36 Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cel ce nu crede în Fiul[a] nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

Read full chapter

Footnotes

  1. Ioan 3:36 Sau: cel ce nu ascultă de Fiul; sau: cel care-L respinge pe Fiul