16 Vezi nota de la 10:40
 9. Iosua 11:16 Vezi nota de la 10:41
 10. Iosua 11:16 Vezi nota de la 9:1
 11. Iosua 11:21 Locuitori străvechi ai Canaanului, descrişi ca fiind uriaşi (Num. 13:33); şi în v. 22
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes