Add parallel Print Page Options

Isus spală picioarele ucenicilor Săi

13 Înainte(A) de Praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I-a(B) sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, şi fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce Diavolul(C) pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă, Isus, fiindcă ştia că Tatăl(D) Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că(E) de la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu Se duce, S-a(F) sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar şi S-a încins cu el. Apoi, a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru. Şi Petru I-a zis: „Doamne, Tu(G) să-mi speli mie picioarele?” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar(H) vei pricepe după aceea”. Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă(I) nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine”. „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar şi mâinile, şi capul!” 10 Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-şi spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, şi voi(J) sunteţi curaţi, dar nu toţi”. 11 Căci(K) ştia pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: „Nu sunteţi toţi curaţi”. 12 După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat hainele, S-a aşezat iarăşi la masă şi le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu? 13 Voi(L) Mă numiţi Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt. 14 Deci(M), dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi(N) datori să vă spălaţi picioarele unii altora. 15 Pentru că Eu v-am(O) dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. 16 Adevărat(P), adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis. 17 Dacă(Q) ştiţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi.

Descoperirea vânzătorului

18 Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura, care zice: ‘Cel ce(R) mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea’. 19 Vă spun lucrul acesta de pe acum(S), înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi că Eu sunt. 20 Adevărat(T), adevărat vă spun că cine primeşte pe acela pe care-l trimit Eu pe Mine Mă primeşte şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” 21 După ce a spus aceste(U) cuvinte, Isus S-a(V) tulburat în duhul Lui, a mărturisit şi a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că unul(W) din voi Mă va vinde.” 22 Ucenicii se uitau unii la alţii şi nu înţelegeau despre cine vorbeşte. 23 Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat(X) pe sânul lui Isus. 24 Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. 25 Şi ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus şi I-a zis: „Doamne, cine este?” 26 Isus a răspuns: „Acela căruia îi voi întinge bucăţica şi i-o voi da”. Şi a întins o bucăţică şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul. 27 Cum(Y) a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce-ai să faci, fă repede”. 28 Dar nimeni din cei ce şedeau la masă n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. 29 Unii credeau că, de vreme ce Iuda(Z) avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru praznic” sau îi poruncea să dea ceva săracilor. 30 Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieşit în grabă. Era noapte.

Iubirea frăţească

31 După ce a ieşit Iuda, Isus a zis: „Acum(AA), Fiul omului a fost proslăvit şi Dumnezeu(AB) a fost proslăvit în El. 32 Dacă(AC) Dumnezeu a fost proslăvit în El, şi Dumnezeu Îl va proslăvi în El Însuşi, şi-L va proslăvi îndată(AD). 33 Copilaşilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta, şi(AE), cum am spus iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot aşa vă spun şi vouă acum. 34 Vă dau o poruncă(AF) nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. 35 Prin aceasta(AG) vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

Înştiinţarea lui Petru

36 „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i-a răspuns: „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu, dar mai(AH) târziu vei veni.” 37 „Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa(AI) pentru Tine.” 38 Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.”

Îmbărbătarea ucenicilor

14 „Să nu(AJ) vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu(AK) Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce(AL) şi vă voi lua cu Mine, ca(AM) acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.” „Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci. Cum putem să ştim calea într-acolo?” Isus i-a zis: „Eu sunt Calea(AN), Adevărul(AO)şi Viaţa(AP). Nimeni(AQ) nu vine la Tatăl decât prin Mine. Dacă(AR) m-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte, şi L-aţi şi văzut.” „Doamne”, i-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl şi ne este de ajuns”. Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine(AS)M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl’? 10 Nu crezi că Eu(AT) sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu(AU)le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. 11 Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine; credeţi(AV)cel puţin pentru lucrările acestea. 12 Adevărat(AW), adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl, 13 şi(AX) ori ce veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14 Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

Păzirea poruncilor

15 Dacă(AY) Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. 16 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt(AZ) Mângâietor[a], care să rămână cu voi în veac; 17 şi anume Duhul(BA) adevărului, pe(BB)care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte, dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi(BC)va fi în voi. 18 Nu(BD)vă voi lăsa orfani, Mă voi(BE) întoarce la voi. 19 Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi(BF) Mă veţi vedea, pentru că(BG) Eu trăiesc şi voi veţi trăi. 20 În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu(BH) sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi. 21 Cine(BI) are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” 22 Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis(BJ): „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, şi nu lumii?” 23 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă(BK) Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi(BL) vom locui împreună cu el. 24 Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Şi cuvântul(BM) pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis. 25 V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. 26 Dar Mângâietorul(BN), adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă(BO)va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. 27 Vă las pacea(BP), vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să(BQ) nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. 28 Aţi auzit că v-am(BR)spus: ‘Mă duc(BS)şi Mă voi întoarce la voi’. Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: ‘Mă duc la Tatăl’, căci Tatăl(BT)este mai mare decât Mine. 29 Şi v-am spus aceste lucruri acum(BU), înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se vor întâmpla, să credeţi. 30 Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci(BV) vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine, 31 dar vine pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi că fac aşa cum(BW) Mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici!”

Isus, Viţa

15 „Eu sunt adevărata viţă şi Tatăl Meu este vierul. Pe orice(BX) mlădiţă care este în Mine şi n-aduce rod, El o taie, şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod. Acum voi(BY) sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneţi(BZ) în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă(CA), căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este(CB)aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă, apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice(CC)veţi vrea, şi vi se va da. Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta(CD) Tatăl Meu va fi proslăvit şi voi(CE) veţi fi astfel ucenicii Mei. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. 10 Dacă(CF) păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. 11 V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria(CG)voastră să fie deplină.

Dragostea frăţească

12 Aceasta(CH) este porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu. 13 Nu este mai(CI) mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. 14 Voi(CJ) sunteţi prietenii Mei dacă faceţi ce vă poruncesc Eu. 15 Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că(CK) v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. 16 Nu(CL) voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am(CM)rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice(CN) veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. 17 Vă poruncesc(CO) aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.

Ura din partea lumii

18 Dacă(CP) vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. 19 Dacă(CQ) aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, pentru că(CR) nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. 20 Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‘robul(CS) nu este mai mare decât stăpânul său’. Dacă(CT) M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. 21 Dar(CU) vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. 22 Dacă(CV) n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, n-ar avea păcat, dar(CW) acum n-au nicio dezvinovăţire pentru păcatul lor. 23 Cine(CX) Mă urăşte pe Mine urăşte şi pe Tatăl Meu. 24 Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări(CY) pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine, şi pe Tatăl Meu. 25 Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ‘M-au(CZ) urât fără temei’. 26 Când(DA)va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El(DB) va mărturisi despre Mine. 27 Şi voi(DC) de asemenea veţi mărturisi, pentru că aţi(DD) fost cu Mine de la început.”

Footnotes

  1. Ioan 14:16 Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.