Add parallel Print Page Options

Giê-hu Ðược Xức Dầu Làm Vua

Lúc ấy Tiên Tri Ê-li-sê gọi một người trong các thầy đang học để trở thành tiên tri đến và bảo, “Hãy thắt lưng và cầm chai dầu nầy đi đến Ra-mốt Ghi-lê-át. Khi đến nơi hãy tìm Giê-hu con của Giê-hô-sa-phát, cháu của Nim-si. Hãy đi vào, mời ông ấy rời khỏi các bạn đồng đội của ông, đưa ông vào một phòng kín, rồi lấy chai dầu ra, đổ trên đầu ông, và nói, ‘Chúa phán thế nầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên I-sơ-ra-ên.’ Làm xong, hãy mở cửa và chạy trốn; chớ chậm trễ.”

Vậy chàng thanh niên đó, một đầy tớ của vị tiên tri, đi đến Ra-mốt Ghi-lê-át. Người ấy đến nhằm lúc các tướng lãnh của quân đội đang họp. Người ấy nói, “Thưa tướng quân, tôi có một sứ điệp cần báo riêng với ngài.”

Giê-hu hỏi, “Cho người nào trong chúng tôi?”

“Cho ngài, thưa tướng quân.”

Vậy Giê-hu đứng dậy, đi vào phòng trong. Chàng thanh niên đổ chai dầu trên đầu ông và nói, “Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên dân của Chúa, tức trên dân I-sơ-ra-ên. Ngươi sẽ đánh hạ nhà của chủ ngươi là A-háp, hầu Ta sẽ báo trả Giê-xê-bên về máu của các tôi tớ Ta, tức các tiên tri, và máu của tất cả các tôi tớ Chúa. Toàn thể nhà A-háp phải bị tuyệt diệt. Ta sẽ diệt khỏi nhà A-háp mọi người nam, bất kể nô lệ hay tự do, trong I-sơ-ra-ên. Ta sẽ làm cho nhà A-háp giống như nhà của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát và như nhà của Ba-a-sa con của A-hi-gia. 10 Chó sẽ ăn thịt Giê-xê-bên trong đồng Giê-rê-ên và không ai sẽ chôn xác bà ấy.” Nói xong chàng thanh niên ấy mở cửa và chạy trốn.

11 Khi Giê-hu trở lại với các tướng lãnh của chủ ông, họ hỏi ông, “Mọi sự bình an chứ? Tại sao tên khùng ấy lại đến gặp ông?”

Ông đáp, “Anh em biết rồi. Anh em biết mấy người ấy hay lải nhải thế nào mà.”

12 Họ nói, “Ông nói dối rồi. Nào, hãy kể thật cho chúng tôi nghe.”

Vậy ông kể thật cho họ, “Người ấy nói với tôi rằng, ‘Chúa phán thế nầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên I-sơ-ra-ên.’”

13 Nghe thế mọi người liền vội vàng cởi áo choàng của mình ra, trải chúng trên các bậc thang, nơi chân của Giê-hu. Rồi họ thổi kèn và rao lên rằng, “Giê-hu làm vua!”

Giô-ram Bị Giết

(2 Sử 22:7-9)

14 Ấy vậy Giê-hu con của Giê-hô-sa-phát, cháu của Nim-si, lập mưu làm phản Giô-ram. Lúc ấy Giô-ram với toàn thể quân đội I-sơ-ra-ên đang phòng thủ để đối phó với Ha-xa-ên vua A-ram tại Ra-mốt Ghi-lê-át. 15 Tuy nhiên Vua Giô-ram đã lui về Giê-rê-ên để dưỡng thương, bởi quân A-ram đã đả thương ông, khi ông ra giao chiến với Ha-xa-ên vua A-ram.

Giê-hu nói, “Nếu anh em đã muốn như thế, xin đừng để cho người nào thoát khỏi thành đi báo tin cho Giê-rê-ên.” 16 Sau đó Giê-hu cho thắng xe chiến mã của ông và đến Giê-rê-ên, nơi Giô-ram đang nằm dưỡng thương. Lúc ấy A-ha-xi-a vua Giu-đa đã xuống thăm Giô-ram và cũng đang có mặt ở đó.

17 Tại Giê-rê-ên, lính gác nơi tháp canh trông thấy đội quân của Giê-hu tiến đến bèn báo, “Tôi thấy một đội quân đang tiến đến.”

Giô-ram bảo, “Hãy sai một kỵ binh ra đón họ và hỏi, ‘Mọi sự bình an chăng?’” 18 Vậy họ sai một kỵ binh phóng ngựa ra gặp Giê-hu và nói, “Vua hỏi thế nầy, ‘Mọi sự bình an chăng?’”

Giê-hu đáp, “Bình an hay không có can hệ gì đến ngươi? Hãy lui ra sau ta.”

Người lính gác nơi tháp canh lại báo, “Sứ giả đã đến gặp họ rồi, nhưng không thấy trở lại.”

