Add parallel Print Page Options

Israel upprättat

(40:1—48:35)

Det nya templet

40 I början av det tjugofemte året av vår exil, på tionde dagen i månaden[a], fjorton år efter stadens fall, kom Herrens hand över mig, och han förde mig dit. Genom syner från Gud förde han mig till Israels land och satte mig på ett mycket högt berg, på vars södra sida fanns byggnader som liknade en stad. Han förde mig dit, och jag såg en man som glänste som koppar. I sin hand hade han ett snöre av lin och en måttstock, och han stod vid porten.

Mannen sa till mig: ”Du människa, ge noga akt på vad du ser och hör, och var uppmärksam på allt jag visar dig, för du har blivit förd hit för att jag ska visa dig detta. Sedan ska du berätta för Israels folk allt som du har sett.”

Östra porten till yttre förgården

Där fanns en mur som omslöt hela tempelområdet. Mannen hade i sin hand en måttstock, som var tre och en halv meter lång; varje halvmeter av den var en handsbredd längre än ett vanligt halvmetersmått.[b] Han mätte muren, och dess bredd var en måttstock och dess höjd en måttstock.

Sedan gick han till porten mot öster, gick uppför dess trappsteg och mätte portens tröskel, som var en måttstock bred på bägge sidorna. Varje nisch var en måttstock lång och en måttstock bred, och mellan nischerna var det 2,5 meter. Portens tröskel, på insidan mot förhuset, var en måttstock bred. Han mätte portens förhus, på insidan, och den var en måttstock bred. Han mätte alltså upp portens förhus, och den var 4 meter och dörrposterna en meter. Portens förhus var på insidan.

10 I östra porten fanns tre nischer på varje sida, alla lika stora. Även väggarna mellan dem var lika stora på bägge sidorna. 11 Han mätte dörröppningen, den var 5 meter bred och dess längd var sex och en halv meter. 12 Framför nischerna fanns på bägge sidorna en mur som var en halv meter hög. Nischerna var tre gånger 3 meter.

13 Sedan mätte han porten från den ena nischens tak till den andra, och det avståndet var 12,5 meter. Ingångarna låg mot varandra. 14 Sedan mätte han höjden på pelarna på varje sida runt om porten på förgården till 30 meter.[c] 15 Avståndet mellan ingångsportens fasad och förhusets fasad vid den inre portöppningen var 25 meter. 16 Där fanns fönster som smalnade inåt, utmed båda sidorna av gången och utmed nischernas väggar, likaså på båda sidorna i förhuset, på insidan. Dörrposterna var dekorerade med snidade palmträd.

Yttre förgården

17 Han förde mig ut till yttre förgården. Där såg jag kamrar och ett stenlagt golv runt gården och 30 kamrar på stengolvet. 18 Det följde portgångarnas sidoväggar och sträckte sig lika långt som de. Detta var det nedre stengolvet. 19 Han mätte avståndet från den nedre portens framsida till den inre förgårdens yttersida, och det var 50 meter, såväl på östra sidan som på norra.

Norra porten

20 Sedan mätte han längden och bredden i den port som låg mot norr, mot den yttre förgården. 21 Dess tre nischer, på varje sida, väggarna mellan dem och förhuset hade alla samma mått som den förra porten: 25 meter lång och 12,5 meter bred. 22 Dess fönster, förhus och palmträdsdekorationer var lika stora som vid porten på östra sidan. Där fanns också sju trappsteg som ledde upp till porten, och dess förhus låg framför dem. 23 Mitt emot norra porten fanns en port till den inre förgården, och likadant i öster. Han mätte avståndet mellan de båda portarna, det var 50 meter.

Södra porten

24 Sedan förde han mig till södra sidan, där det fanns en port mot söder. Han mätte dess dörrposter och förhus, och de hade samma mått som de förra. 25 Det fanns också fönster i porten och förhuset, på båda sidor, likadana som de andra. Porten var 25 meter lång och 12,5 meter bred. 26 En trappa med sju steg ledde upp dit, och förhuset låg framför dem. På dörrposterna fanns palmträdsdekorationer på bägge sidorna. 27 En port till den inre förgården fanns också på södra sidan. Han mätte avståndet från den ena porten till den andra i söder, det var 50 meter.

