A A A A A
Bible Book List

I Giăng 3 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Con Cái của Ðức Chúa Trời

Hãy xem, tình yêu Ðức Chúa Cha đã ban cho chúng ta thật tuyệt diệu dường nào, đó là chúng ta được gọi là con cái Ðức Chúa Trời, và thật vậy chúng ta là con cái Ngài. Sở dĩ thế gian không biết chúng ta vì thế gian không biết Ngài.

Anh chị em yêu dấu, bây giờ chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời, và chúng ta sẽ ra sao thì chưa được tiết lộ, nhưng điều chúng ta biết chắc là khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài, vì Ngài như thế nào, chúng ta sẽ thấy Ngài như thể ấy. Phàm ai có hy vọng nầy nơi Ngài thì phải làm cho mình trở nên thánh sạch như Ngài là Ðấng Thánh Sạch.

Ai phạm tội là làm điều trái với luật pháp, vì tội lỗi là điều trái với luật pháp. Anh chị em biết rằng Ngài đã xuất hiện để cất bỏ tội lỗi, và trong Ngài không có tội lỗi. Ai cứ ở trong Ngài thì không còn khuynh hướng phạm tội; ai cứ phạm tội là chưa thấy Ngài và chưa biết Ngài.

Hỡi các con thơ, đừng để ai lừa gạt các con. Ai làm điều công chính là người công chính, như chính Ngài là Ðấng Công Chính. Ai cứ phạm tội là thuộc về Ác Quỷ, vì Ác Quỷ đã phạm tội từ ban đầu. Vì lý do đó Con Ðức Chúa Trời đã xuất hiện để hủy diệt công việc của Ác Quỷ.

Ai do Ðức Chúa Trời sinh ra thì không còn khuynh hướng phạm tội, vì mầm sống của Ngài ở trong người ấy; người ấy không thể cứ phạm tội vì đã được Ðức Chúa Trời sinh ra. 10 Bởi điều nầy con cái Ðức Chúa Trời và con cái Ác Quỷ được phân biệt rõ ràng: ai không làm điều công chính là không thuộc về Ðức Chúa Trời, và ai không yêu thương anh chị em mình cũng vậy.

Yêu Thương Lẫn Nhau

11 Ðây là sứ điệp anh chị em đã nghe từ ban đầu: chúng ta phải yêu thương nhau. 12 Chớ như Ca-in là người thuộc về Kẻ Ác và đã giết em mình. Vì cớ gì ông ấy đã giết em ông? Vì những việc làm của ông là gian ác, còn những việc làm của em ông là ngay lành.

13 Ðừng ngạc nhiên, thưa anh chị em, nếu thế gian ghét anh chị em. 14 Chúng ta biết rằng chúng ta đã vượt từ cõi chết mà vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh chị em mình. Ai không yêu thương thì còn ở trong cõi chết. 15 Ai ghét anh chị em mình là kẻ sát nhân. Anh chị em biết rằng không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở trong mình. 16 Bởi điều nầy chúng ta biết tình yêu: Ngài đã hy sinh mạng sống Ngài cho chúng ta; chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống của mình cho anh chị em mình.

17 Nếu ai có của cải ở đời nầy và thấy anh chị em mình lâm vào cảnh khốn cùng mà chặt dạ đối với người ấy, thì làm thể nào tình yêu của Ðức Chúa Trời ở trong người đó được? 18 Hỡi các con thơ, chúng ta đừng yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy bằng hành động cụ thể biểu lộ sự chân thật.

An Tâm Trước Mặt Chúa

19 Qua điều ấy chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về chân lý và sẽ được an tâm trước mặt Ngài, 20 ngay cả khi lòng chúng ta cáo trách chúng ta; vì Ðức Chúa Trời vĩ đại hơn lòng chúng ta, và Ngài biết rõ mọi sự.

21 Anh chị em yêu dấu, nếu lòng chúng ta không cáo trách chúng ta, chúng ta được vững tâm trước mặt Ðức Chúa Trời. 22 Bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, chúng ta sẽ nhận được từ Ngài, vì chúng ta vâng giữ các điều răn Ngài và làm những điều đẹp mắt Ngài.

23 Ðây là điều răn Ngài: chúng ta phải tin vào danh Con Ngài là Ðức Chúa Jesus Christ, và phải yêu thương nhau, như Ngài đã truyền cho chúng ta. 24 Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy. Bởi điều nầy chúng ta biết Ngài đang ở trong chúng ta: ấy là nhờ Ðức Thánh Linh, Ðấng Ngài ban cho chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes