A A A A A
Bible Book List

Hosea 4 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Herrens anklagelser mot Israel

Hör Herrens ord, ni Israels barn,

    för Herren går till rätta
        med dem som bor i landet,
    för det finns ingen sanning
        och ingen kärlek
    och ingen kunskap om Gud
        i landet.
De svär och ljuger,
        mördar och stjäl och är otrogna.
    De brukar våld
        och blodsdåd följer på blodsdåd.
Därför sörjer landet
        och allt som lever där tynar bort,
    både markens djur
        och himlens fåglar
    och havets fiskar försvinner.

Ingen ska anklaga eller gå till rätta
        med någon annan.
    Ditt folk liknar dem som anklagar
        en präst.
Du ska komma på fall om dagen,
    även profeten ska komma på fall
        tillsammans med dig om natten.
    Också din mor ska jag förgöra.
Mitt folk går under
        av brist på kunskap.
    Eftersom du har förkastat kunskap
        ska också jag förkasta dig
            från att vara min präst.
    Du glömde
        din Guds undervisning,
    därför ska också jag glömma
        dina barn.
Ju fler de blev,
        desto mer syndade de mot mig.
    Jag ska förvandla deras ära[a]
        till skam.
De lever av mitt folks synd
    och längtar efter folkets
        missgärning.
Därför ska det gå prästen
        och folket lika.
    Jag ska straffa dem för deras vägar
        och ge dem för deras gärningar.
10  De ska äta men inte bli mätta,
        begå otukt men inte föröka sig,
    för de har slutat
        hålla sig till Herren.
11  Otukt och vin, gammalt eller nytt,
        tar bort förståndet.

12  Mitt folk frågar sin avgudabild av trä
        och hämtar svar från sin stav,
    för en otuktsande har vilselett dem
        så att de begår otukt
            och överger sin Gud.
13  På bergens toppar offrar de,
    och på höjderna tänder de rökelse
        under ekar, popplar
            och terebinter
        eftersom skuggan där är skön.
    Så begår era döttrar otukt
        och era sonhustrur otrohet.
14  Jag kan inte straffa era döttrar
        för deras otukt
    eller era sonhustrur
        för deras otrohet,
    för männen går själva iväg
        med prostituerade
            och offrar med tempelflickor.[b]
    Ett folk som inget förstår går under.

15  Om du, Israel, vill begå otukt,
        så låt inte Juda dra på sig skuld.
    Gå inte till Gilgal,
        dra inte upp till Bet-Aven[c]
    och svär inte:
        ”Så sant Herren lever.”
16 Som en envis kviga envisas Israel.
    Ska då Herren låta dem beta[d]
        som lamm på en stor äng?
17 Efraim är i förbund med avgudar
    – låt honom vara!
18 Deras drickande går överstyr[e],
        hejdlöst begår de otukt.
    Landets sköldar[f] älskar
        skamliga ting.
19  Men en stormvind ska gripa dem
        med sina vingar,
    och de ska få skämmas
        med sina offer.

Footnotes:

  1. 4:7 Jag ska förvandla deras ära   Arameiska targumer och Peshitta: ”De har förvandlat sin ära”.
  2. 4:14 otukt … tempelflickor   Hedniska fruktbarhetsriter till avgudaparet Baals och Astartes ära kopplade samman mänsklig sexualitet med hoppet om goda skördar.
  3. 4:15 Bet-Aven   Betyder ”syndens hus”, platsnamn nära Betel, ”Guds hus” (jfr Jos 7:2, 1 Kung 12:28f).
  4. 4:16 Ska då Herren låta dem beta   Annan översättning: ”Nu ska HERREN låta dem beta”.
  5. 4:18 Deras drickande går överstyr   Grundtexten oklar. Annan översättning: ”Deras drycker är slut”.
  6. 4:18 Landets sköldar   Dvs de styrande i landet (jfr Ps 47:10, 84:10).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Hosea 4 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Guds otrogna folk

(4:1—14:10)

Herren anklagar Israel för synd

Hör Herrens ord, Israels folk!
    Herren går till rätta med landets invånare.
”Det finns ingen sanning och nåd,
    ingen kunskap om Gud i landet.
Man svär och ljuger,
    mördar och stjäl,
begår äktenskapsbrott,
    och det ena blodsdådet avlöser det andra.
Därför sörjer landet
    och alla dess invånare tynar bort.
Både markens djur, himlens fåglar
    och fiskarna i havet dör.

Ingen får skylla en annan,
    ingen får anklaga en annan!
Ditt folk är som de som anklagar en präst.[a]
    Du ska komma på fall om dagen,
om natten ska profeten komma på fall med dig,
    och din mor ska jag förgöra.
Mitt folk går under i brist på kunskap.

Du har förkastat kunskapen,
    och därför ska jag förkasta dig som min präst.
Du har glömt din Guds lag,
    och därför ska jag glömma dina barn.
Ju fler präster det blir,
    desto mer syndar de mot mig.
Jag ska förvandla deras ära till skam.
    De lever av mitt folks synd
och längtar efter deras gudlöshet.
    Sådant folk, sådana präster
ska det bli.
    Jag ska straffa dem båda för deras levnadssätt
och vedergälla dem för deras handlingar.

10 De ska äta utan att bli mätta
    och leva i otukt men inte föröka sig.
För de har övergett Herren och ägnar sig åt
11     otukt och både gammalt och nytt vin.
Det berövar dem förståndet.
12     Mitt folk frågar sin träbit om råd
och vill ha svar av en stock.
    En ande av otukt leder dem vilse,
och de är otrogna mot sin Gud.
13     De förrättar offer på bergstoppar
och tänder rökelse på höjder,
    under ekar, popplar och terebinter,
som har en så behaglig skugga.
    Så blir era döttrar skökor,
och så begår era svärdöttrar äktenskapsbrott.

14 Jag vill inte straffa era döttrar
    för att de är skökor
eller era svärdöttrar
    för att de begår äktenskapsbrott.
För männen hänger själva ihop med skökor
    och förrättar offer med tempelprostituerade.
Ett folk utan förstånd går under.

15 Även om du, Israel, lever i otukt,
    får inte Juda bli skyldigt.

Kom inte till Gilgal,
    gå inte upp till Bet Aven!
Svär inte: ’Så sant Herren lever.’
16     Som en motspänstig kviga är Israel.
Skulle Herren då valla dem
    som lamm på betesmarker?
17 Efraim har förenat sig med avgudar,
    låt honom vara!
18 Även när deras dryckeslag är över
    fortsätter de med sin otukt.
Deras härskare är djupt förälskade i det skamlösa.[b]
19     En stormvind ska sopa bort dem,
och deras offer ska bringa dem skam.

Footnotes:

  1. 4:4 Sista satsen i versen är svårtolkad i grundtexten.
  2. 4:18 Grundtextens innebörd är oviss och översättningen högst osäker.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes