A A A A A
Bible Book List

Hosea 4 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Herrens anklagelser mot Israel

Hör Herrens ord, ni Israels barn,

    för Herren går till rätta
        med dem som bor i landet,
    för det finns ingen sanning
        och ingen kärlek
    och ingen kunskap om Gud
        i landet.
De svär och ljuger,
        mördar och stjäl och är otrogna.
    De brukar våld
        och blodsdåd följer på blodsdåd.
Därför sörjer landet
        och allt som lever där tynar bort,
    både markens djur
        och himlens fåglar
    och havets fiskar försvinner.

Ingen ska anklaga eller gå till rätta
        med någon annan.
    Ditt folk liknar dem som anklagar
        en präst.
Du ska komma på fall om dagen,
    även profeten ska komma på fall
        tillsammans med dig om natten.
    Också din mor ska jag förgöra.
Mitt folk går under
        av brist på kunskap.
    Eftersom du har förkastat kunskap
        ska också jag förkasta dig
            från att vara min präst.
    Du glömde
        din Guds undervisning,
    därför ska också jag glömma
        dina barn.
Ju fler de blev,
        desto mer syndade de mot mig.
    Jag ska förvandla deras ära[a]
        till skam.
De lever av mitt folks synd
    och längtar efter folkets
        missgärning.
Därför ska det gå prästen
        och folket lika.
    Jag ska straffa dem för deras vägar
        och ge dem för deras gärningar.
10  De ska äta men inte bli mätta,
        begå otukt men inte föröka sig,
    för de har slutat
        hålla sig till Herren.
11  Otukt och vin, gammalt eller nytt,
        tar bort förståndet.

12  Mitt folk frågar sin avgudabild av trä
        och hämtar svar från sin stav,
    för en otuktsande har vilselett dem
        så att de begår otukt
            och överger sin Gud.
13  På bergens toppar offrar de,
    och på höjderna tänder de rökelse
        under ekar, popplar
            och terebinter
        eftersom skuggan där är skön.
    Så begår era döttrar otukt
        och era sonhustrur otrohet.
14  Jag kan inte straffa era döttrar
        för deras otukt
    eller era sonhustrur
        för deras otrohet,
    för männen går själva iväg
        med prostituerade
            och offrar med tempelflickor.[b]
    Ett folk som inget förstår går under.

15  Om du, Israel, vill begå otukt,
        så låt inte Juda dra på sig skuld.
    Gå inte till Gilgal,
        dra inte upp till Bet-Aven[c]
    och svär inte:
        ”Så sant Herren lever.”
16 Som en envis kviga envisas Israel.
    Ska då Herren låta dem beta[d]
        som lamm på en stor äng?
17 Efraim är i förbund med avgudar
    – låt honom vara!
18 Deras drickande går överstyr[e],
        hejdlöst begår de otukt.
    Landets sköldar[f] älskar
        skamliga ting.
19  Men en stormvind ska gripa dem
        med sina vingar,
    och de ska få skämmas
        med sina offer.

Footnotes:

  1. 4:7 Jag ska förvandla deras ära   Arameiska targumer och Peshitta: ”De har förvandlat sin ära”.
  2. 4:14 otukt … tempelflickor   Hedniska fruktbarhetsriter till avgudaparet Baals och Astartes ära kopplade samman mänsklig sexualitet med hoppet om goda skördar.
  3. 4:15 Bet-Aven   Betyder ”syndens hus”, platsnamn nära Betel, ”Guds hus” (jfr Jos 7:2, 1 Kung 12:28f).
  4. 4:16 Ska då Herren låta dem beta   Annan översättning: ”Nu ska HERREN låta dem beta”.
  5. 4:18 Deras drickande går överstyr   Grundtexten oklar. Annan översättning: ”Deras drycker är slut”.
  6. 4:18 Landets sköldar   Dvs de styrande i landet (jfr Ps 47:10, 84:10).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Hosea 4 Nya Levande Bibeln (SVL)

Herren anklagar Israel för synd

Hör Herrens ord, Israels folk! Herren har anklagelser att rikta mot er och säger: Det finns ingen sanning och trohet, ingen barmhärtighet och ingen kunskap om Gud i ert land.

Ni svär och ljuger och stjäl och är otrogna i era äktenskap. Överallt möter man våld, och det ena mordet avlöser det andra.

Detta är anledningen till att ert land inte kan ge någon avkastning. Det råder ständig sorg, och allt levande blir sjukt och dör, både djur, fåglar och fiskarna i havet.

Försök inte skylla ifrån er genom att anklaga andra! Det är er präster som jag anklagar.

Till straff för era brott ska ni snava och falla både mitt på dagen och i nattens mörker, och på samma sätt ska det också gå med era så kallade profeter, för jag ska ödelägga ert land.

Mitt folk går under i brist på kunskap - de känner mig inte. Felet är ert, för ni vägrar själva att lära känna mig. Därför vägrar jag att erkänna er som mina präster, och därför att ni inte har brytt er om mina lagar, ska jag inte bry mig om era barn.

Ju fler ni präster blir, desto mer syndar hela folket mot mig. Ni har bytt ut Guds härlighet mot avgudars förnedring.

Prästerna drar fördel av folkets synder. De frossar i deras ondska.

Sådana präster, sådant folk. Jag ska straffa både präster och folk för alla deras ogudaktiga handlingar.

10 De ska äta utan att bli mätta, och de ska få leva i otrohet och prostitution men inte få några barn. De har övergett mig och vänt sig till andra gudar.

11 Otrohet och dryckenskap har berövat mitt folk dess förstånd.

12 De frågar en träbit om råd och ett trollspö om sanningen. En ande av prostitution leder dem vilse, och de är otrogna mot sin Gud.

13 De offrar till avgudar på bergstoppar och höjder och tänder rökelse i den behagliga skuggan av ekar, popplar och terebinter där deras döttrar bjuder ut sig och deras svärdöttrar är otrogna.

14 Men varför skulle jag straffa dem? Ni män begår ju samma brott genom att ligga med prostituerade och tempeltärnor. Dårar är vad ni är! Er dom har fallit därför att ni så fullständigt vägrar att förstå.

15 Men även om nu Israel lever i otrohet, så måste väl inte också du, Juda, förena dig med dem som låtsas tillbe mig i Gilgal och Bet-Aven! Deras gudstjänst är ett bedrägeri.

16 Var inte som Israel, en motspänstig kviga som vägrar att låta sig föras ut på grönbete!

17 Håll dig borta från Israel, för hon har gett sin själ åt avgudar.

18 Israels män bryter upp från sina omåttliga dryckesfester och går direkt till de prostituerade. De föredrar det skamlösa före det hedervärda.

19 Därför ska en stormvind sopa bort dem, och de ska dö i skam därför att de offrar till avgudar.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes