A A A A A
Bible Book List

I Sử Ký 23 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Trách Nhiệm của Các Gia Tộc Người Lê-vi

23 Khi Ða-vít đã già, tuổi cao tác lớn, ông lập Sa-lô-môn con trai ông làm vua trên dân I-sơ-ra-ên.

Ða-vít triệu tập tất cả những người lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên, các tư tế, và những người Lê-vi lại. Người ta đếm những người Lê-vi từ ba mươi tuổi trở lên; họ đếm từng đầu người và được ba mươi tám ngàn người tất cả. Ða-vít nói, “Hai mươi bốn ngàn trong số những người ấy sẽ đảm trách những công việc của nhà Chúa, sáu ngàn sẽ làm các quan chức và thẩm phán, bốn ngàn sẽ đảm trách việc giữ cửa, và bốn ngàn sẽ lo việc ca hát thờ phượng Chúa, sử dụng các nhạc khí ta đã chế tạo cho việc ấy.”

Ða-vít tổ chức họ thành những đơn vị theo dòng họ của con cháu Lê-vi: Ghẹt-sôn,[a] Kê-hát, và Mê-ra-ri.

Các con cháu của Ghẹt-sôn là La-đan và Si-mê-i.
Các con của La-đan là Giê-hi-ên thủ lãnh, Xê-tham, và Giô-ên, ba người.
Các con của Si-mê-i là Sê-lô-mốt, Ha-xi-ên, và Ha-ran, ba người. Ðó là những tộc trưởng trong thị tộc La-đan.
10 Các con của Si-mê-i là Gia-hát, Xi-xa,[b] Giê-út, và Bê-ri-a. Bốn người đó là các con của Si-mê-i. 11 Gia-hát là thủ lãnh, Xi-xa thứ nhì, nhưng Giê-út và Bê-ri-a không có nhiều con trai, cho nên họ ghi danh chung với nhau thành một gia tộc.
12 Các con của Kê-hát là Am-ram, Ít-ha, Hếp-rôn, và U-xi-ên, bốn người.
13 Các con của Am-ram là A-rôn và Môi-se. A-rôn được biệt riêng để thánh hóa những vật cực thánh, để ông và con cháu ông sẽ đời đời dâng các của lễ trước thánh nhan Chúa, phục vụ Ngài, và chúc tụng danh Ngài đời đời. 14 Còn Môi-se, người của Ðức Chúa Trời, các con cháu ông được xem như những người khác trong chi tộc Lê-vi.
15 Các con của Môi-se là Ghẹt-sôm và Ê-li-ê-xe.
16 Trong số các con của Ghẹt-sôm, Sê-bu-ên là thủ lãnh.
17 Trong số các con của Ê-li-ê-xe, Rê-ha-bi-a là thủ lãnh. Ê-li-ê-xe không có con trai nào khác, nhưng Rê-ha-bi-a có nhiều con trai.
18 Trong số các con của Ít-ha, Sê-lô-mít là thủ lãnh.
19 Trong số các con của Hếp-rôn, Giê-ri-a là thủ lãnh, A-ma-ri-a thứ nhì, Gia-ha-i-ên thứ ba, và Giê-ca-mê-am thứ tư.
20 Trong số các con của U-xi-ên, Mi-ca là thủ lãnh, và Ít-si-a thứ nhì.
21 Các con của Mê-ra-ri có Ma-li và Mu-si.
Các con của Ma-li có Ê-lê-a-xa và Kích. 22 Ê-lê-a-xa qua đời không có con trai nhưng chỉ có các con gái; bà con của họ, các con của Kích, cưới các cô ấy làm vợ.
23 Các con của Mu-si là Ma-li, Ê-đe, và Giê-rê-mốt, ba người.

24 Ðó là các con cháu của Lê-vi theo từng gia tộc của họ. Họ đều là những thủ lãnh của các gia tộc. Những người bà con của họ được đếm và liệt kê theo từng gia tộc mang tên họ; đó là những người từ hai mươi tuổi trở lên phục vụ trong nhà Chúa. 25 Bởi Ða-vít đã nói, “Vì Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã cho dân Ngài được an nghỉ và Ngài đã ngự trong Giê-ru-sa-lem vĩnh viễn rồi. 26 Như thế người Lê-vi sẽ không phải khiêng Ðền Tạm và các vật dụng dùng cho việc thờ phượng ở Ðền Tạm nữa.”

27 Do những lời nói cuối cùng của Ða-vít đó mà có việc thống kê con cháu Lê-vi từ hai mươi tuổi trở lên. 28 Nhiệm vụ của người Lê-vi là vâng lệnh các con cháu A-rôn làm các công việc của nhà Chúa, tức những việc trong các sân Ðền Tạm, những việc trong các phòng thuộc về Ðền Tạm, chịu trách nhiệm việc thanh tẩy tất cả các vật thánh, và làm mọi việc khác của nhà Ðức Chúa Trời. 29 Họ cũng chịu trách nhiệm làm bánh thánh để dâng trên bàn thờ, chuẩn bị bột thượng hạng để làm của lễ chay, làm các thứ bánh để dâng hiến, bất luận là bánh tráng không men hay bánh nướng trong chảo, chịu trách nhiệm nhào bột làm bánh theo đúng công thức, và áp dụng hệ thống cân lường và đo đạc thật chính xác.

30 Ngoài ra mỗi buổi sáng họ phải đứng cảm tạ và ca ngợi Chúa; và mỗi khi chiều tàn họ cũng phải làm như vậy. 31 Họ cũng đảm trách việc dâng hiến các của lễ thiêu lên Chúa trong những ngày Sa-bát, những ngày trăng mới, và những ngày lễ đã được quy định hằng năm. Họ phải thay phiên nhau phục vụ trước mặt Chúa thường xuyên theo số người và phẩm trật mà luật lệ đã quy định cho họ. 32 Nói chung, họ phải chịu trách nhiệm làm mọi việc cần làm ở Lều Hội Kiến, những việc cần làm ở khu vực thánh, và những việc mà con cháu của A-rôn, bà con của họ, điều động trong sự phục vụ nhà Chúa.

Footnotes:

  1. I Sử Ký 23:6 Hay Ghẹt-sôm
  2. I Sử Ký 23:10 nt: Xi-na, câu 11 ghi Xi-xa
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes