Add parallel Print Page Options

Thời kỳ mới sắp đến

17 Nầy ta sẽ lập một trời mới và đất mới,
    dân chúng sẽ không nhớ những việc đã qua
    hay suy nghĩ đến những việc đó nữa.
18 Dân ta sẽ vui vẻ muôn đời
    vì những điều ta làm.
Ta sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem đầy tiếng vui mừng,
    Ta sẽ khiến dân cư thành đó trở nên một niềm hớn hở.

19 Ta sẽ vui về Giê-ru-sa-lem
    và hớn hở cùng với dân ta.
Trong thành đó người ta sẽ không còn nghe
    tiếng kêu khóc và thảm sầu nữa.
20 Trong thành đó sẽ không còn hài nhi chết non.
    Cùng sẽ không có người già nào mà không sống lâu.
Ai sống đến trăm tuổi vẫn xem như còn trẻ,
    Còn ai qua đời trước trăm tuổi
được xem như là kẻ có tội.

21 Trong thành đó ai cất nhà sẽ được ở trong đó.
    Ai trồng vườn nho sẽ được ăn trái.
22 Không còn có cảnh kẻ cất nhà mà người khác ở.
    Không còn có cảnh người trồng vườn mà kẻ khác ăn trái.
Dân ta sẽ sống lâu, như cây cối.
    Dân chọn lựa của ta sẽ sống ở đó
và vui hưởng điều mình làm ra.
23 Họ sẽ không còn làm việc không công.
    Cũng sẽ không còn sinh con chết non.
Tất cả dân ta đều sẽ được CHÚA ban phước;
    con cái họ cũng được phước.
24 Trước khi họ xin, ta sẽ ban cho họ điều họ cần,
    ta sẽ giúp đỡ khi họ xin ta.
25 Chó sói và sư tử sẽ ăn cùng nhau bình yên,
    Sư tử sẽ ăn cỏ khô như bò,
và rắn trên đất sẽ không làm hại ai.
    Chúng sẽ không cắn giết nhau,
    trên tất cả các núi thánh ta,” CHÚA phán vậy.

Read full chapter