Add parallel Print Page Options

Kẻ Chống Chúa

Thưa anh chị em, về vấn đề hiện đến của Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ và về vấn đề chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi xin anh chị em đừng để tâm trí mình bị dao động dễ dàng hoặc bị hốt hoảng, khi người nào đó cho rằng họ được linh cảm, hoặc một sứ điệp, hoặc một bức thư tựa như bức thư chúng tôi gởi đến, bảo rằng ngày của Chúa đã đến rồi. Bằng bất cứ giá nào, đừng để ai lừa gạt anh chị em, vì ngày ấy sẽ chưa đến cho đến khi có sự bội đạo đến trước, và con người gian ác, tức con của sự hủy diệt, xuất hiện trước đã. Kẻ ấy sẽ chống nghịch và tự tôn nó lên trên tất cả những gì được người ta cho là thần thánh hoặc đối tượng để tôn thờ, thậm chí nó còn vào ngồi trong đền thờ Ðức Chúa Trời, và tự xưng là Ðức Chúa Trời!

Anh chị em không nhớ khi tôi còn ở với anh chị em tôi đã nói với anh chị em những điều ấy sao? Anh chị em hẳn đã biết ai đang kiềm hãm nó, để nó chỉ được xuất hiện đúng vào thời điểm của nó. Thật vậy sự bí ẩn của tội lỗi đã khởi sự hoành hành; chỉ cho đến khi nào Ðấng đang kiềm hãm nó hiện nay được cất đi, bấy giờ kẻ gian ác sẽ xuất đầu lộ diện. Nó là kẻ mà Chúa là Ðức Chúa Jesus sẽ thiêu hủy bằng hơi thở của miệng Ngài và sẽ tiêu diệt nó bằng sự hiện đến của Ngài.

Kẻ ác sắp đến là công việc của Sa-tan. Nó sẽ sử dụng mọi quyền phép, các dấu kỳ, và các phép lạ giả, 10 cùng mọi hình thức lừa gạt gian tà đối với những người đang chết mất, vì họ không chấp nhận yêu mến chân lý để được cứu.

11 Vì lẽ đó Ðức Chúa Trời phú họ cho một ảo tưởng quyến rủ, để họ cứ tin vào sự giả dối, 12 hầu tất cả những ai không tin chân lý, nhưng ưa thích sự gian tà, đều bị kết án.

Khuyên Trung Tín Theo Chúa

13 Thưa anh chị em, những người được Chúa yêu thương, chúng tôi phải luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời về anh chị em, vì từ ban đầu Ðức Chúa Trời đã chọn anh chị em để hưởng ơn cứu rỗi bởi sự thánh hóa của Ðức Thánh Linh và đức tin vào chân lý. 14 Vì ơn cứu rỗi đó, Ngài đã dùng Tin Mừng của chúng tôi kêu gọi anh chị em, để anh chị em được hưởng vinh hiển của Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ. 15 Vì thế thưa anh chị em, hãy đứng vững và hãy giữ chặt những truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh chị em, hoặc bằng lời nói hoặc bằng thư từ.

16 Nguyện xin chính Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, và Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, Ðấng đã yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta niềm an ủi vô cùng và niềm hy vọng tốt đẹp bởi ân sủng, 17 an ủi lòng anh chị em và làm cho anh chị em vững mạnh trong mọi việc làm và mọi lời nói tốt đẹp.