A A A A A
Bible Book List

Ieremia 49 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Profeţie împotriva amoniţilor

49 Cu privire la amoniţi:

„Aşa vorbeşte Domnul:

«Oare nu mai are Israel fii?
    Oare nu mai are moştenitori?
Atunci de ce a luat Moleh[a] în stăpânire Gadul,
    iar poporul lui îi locuieşte cetăţile?
De aceea, vin zile,
    zice Domnul,
când voi suna strigătul de război
    împotriva Rabei amoniţilor;
ea va ajunge un morman de ruine
    şi satelor dimprejurul ei li se vor da foc.
Atunci Israel îi va izgoni din ţară
    pe cei ce-l izgoniseră, zice Domnul.
Gemi, Heşbonule, căci Ai este distrus!
    Strigaţi, fiice ale Rabei!
Încingeţi-vă cu saci şi bociţi;
    alergaţi încoace şi încolo de-a lungul zidurilor,
căci Moleh se duce în captivitate,
    împreună cu preoţii şi conducătorii lui!
De ce te mândreşti cu văile tale,
    cu văile tale care se revarsă de-atâta belşug?
O, fiică rătăcită,
    tu te încrezi în bogăţiile tale şi zici:
        ‘Cine va veni împotriva mea?’
Iată, voi aduce împotriva ta groază
    din partea tuturor celor din jurul tău, zice Stăpânul, Domnul Oştirilor.
Fiecare dintre voi va fi izgonit
    şi nimeni nu-i va strânge pe fugari.

Dar după aceea, îi voi aduce înapoi pe captivii amoniţilor, zice Domnul.»“

Profeţie împotriva Edomului

Cu privire la Edom:

„Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

«Nu mai este înţelepciune în Teman?
    Cei chibzuiţi nu mai au sfaturi?
        A putrezit oare înţelepciunea lor?
Întoarceţi-vă şi fugiţi! Ascundeţi-vă în peşteri adânci,
    voi, cei care locuiţi în Dedan,
căci voi aduce nenorocirea peste Esau,
    la vremea când îl voi pedepsi.
Dacă ar veni nişte culegători de struguri la tine,
    n-ar lăsa ei câţiva ciorchini neculeşi?
Dacă ar intra la tine nişte hoţi în timpul nopţii,
    n-ar fura ei doar cât ar avea nevoie?
10 Eu Însumi îl voi despuia pe Esau,
    îi voi descoperi toate ascunzătorile lui
        şi nu se va mai putea ascunde.
Copiii, fraţii şi vecinii lui vor pieri,
    iar el nu va mai fi.
11 Lasă-ţi orfanii, căci Eu îi voi ţine în viaţă,
    iar văduvele tale să se încreadă în Mine.»“

12 „Aşa vorbeşte Domnul: «Iată că cei care nu ar fi trebuit să bea din cupă, vor ajunge să bea! Iar tu să rămâi nepedepsit? Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci vei bea şi tu! 13 Jur pe Mine Însumi, zice Domnul, că Boţra va deveni o paragină şi o pricină de groază, de râs şi de blestem. Toate cetăţile ei vor deveni o ruină veşnică.»“

14 „Am auzit un mesaj de la Domnul.
    Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică:
«Adunaţi-vă şi atacaţi-o!
    Ridicaţi-vă la luptă!»“

15 „Iată, te voi face mic între neamuri
    şi dispreţuit printre oameni!
16 Groaza pe care o inspiri
    şi aroganţa inimii tale te-au înşelat,
pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncii
    şi care stai pe vârfurile dealurilor.
    Chiar dacă ţi-ai înălţa cuibul precum vulturul,
    şi de acolo te voi doborî, zice Domnul.

17 Edomul va deveni o pricină de groază; toţi cei ce vor trece pe lângă el se vor îngrozi şi vor fluiera, din cauza tuturor rănilor lui. 18 Aşa cum au fost nimicite Sodoma şi Gomora şi cetăţile vecine, zice Domnul,

tot astfel nici un om nu va mai locui acolo
    şi nici un muritor nu se va mai stabili în el.