19 Vua bèn sai một kỵ binh thứ hai đến với họ và nói, “Vua hỏi thế nầy, ‘Mọi sự bình an chăng?’”

Giê-hu đáp, “Bình an hay không có can hệ gì đến ngươi? Hãy lui ra sau ta.”

20 Người lính gác nơi tháp canh lại báo nữa, “Sứ giả đã đến gặp họ rồi, nhưng không thấy trở lại. Trông cách dẫn xe thì giống như Giê-hu con của Nim-si, vì ông ấy dẫn xe chạy như điên.”

21 Giô-ram bảo, “Hãy thắng xe cho ta.” Họ thắng xe cho ông. Rồi Giô-ram vua I-sơ-ra-ên và A-ha-xi-a vua Giu-đa ra đi, mỗi người đi xe của mình. Họ cùng nhau ra đón Giê-hu. Họ gặp Giê-hu trong cánh đồng của Na-bốt người Giê-rê-ên. 22 Khi Giô-ram thấy Giê-hu, ông hỏi, “Giê-hu, bình an chứ?”

Ông đáp, “Bình an sao được khi sự thờ thần tượng[a] và tà thuật của Giê-xê-bên mẹ ông vẫn còn đầy dẫy?”

23 Giô-ram liền quay xe chạy trốn và la lên cho A-ha-xi-a hay, “Phản loạn đó, A-ha-xi-a ơi!”

24 Giê-hu giương cung, lấy hết sức, bắn Giô-ram; tên trúng giữa hai vai, xuyên qua tim. Ông liền ngã xuống trên xe chiến mã của ông. 25 Giê-hu bảo Bít-ca, sĩ quan tùy viên của ông, “Hãy lôi xác hắn ra, đem vất vào cánh đồng của Na-bốt người Giê-rê-ên. Ngươi còn nhớ không, khi ta và ngươi cỡi ngựa song song với nhau, đi sau lưng A-háp cha hắn, thì có sấm ngôn của Chúa nghịch lại hắn như thế nầy, 26 ‘Vì cớ máu của Na-bốt và máu của con cái người ấy Ta đã thấy hôm qua, Chúa phán, Ta thề rằng Ta sẽ bắt ngươi phải trả nợ máu ấy ngay trên cánh đồng nầy.’ Vậy bây giờ hãy lôi xác hắn ra và vứt hắn trên cánh đồng đó, y như lời của Chúa đã phán.”

A-ha-xi-a Bị Tử Thương

27 Khi A-ha-xi-a vua Giu-đa thấy vậy, ông liền chạy trốn về hướng Bết Hắc-gan. Giê-hu đuổi theo và nói, “Hãy giết hắn luôn.” Họ liền áp vào đánh ông trọng thương đang lúc ông ở trên xe chiến mã của ông, ngay tại chỗ quẹo về hướng Gu-rơ, gần Íp-lê-am. Ông chạy thoát được về đến Mê-ghi-đô và chết tại đó. 28 Các tôi tớ của A-ha-xi-a để xác ông trên một chiếc xe chiến mã, rồi chở về Giê-ru-sa-lem. Họ chôn ông trong mộ của ông, trong nghĩa trang của tổ tiên ông, trong Thành Ða-vít. 29 A-ha-xi-a đã lên ngôi làm vua ở Giu-đa vào năm thứ mười một của triều đại Giô-ram con của A-háp.

Giê-xê-bên Bị Giết

30 Khi Giê-hu vào trong thành Giê-rê-ên, Giê-xê-bên nghe tin đó thì bà kẻ mắt và giồi tóc, rồi ra đứng nơi cửa sổ nhìn xuống. 31 Vừa khi Giê-hu vào cổng thành, bà nói, “Hỡi Xim-ri, tên giết chủ, bình an chứ?”

32 Giê-hu nhìn lên cửa sổ và nói, “Ai ở trên đó theo ta? Ai?”

Có hai ba thái giám nhìn xuống Giê-hu. 33 Ông bảo, “Hãy quăng nó xuống.” Vậy họ quăng bà xuống. Máu của bà văng ra trên tường và trên ngựa. Ngựa giẫm lên thây bà và đi qua. 34 Giê-hu đi vào, ăn, và uống. Xong rồi ông bảo, “Hãy lấy xác con đàn bà khốn kiếp đó chôn đi. Dù sao nó cũng là con gái của vua.”

35 Nhưng khi họ đi ra để chôn bà, họ chẳng thấy còn gì ngoài cái sọ, hai chân, và hai bàn tay bà. 36 Họ trở vô báo cáo với Giê-hu, ông bảo, “Ðây quả là ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua tôi tớ Ngài là Ê-li người Ti-sê-be rằng, ‘Chó sẽ ăn thịt của Giê-xê-bên trong vùng Giê-rê-ên.’ 37 Thây của Giê-xê-bên sẽ như phân trên cánh đồng Giê-rê-ên, đến nỗi không ai có thể nói, ‘Ðây là Giê-xê-bên’ nữa.”

Footnotes

  1. II Các Vua 9:22 nt: sự tà dâm (thuộc linh)