Add parallel Print Page Options

Sau-lơ sợ Đa-vít

18 Khi Đa-vít vừa nói xong với Sau-lơ thì Giô-na-than cảm thấy quyến luyến Đa-vít. Anh ta yêu Đa-vít như chính mình vậy. Từ hôm đó trở đi Sau-lơ giữ Đa-vít với mình luôn không cho trở về nhà cha cậu nữa. Giô-na-than kết ước với Đa-vít vì anh ta yêu Đa-vít như bản thân mình [a]. Anh lấy áo ngoài của mình mặc cho Đa-vít cùng với áo giáp, luôn cả gươm, cung và thắt lưng.

Read full chapter

Footnotes

  1. I Sa-mu-ên 18:3 Giô-na-than … bản thân mình Nguyên văn, “Linh hồn Giô-na-than gắn liền với linh hồn Đa-vít.”