Add parallel Print Page Options

Ít-ra-en đã bị trừng phạt vì tội lỗi mình

50 CHÚA phán: “Hỡi dân Ít-ra-en,
    ngươi nói rằng ta ly dị mẹ ngươi.
Vậy chứng thư ly dị đâu?
    Hay ngươi cho rằng ta bán ngươi để trả nợ?
Vì những điều ác ngươi làm, ta đã bán ngươi.
    Vì nhiều lúc mẹ ngươi đã chống nghịch ta
    nên ta đuổi mẹ ngươi đi.
Ta đi về nhà không thấy ai;
    Ta gọi, nhưng chẳng ai trả lời.
Ngươi cho rằng ta không thể giải cứu ngươi sao?
    Ta không có quyền lực giải cứu ngươi sao?
Nầy, ta chỉ nạt một tiếng thì biển liền khô.
    Ta biến sông ngòi ra sa mạc,
và cá trong sông sẽ hôi thối vì thiếu nước.
    Chúng nó chết khát.
Ta có thể khiến trời đất tối sầm lại;
    Ta có thể lấy vải sô [a] đen che trời và đất.”

Đầy tớ của Thượng Đế trông cậy nơi Ngài

CHÚA là Thượng Đế ban cho ta khả năng, dạy dỗ cho ta biết cách nói để giục giã kẻ yếu đuối. Mỗi sáng Ngài đánh thức ta. Ngài dạy ta lắng nghe như học trò. Chủ tôi là CHÚA giúp ta học hỏi, ta không chống nghịch Ngài và không từ chối đi theo Ngài. Ta đưa lưng cho kẻ đánh ta. Ta giơ má cho kẻ giật râu ta. Ta không ẩn mặt khi chúng chế giễu hay phỉ nhổ ta. CHÚA là Thượng Đế giúp đỡ ta, nên ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ. Ta đã quyết định, ta biết sẽ không bị hổ nhục.

Ngài chứng tỏ ta vô tội, Ngài gần gũi với ta. Cho nên ai có thể tố cáo ta được? Nếu có ai tố cáo, chúng ta hãy cùng nhau ra tòa. Nếu có ai muốn chứng tỏ ta sai quấy, người đó hãy đến nói cho ta biết. Nầy, chính CHÚA là Thượng Đế giúp đỡ ta. Cho nên ai có thể chứng tỏ ta có tội? Nầy, những kẻ muốn tố cáo ta trở thành vô dụng như áo cũ bị mối mọt ăn.

10 Ai trong các ngươi kính sợ CHÚA và vâng theo lời đầy tớ Ngài? Người có thể đi trong bóng tối, không thấy ánh sáng. Người nhờ cậy CHÚA, trông mong vào Thượng Đế mình.

11 Nhưng tất cả các ngươi muốn tự đốt lửa lấy và tạo ánh sáng lấy cho mình. Cho nên hãy bước trong ánh lửa của các ngươi đi. Hãy trông vào ánh sáng của mình để soi đường. Nhưng đây là điều các ngươi sẽ nhận từ ta: Các ngươi sẽ nằm xuống trong nơi đau khổ.

Footnotes

  1. I-sai-a 50:3 vải sô Một loại vải thô làm bằng lông thú vật mà đôi khi người ta dùng để tỏ sự buồn rầu.