Add parallel Print Page Options

Phẩm Hạnh của Người Lãnh Ðạo Hội Thánh

Ðây là lời đáng tin cậy: nếu ai khao khát làm giám mục, người ấy ước muốn một điều cao quý. Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được, chồng của một vợ, tiết độ, sáng suốt, khả kính, hiếu khách, có ơn giảng dạy, không ghiền rượu, không hung dữ, nhưng độ lượng, không gây gổ, không tham tiền, khéo quản trị gia đình mình, có các con cái biết vâng phục với tất cả lòng tôn kính. (Vì nếu người nào không biết quản trị gia đình mình, làm sao người ấy có thể chăm sóc hội thánh của Ðức Chúa Trời?) Giám mục không thể là một người mới tin, kẻo người ấy tự phụ mà rơi vào án phạt dành cho Ác Quỷ. Ngoài ra người ấy phải có danh tiếng tốt đối với những người ngoài, để khỏi bị rơi vào sỉ nhục và cạm bẫy của Ác Quỷ.

Tương tự, các chấp sự cũng phải là những người đáng kính, không nói hai lời, không ghiền rượu, không tham lợi phi nghĩa, nắm giữ huyền nhiệm của đức tin với một lương tâm thanh sạch. 10 Họ cũng phải được thử thách trước; nếu không có gì đáng trách, họ mới được làm chấp sự.

11 Các nữ chấp sự[a] cũng vậy, phải là người đáng kính, không nói xấu, nhưng tiết độ, và trung tín trong mọi sự.

12 Mỗi nam chấp sự chỉ được làm chồng của một vợ, khéo quản trị con cái và gia đình riêng mình. 13 Vì ai thi hành chức vụ chấp sự cách tốt đẹp sẽ được kính trọng và được mạnh dạn nhiều trong đức tin nơi Ðức Chúa Jesus Christ.

Huyền Nhiệm của Sự Tin Kính

14 Ta viết cho con những điều nầy với hy vọng sẽ sớm đến với con. 15 Nhưng nếu ta phải đến trễ thì nhờ thư nầy con sẽ biết cách xử sự thế nào trong nhà Ðức Chúa Trời, tức Hội Thánh của Ðức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý. 16 Mọi người đều công nhận rằng huyền nhiệm của sự tin kính thật là uyên thâm, đó là Ðấng

Ðược bày tỏ trong xác thịt đã
Ðược Ðức Thánh Linh xác chứng,
Ðược các thiên sứ chiêm ngưỡng,
Ðược rao giảng giữa các dân,
Ðược tin thờ khắp thế gian,
Ðược cất lên trong vinh hiển.

Footnotes

  1. I Ti-mô-thê 3:11 ctd: các bà vợ, hoặc các bà