A A A A A
Bible Book List

Hosea 3 Het Boek (HTB)

Gods liefde voor Israël

De Here zei tegen mij: ‘Ga uw vrouw weer halen, breng haar bij u terug en heb haar lief, ook al pleegt zij graag overspel met andere mannen. Want Ik, de Here, heb Israël nog steeds lief, ook al heeft zij zich gewend tot afgoden en hun mooie geschenken geofferd.’

Toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en driehonderddertig liter gerst. Ik zei tegen haar: ‘Je moet een hele tijd alleen blijven, niet met andere mannen uitgaan of prostitutie bedrijven. Ook ik zal je niet aanraken.’

Dit laat zien hoe de Israëlieten lange tijd geen koning zullen hebben en geen altaar, tempels, priesters of zelfs afgoden! Daarna zullen zij terugkeren naar de Here, hun God, en naar een koning uit het huis van David. Bevend van angst en ontzag zullen zij naderen tot de Here en zijn zegeningen ervaren. Dit alles zal plaatshebben in de eindtijd.

Het Boek (HTB)

Het Boek Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Hosea 3 BasisBijbel (BB)

Hosea haalt Gomer weer terug

De Heer zei tegen mij: "Laat deze vrouw zien dat je van haar houdt, ook al is ze ontrouw aan jou en gaat ze met andere mannen naar bed. Net zo houd Ik van de Israëlieten, ook al zijn ze ontrouw aan Mij. Want ze aanbidden andere goden en drinken graag wijn."

Toen kocht ik haar vrij [a] voor 15 zilverstukken en 1½ homer (330 liter) gerst. En ik zei tegen haar: "Je zal een lange tijd op mij moeten wachten. Je mag met niemand naar bed gaan. Ook ik zal niet met je naar bed gaan."

De Heer zei: "Zij zal lange tijd zonder mannen zijn. Net zó zullen de Israëlieten heel lang zonder koning, zonder heerser, zonder offers, zonder heiligdom, zonder borsttas met beslissingsstenen [b] en zonder uitlegger van de wet zijn. Daarna zullen de Israëlieten weer bij Mij terugkomen. Ze zullen weer naar Mij verlangen, en naar een koning uit de familie van David. Aan het eind van de tijd zullen ze vol ontzag bij Mij terugkomen, want Ik ben goed voor hen."

Footnotes:

  1. Hosea 3:2 Er zijn aanwijzingen dat Gomer een tempelhoer was in een afgodstempel. Hosea kreeg hier de opdracht haar daar vrij te kopen.
  2. Hosea 3:4 De borsttas hoorde bij de kleding van de hogepriester. Met behulp van de twee stenen die daarin zaten, vroeg de hogepriester God om raad. Hoe er precies mee gewerkt werd, is niet bekend. De tas wordt beschreven in Exodus 28:15-29. Lees Leviticus 8:8 en Exodus 28:30.
BasisBijbel (BB)

By Stichting BasisBijbel

Viewing of
Cross references
Footnotes