Add parallel Print Page Options

16 Anh chị em không biết rằng mình là đền thờ [a] của Thượng Đế và Thánh Linh của Ngài đang sống trong anh chị em sao? 17 Nếu ai phá hủy đền thờ Thượng Đế thì Thượng Đế sẽ hủy phá họ vì đền thờ Thượng Đế là thánh mà anh chị em là đền thờ của Ngài.

Read full chapter

Footnotes

  1. I Cô-rinh-tô 3:16 đền thờ Nhà của Thượng Đế, nơi mà dân của Ngài thờ phụng Ngài. Đây có nghĩa các tín hữu là đền thờ thiêng liêng nơi Thượng Đế ngự.