Efraims och Samariens ondska

(A) När jag vill hela Israel,

    då avslöjas
    Efraims missgärning
        och Samariens ondska,
    för de begår svek,
        tjuvar gör inbrott
    och rövarband plundrar
        på vägarna.
(B) I sina hjärtan tänker de inte på
    att jag kommer ihåg
        all deras ondska.
    Nu är de omringade
        av sina gärningar,
    de är inför mitt ansikte.
Med sin ondska gläder de kungen
    och med sina lögner furstarna.

Alla är de äktenskapsbrytare.
    De liknar en ugn
        som bagaren värmt upp.
    När han knådat degen
        slutar han elda
            tills degen har jäst.
(C) På vår kungs dag
    drack sig furstarna
        febriga av vin,
    själv räckte han smädarna handen.
De kommer nära,
    deras hjärtan är som en ugn
        där de ligger i försåt.
    Hela natten sover deras bagare,
        men på morgonen brinner han
            som en flammande eld.
(D) Alla är de heta som en ugn
        och förtär sina domare.
    Alla deras kungar har fallit,
        ingen bland dem åkallar mig.

(E) Efraim blandar sig med andra folk,
    han är som en brödkaka
        som inte har vänts.
Främlingar har förtärt hans kraft
        men han förstår det inte,
    trots att han fått gråa hår
        märker han det inte.
10 (F) Israels högmod vittnar
        mot honom.
    De vänder inte om
        till Herren sin Gud
    och söker inte hans hjälp
        trots allt detta.
11 (G) Efraim har blivit som en duva,
        naiv och utan vett.
    De kallar på Egypten,
        de går till Assur.
12 (H) Men när de går
        kastar jag mitt nät över dem,
    drar ner dem
        som fåglar under himlen.
    Jag ska straffa dem
        så som de hört i sin församling[a].

13 Ve över dem,
        för de har flytt bort från mig!
    Fördärv över dem,
        för de har gjort uppror
            mot mig!
    Jag ville friköpa dem,
        men de har talat lögner
            mot mig.
14 (I) De ropar inte till mig av hjärtat
        utan klagar på sina bäddar.
    De oroar sig[b] för säd och vin
        men vänder sig bort från mig.
15 Det var jag som lärde dem
        och stärkte[c] deras armar,
    men de har ont i sinnet mot mig.
16 (J) De vänder om,
    men inte till den som är därovan.
        De liknar en båge som sviker.
    Deras furstar ska falla för svärd
        på grund av sina hätska tungor.
    Det ska bli deras vanära
        i Egyptens land.

Footnotes

  1. 7:12 så som de hört i sin församling   Annan översättning: ”när man hör dem samlas”.
  2. 7:14 oroar sig   Andra handskrifter: ”samlas” eller ”skär sig” (så Septuaginta). Baalsdyrkare skar sig ibland när de åkallade sin avgud (jfr 1 Kung 18:28).
  3. 7:15 lärde dem och stärkte   Annan översättning: ”styrkte och stärkte”.