Add parallel Print Page Options

Ðời Sống Ðược Biến Ðổi

Vậy vì Ðấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, anh chị em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm khí giới để trang bị cho mình; vì ai chịu khổ trong xác thịt thì đoạn tuyệt với tội lỗi, để hễ còn sống trong xác thịt bao lâu thì không sống theo dục vọng con người nhưng theo ý muốn Ðức Chúa Trời bấy lâu. Vì trước kia anh chị em đã sống theo dục vọng như các dân ngoại đủ rồi, ấy là sống phóng đãng, đam mê nhục dục, say sưa, chè chén, nhậu nhẹt, và thờ các thần tượng gớm ghiếc. Bây giờ họ lấy làm lạ vì anh chị em không nhập cuộc với họ trong nếp sống truy hoan cuồng loạn như thế nữa, nên họ gièm chê anh chị em. Nhưng họ sẽ phải khai trình với Ðấng sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Vì lý do đó Tin Mừng được giảng ngay cả cho những người chết, để dù họ có thể bị xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ cũng có thể sống theo Ðức Chúa Trời về phần linh.

Quản Lý Ân Tứ của Ðức Chúa Trời

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy minh mẫn và tỉnh táo để cầu nguyện. Trước hết hãy yêu thương nhau nhiệt thành, vì tình yêu che lấp vô số tội lỗi. Hãy tiếp đãi nhau niềm nở, không than phiền. 10 Mỗi người hãy lấy ơn mình đã nhận mà phục vụ lẫn nhau, như những người quản lý giỏi, khéo sử dụng các ân tứ của Ðức Chúa Trời. 11 Ai giảng dạy, hãy giảng dạy như rao truyền sấm ngôn của Ðức Chúa Trời; ai phục vụ, hãy lấy hết sức Ðức Chúa Trời ban cho mà phục vụ, để trong mọi sự Ðức Chúa Trời được vinh hiển qua Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh hiển và quyền bính đều thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Chịu Khổ vì Theo Chúa

12 Thưa anh chị em yêu dấu, khi lửa thử thách đến với anh chị em, đừng ngạc nhiên và đừng xem đó như việc bất thường; 13 nhưng hãy vui mừng vì được dự phần những đau khổ của Ðấng Christ, để khi vinh hiển của Ngài lộ ra, anh chị em cũng có thể vui mừng hết mực. 14 Nếu anh chị em bị sỉ nhục vì danh Ðấng Christ, anh chị em được phước, vì Ðức Thánh Linh của sự vinh hiển và của Ðức Chúa Trời đang ngự trên anh chị em. 15 Ðừng ai trong anh chị em chịu khổ như kẻ sát nhân, hoặc kẻ trộm cắp, hoặc kẻ làm điều ác, hoặc kẻ xen vào việc người khác; 16 nhưng nếu có ai chịu khổ vì làm người của Ðấng Christ,[a] thì đừng hổ thẹn, nhưng hãy tôn vinh Ðức Chúa Trời vì được mang danh ấy. 17 Vì thời điểm đã đến để bắt đầu cuộc phán xét từ nhà Ðức Chúa Trời, và nếu chúng ta bị phán xét trước nhất, thì số phận cuối cùng của những người không vâng phục Tin Mừng của Ðức Chúa Trời sẽ ra sao? 18 

“Nếu những người công chính mà còn khó được cứu,
Thì những kẻ gian ác và những kẻ tội lỗi sẽ như thế nào?”Châm 11:31 LXX

19 Vậy hỡi những ai chịu khổ theo ý muốn Ðức Chúa Trời, hãy cứ phó thác linh hồn mình cho Ðấng Tạo Hóa thành tín và tiếp tục làm điều lành.

Footnotes

  1. I Phi-rơ 4:16 ctd: Cơ-đốc nhân hay người tin thờ Chúa Cứu Thế (Christian)