Add parallel Print Page Options

Hãy dùng ân tứ Chúa cho một cách khôn ngoan

Thời tận thế đã gần rồi cho nên hãy suy nghĩ rõ ràng và tiết độ để anh chị em có thể khẩn nguyện. Nhất là hãy hết lòng yêu nhau vì tình yêu khỏa lấp vô số tội lỗi. Hãy mở rộng cửa nhà đón tiếp nhau, đừng phàn nàn. 10 Mỗi người trong anh chị em nên dùng ân tứ mình có để giúp kẻ khác. Hãy quản lý khéo léo các ân tứ của Thượng Đế. 11 Ai rao giảng hãy như nói ra lời của Thượng Đế. Ai phục vụ hãy phục vụ theo sức Chúa cho để trong mọi việc Thượng Đế sẽ được vinh hiển qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nguyện quyền năng và vinh hiển thuộc về Ngài đời đời. A-men.

Read full chapter