A A A A A
Bible Book List

Osea 5:14-6:3 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

14 Căci Eu voi fi ca un leu pentru Efraim
    şi ca un leu tânăr pentru Casa lui Iuda.
Eu Însumi voi sfâşia şi apoi voi pleca;
    voi prăda şi nimeni nu-Mi va lua prada.
15 Voi pleca şi mă voi întoarce în Locul Meu,
    până când îşi vor recunoaşte vina.
Ei vor căuta faţa Mea;
    în strâmtorarea lor Mă vor căuta cu adevărat.“

Falsa pocăinţă a lui Israel

„Haideţi să ne întoarcem la Domnul!
    Căci El ne-a sfâşiat,
        dar tot El ne va vindeca.
El ne-a lovit,
    dar tot El ne va lega rana.
Ne va reînvia în două zile;
    a treia zi[a] ne va ridica
        şi vom trăi înaintea Lui.
Să-L cunoaştem,
    să căutăm să-L cunoaştem pe Domnul!
Aşa cum este sigur că vine răsăritul, aşa va fi de sigură şi venirea Lui;
    El va veni la noi ca o ploaie de iarnă,
        ca ploaia târzie[b] care udă pământul.“

Footnotes:

  1. Osea 6:2 în două zile; / a treia zi …arată o perioadă scurtă de timp
  2. Osea 6:3 Sau: ploaie primăveratică, sezonul ploios în Canaan începând în octombrie şi sfârşindu-se în aprilie
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Osea 5:14-6:3 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

14 Voi fi ca un leu pentru Efraim şi ca un pui de leu pentru casa lui Iuda; Eu, da, Eu voi sfâşia şi apoi voi pleca, voi lua şi nimeni nu-Mi va răpi prada. 15 Voi pleca, Mă voi întoarce în locuinţa Mea până când vor mărturisi că sunt vinovaţi şi vor căuta Faţa Mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la Mine.

Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula şi vom trăi înaintea Lui. Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes