Add parallel Print Page Options

Vài qui tắc dành cho đàn ông và đàn bà

Trước hết ta dặn con phải cầu nguyện cho mọi người, khẩn xin Thượng Đế ban cho họ những gì họ cần, đồng thời tạ ơn Ngài. Hãy cầu nguyện cho các quan quyền để chúng ta có được cuộc sống an lành mà thờ kính Thượng Đế. Đó là điều phải và vừa lòng Thượng Đế, Chúa Cứu Thế chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu và hiểu biết sự thật. Chỉ có một Thượng Đế và một con đường dẫn nhân loại đến với Ngài mà thôi. Con đường ấy là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính Ngài đã làm người. Ngài hi sinh tính mạng làm giá trả để giải thoát mọi người. Chúa Giê-xu đến đúng lúc. Ngài là bằng chứng cho thấy Thượng Đế muốn cứu chúng ta. Vì lý do ấy mà ta được chọn rao Tin Mừng và làm sứ đồ. (Ta nói thật, không nói dối đâu.) Ta được chọn để dạy bảo những người không phải Do-thái để họ tin và hiểu chân lý.

Cho nên ta muốn mọi người đàn ông khắp nơi cầu nguyện, giơ tay thánh sạch lên trời, không giận dữ hoặc cãi cọ.

Ngoài ra, đàn bà cũng phải ăn mặc chỉnh tề để chứng tỏ tinh thần tự trọng và tiết chế, không dùng tóc kết, vàng bạc, ngọc ngà hoặc y phục đắt tiền. 10 Trái lại, phải làm việc phước đức là điều phù hợp với những đàn bà nào cho rằng mình thờ phụng Thượng Đế.

11 Đàn bà phải yên lặng nghe, sẵn sàng hợp tác trong mọi việc. 12 Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ hay cầm quyền trên đàn ông [a] nhưng phải im lặng nghe, 13 vì A-đam được dựng nên trước rồi mới đến Ê-va. 14 Và cũng không phải A-đam bị phỉnh gạt [b] mà là người đàn bà bị phỉnh mà phạm tội. 15 Tuy nhiên, người đàn bà sẽ được cứu do việc sinh con nếu họ bền vững trong đức tin, yêu thương, thánh khiết và tiết độ.

Footnotes

  1. I Ti-mô-thê 2:12 đàn ông Có thể dịch là “chồng.”
  2. I Ti-mô-thê 2:14 Và cũng … phỉnh gạt Ma quỉ phỉnh gạt Ê-va, rồi Ê-va khiến cho A-đam phạm tội. Xem Sáng 3:1-13.