A A A A A
Bible Book List

Iosua 16 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Ţinutul seminţiei lui Efraim

16 Partea căzută la sorţi fiilor lui Iosif se întindea de la Iordan, lângă Ierihon, spre apele Ierihonului, la răsărit. Hotarul urma pustia care se ridică de la Ierihon la Betel prin munte. Mergea mai departe de la Betel la Luz şi trecea spre hotarul archiţilor prin Atarot. Apoi se pogora la apus spre hotarul iafletiţilor până la hotarul Bet-Horonului de jos şi până la Ghezer, ieşind la mare. Acolo şi-au primit moştenirea fiii lui Iosif: Manase şi Efraim. Iată hotarele fiilor lui Efraim, după familiile lor. Hotarul moştenirii lor era la răsărit Atarot-Adar până la Bet-Horonul de sus. Ieşea spre mare la Micmetat, în partea de miazănoapte, se întorcea la răsărit până la Taanat-Silo şi trecea în spre răsărit prin Ianoah. Din Ianoah pogora la Atarot şi la Naarata, atingea Ierihonul şi mergea până la Iordan. Din Tapuah mergea spre apus, până la pârâul Cana, şi ieşea la mare. Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Efraim, după familiile lor. Fiii lui Efraim aveau şi cetăţi deosebite în mijlocul moştenirii fiilor lui Manase, toate cu satele lor. 10 Ei n-au izgonit pe canaaniţii care locuiau în Ghezer, şi canaaniţii au locuit în mijlocul lui Efraim până în ziua de azi, dar au fost puşi să plătească un bir.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Iosua 16 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Teritoriul moştenit de seminţia lui Efraim

16 Teritoriul urmaşilor lui Iosif pornea de la Iordan, din dreptul Ierihonului, către apele Ierihonului, în partea de răsărit şi urca prin pustie, de la Ierihon către regiunea muntoasă a Betelului. Apoi pornea de la Betel (adică Luz)[a], traversa către teritoriul archit prin Atarot şi cobora înspre apus, către teritoriul iafletiţilor, până la Bet-Horonul de Jos şi până la Ghezer, atingând în final ţărmul mării.

Acolo şi-au primit moştenirea urmaşii lui Iosif – Manase şi Efraim. Iată care era teritoriul urmaşilor lui Efraim, potrivit clanurilor lor: hotarul moştenirii lor dinspre răsărit pornea de la Atarot-Adar, urca până la Bet-Horon şi atingea ţărmul mării. Din Micmetat, în nord, se întorcea către răsărit, înspre Taanat-Şilo, traversând Ianoah în partea de răsărit. Din Ianoah cobora la Atarot şi Naarata, atingând Ierihonul şi ajungând la Iordan. Din Tapuah mergea către apus înspre uedul[b] Kana şi atingea ţărmul mării.

Aceasta era moştenirea seminţiei efraimiţilor, potrivit clanurilor lor. Efraimiţii mai aveau şi un număr de cetăţi în teritoriul urmaşilor lui Manase, fiecare cetate având satele dimprejurul ei.

10 Ei nu i-au izgonit însă pe canaaniţii care locuiau la Ghezer şi, prin urmare, canaaniţii au locuit printre efraimiţi până în ziua aceasta, fiind puşi la muncă forţată.

Footnotes:

  1. Iosua 16:2 LXX (vezi şi 18:13; Gen.28:19; Jud.1:23); TM: de la Betel continua spre Luz
  2. Iosua 16:8 Vezi nota de la 12:1
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes