Add parallel Print Page Options

Ang mga Kaayuhan sang Kaalam

Anak, batuna kag tipigi sa imo tagipusuon ang akon mga ginatudlo kag ginasugo sa imo. Pamatii ang parte sa kaalam kag pag-intiendi. Tinguhai gid nga makaangkon ka sang pag-intiendi, pareho nga daw nagapangita ka sang pilak ukon sang tinago nga manggad. Kon himuon mo ini, mahibaluan mo kon ano ang pagtahod sa Ginoo, kag maintiendihan mo ang parte sa iya. Kay ang Ginoo amo ang nagahatag sang kaalam. Sa iya man nagahalin ang ihibalo kag pag-intiendi. Ginaprotektaran niya kag ginatigan-an sang kadalag-an[a] ang mga nagakabuhi sing husto kag wala sing kasawayan. Ginabantayan niya kag ginatipigan ang mga ginahimo sang mga matarong kag matutom sa iya.

Kon mamati ka sa akon, mahibaluan mo kon ano ang maayo nga himuon: ang husto, matarong, kag nagakabagay. 10 Kay mangin maalamon ka, kag makahatag ini sa imo sang kalipay. 11 Kon kahibalo ka magdesisyon sing husto, makaprotektar ini sa imo. Kon may pag-intiendi ka, makatipig ini sa imo 12 kag makapalikaw sa imo sa malain nga pagginawi kag sa mga tawo nga nagahambal sing sayop. 13 Ini nga mga tawo nagbiya sa husto nga pagginawi kag nagasunod sa pagginawi sang kadulom. 14 Nagakalipay sila sa paghimo sang malain. Nasadyahan sila sa kalain sang ila ginahimo. 15 Indi husto ang ila pagginawi; indi tadlong ang ila ginalaktan.

16 Ang kaalam makapalikaw man sa imo sa malain nga babayi nga gusto maghaylo sa imo paagi sa matam-is niya nga mga pulong. 17 Ini nga babayi nagbiya sa lalaki nga iya ginpamana sang bataon pa siya; ginkalimtan niya ang iya promisa sa Dios sang ginkasal siya. 18 Sa pagkamatuod, kon magkadto ka sa iya balay pareho lang nga nagapakadto ka sa kamatayon. Ang dalan pakadto sa iya balay nagapadulong sa lugar sang mga patay. 19 Ang bisan sin-o nga magkadto sa iya indi na makapauli; indi na niya matultulan pa ang dalan pakadto sa lugar sang mga buhi. 20 Gani sunda ang pagkabuhi sang maayo nga mga tawo; magkabuhi ka nga matarong. 21 Kay ang tawo nga nagakabuhi sing husto kag wala sing kasawayan padayon nga magaestar diri sa aton duta. 22 Pero ang mga malaot kag maluibon palayason. Panggabuton sila pareho sa mga hilamon.

Footnotes

  1. 2:7 kadalag-an: ukon, husto nga kaalam.