37 Pilat L-a întrebat:

– Deci un Împărat tot eşti.

Isus i-a răspuns:

– Este aşa cum ai spus: sunt Împărat! Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să depun mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă de glasul Meu.

38 Pilat L-a întrebat:

– Ce este adevărul?

Şi, spunând aceasta, a ieşit din nou la iudei şi le-a zis:

– Eu nu găsesc nici o vină în El!

Read full chapter