19 Iată, ca un leu care vine din desişul Iordanului
    împotriva unui staul trainic,
aşa Mă voi repezi şi-l voi pune pe fugă pe Edom din locul unde este.
    Cine este cel ales de Mine ca să facă aceasta?
Cine este ca Mine şi cine Mă va înfrunta?
    Ce păstor Îmi poate sta împotrivă?“
20 „De aceea, ascultaţi hotărârea pe care a luat-o Domnul împotriva Edomului
    şi planurile pe care le-a făcut împotriva locuitorilor din Teman:
«Cu siguranţă vor fi târâţi ca nişte oi plăpânde;
    cu siguranţă El le va distruge staulul.
21 La sunetul căderii lor se va cutremura pământul
    şi răsunetul strigătului lor se va auzi până la Marea Roşie[b].
22 Iată, duşmanul înaintează ca un vultur care zboară
    şi îşi întinde aripile deasupra Boţrei.
În ziua aceea, inima vitejilor Edomului
    va fi ca inima unei femei în durerile naşterii.»“

Profeţie împotriva Damascului

23 Cu privire la Damasc:

„Hamatul şi Arpadul sunt tulburate
    căci au auzit veşti rele.
Se topesc de spaimă;
    sunt ca o mare învolburată care nu se mai poate potoli.
24 Damascul este descurajat.
    Se întoarce să fugă,
        dar îl cuprinde panica;
îl apucă neliniştea şi durerea,
    ca pe o femeie în durerile naşterii.
25 De ce nu a fost abandonată cetatea aceasta renumită,
    cetatea bucuriei mele?
26 De aceea, tinerii ei vor cădea în pieţe;
    toţi ostaşii ei vor fi reduşi la tăcere în ziua aceea, zice Domnul Oştirilor.
27 Voi da foc zidurilor Damascului
    şi el va mistui palatele Ben-Hadadului.“

Profeţie împotriva Chedarului şi Haţorului

28 Cu privire la Chedar şi la regatele Haţorului, pe care Nebucadneţar, împăratul Babilonului, le-a cucerit:

„Aşa vorbeşte Domnul:

«Ridicaţi-vă, înaintaţi împotriva Chedarului
    şi distrugeţi poporul din răsărit.
29 Luaţi-le corturile şi turmele,
    prădaţi-le ţesăturile,
        toate bunurile şi cămilele.
Strigaţi-le:
    ‘Teroare din toate părţile!’

30 Fugiţi repede!
    Ascundeţi-vă în peşteri adânci, locuitori ai Haţorului, zice Domnul.
Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a luat o hotărâre împotriva voastră
    şi a făcut un plan împotriva voastră.

31 Ridicaţi-vă şi înaintaţi împotriva acelui neam liniştit,
    care locuieşte fără grijă, zice Domnul;
el n-are nici porţi, nici zăvoare
    şi locuieşte în singurătate.
32 Cămilele lor vor deveni pradă
    şi mulţimea turmelor lor va fi jefuită.
Îi voi împrăştia în toate vânturile pe cei care îşi rad colţurile bărbii[c]
    şi voi aduce dezastrul împotriva lor din toate părţile, zice Domnul.
33 Haţorul va deveni o vizuină de şacali,
    un loc pustiu pe vecie.
Nici un om nu va mai locui acolo
    şi nici un muritor nu se va mai stabili în el.»“

Profeţie împotriva Elamului

34 Iată Cuvântul Domnului care a venit la profetul Ieremia cu privire la Elam, la începutul domniei lui Zedechia, regele lui Iuda:

35 „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

«Iată, voi sfărâma arcul Elamului,
    sursa puterii lui.
36 Voi aduce împotriva Elamului cele patru vânturi
    de la cele patru margini ale cerului.
Îi voi împrăştia în toate vânturile acestea
    şi nu va fi nici un neam
        la care să nu ajungă deportaţii Elamului.
37 Îi voi zdrobi pe elamiţi înaintea duşmanilor lor,
    înaintea celor ce vor să le ia viaţa.
Voi aduce nenorocirea împotriva lor,
    mânia Mea cea aprigă, zice Domnul.
Voi trimite după ei sabia
    până le voi aduce sfârşitul.
38 Îmi voi aşeza tronul în Elam
    şi voi nimici de acolo pe regele şi pe conducătorii lor, zice Domnul.

39 Dar în zilele de pe urmă,
    îi voi aduce înapoi pe captivii Elamului, zice Domnul.»“

Footnotes:

  1. Ieremia 49:1 Zeitatea supremă a amoniţilor; sau: regele (vezi şi 2 Sam. 12:30)
  2. Ieremia 49:21 Ebr.: Yam Suf (lit.: Marea Trestiilor sau Marea Algelor - vezi Iona 2:5, unde acelaşi termen ebraic, suf, are sensul de alge). Denumirea de Marea Roşie a fost introdusă în traducerile moderne prin LXX şi VUL; în VT însă, sintagma ebraică denumea actualul Golf Aqaba, la sud de Elat. Chiar şi astăzi localnicii numesc Golful Aqaba Yam Suf; vezi 1 Regi 9:26
  3. Ieremia 49:32 Sau: pe cei de departe
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes