Add parallel Print Page Options

14 Người không có Thánh Linh không thể tiếp nhận những chân lý đến từ Thánh Linh của Thượng Đế. Họ cho những điều ấy là điên rồ, không hiểu được vì chỉ có thể hiểu được qua Thánh Linh mà thôi. 15 Nhưng người thiêng liêng thì cân nhắc mọi điều và không ai phê phán được họ. Thánh Kinh viết,

16 “Ai biết được ý tưởng Chúa?
    Ai có thể chỉ bảo Ngài?” (A)

Nhưng chúng ta thì có ý tưởng của Chúa Cứu Thế.

Read full chapter