Portarna till inre förgården

28 Sedan förde han mig till den inre förgården genom den södra porten. Han mätte den, och den hade samma mått som de andra. 29 Dess nischer, väggarna däremellan och förhuset hade samma mått som de övriga. Porten och förhuset hade fönster på vardera sidan. Den var 25 meter lång och 12,5 meter bred. 30 Runt omkring var förhus, 25 meter långa och 2,5 meter breda.[d] 31 Förhuset låg mot yttre förgården. På dörrposterna fanns palmträdsdekorationer. Åtta trappsteg ledde upp dit.

32 Han förde mig ut till den inre förgårdens östra sida och mätte porten där. Den hade samma mått som de övriga. 33 Dess nischer, väggarna däremellan och förhuset hade samma mått som de övriga. Porten och förhuset hade fönster på vardera sidan. Den var 25 meter lång och 12,5 meter bred. 34 Dess förhus låg mot den yttre förgården, det fanns palmträdsdekorationer på dörrposterna på vardera sidan, och åtta trappsteg ledde upp dit.

35 Sedan förde han mig till den norra porten och mätte den. Måtten där var desamma, 36 och så var det också med dess nischer, väggarna däremellan och förhuset, och på båda sidorna fanns fönster. Porten var 25 meter lång och 12,5 meter bred. 37 Förhuset till den yttre förgården hade palmträdsdekorationer på vardera sidan av dörrposterna, och åtta trappsteg ledde upp dit.

Rummen för förberedelse av offren

38 Med en dörröppning från förhuset fanns en kammare där man sköljde brännoffren. 39 På båda sidorna av förhuset fanns två bord för slakt av brännoffren, syndoffren och skuldoffren. 40 Utanför förhuset, på båda sidorna om ingången till norra porten, fanns ytterligare två bord. 41 Det fanns alltså sammanlagt åtta bord, fyra innanför och fyra utanför porten, där offren slaktades. 42 Det fanns också fyra bord av huggen sten för brännoffren, 75 centimeter långa och en halv meter höga. På dem låg redskapen som man slaktade brännoffren och slaktoffren med.[e] 43 Utmed väggarna fanns dubbelkrokar[f] av en handsbredds storlek fastsatta. På borden lade man offerköttet.

Rummen för prästerna

44 Utanför den inre porten fanns på inre förgården två rum för sångarna, ett vid norra ingången, med fasaden mot söder, och ett vid södra ingången, med fasaden mot norr. 45 Han sa till mig: ”Rummet med fasaden mot söder är till för de präster som förrättar tjänsten i templet. 46 Rummet med fasaden mot norr är till för de präster som förrättar tjänsten vid altaret, Sadoks ättlingar, leviter som får komma nära Herren och tjäna honom.”

47 Han mätte förgården. Den var 50 meter i kvadrat. Framför templet stod ett altare.

Tempelbyggnaden

48 Sedan förde han mig till templets förhus och mätte dörrposterna, som båda var 2,5 meter. Porten var 7 meter bred med en vägg som var 1,5 meter bred på bägge sidorna.[g] 49 Förhuset var 10 meter långt och sex meter brett. Tio trappsteg ledde dit upp. På varje sida av dörrposterna stod två pelare.

Footnotes

  1. 40:1 Den 28 apr. 573 f.Kr.
  2. 40:5 Måttstocken i mannens hand är ”sex alnar lång”. Den gamla måttenheten ”aln” som normalt motsvarar en halv meter är alltså i detta sammanhang en handsbredd mer (således är måttstocken längre här), och alnmåttet kan antas vara så i fortsättningen också, men för enkelhetens skull utgår översättningen i fortsättningen ifrån det traditionella sättet att tolka en aln som motsvarande en halv meter, när inte måttstocken själv används som måttenhet.
  3. 40:14 Grundtextens innebörd är oviss.
  4. 40:30 Versen saknas i flera viktiga handskrifter och Septuaginta och tycks något felaktigt upprepa en del av föregående vers.
  5. 40:42-43 Verserna är mycket svårtolkade; möjligen har ordningen av vissa detaljer beträffande borden och redskapen på något sätt kommit ur sin ursprungliga ordning.
  6. 40:43 Eller hyllor.
  7. 40:48-49 Grundtexten är mycket svårtolkad och detaljerna varierar något i olika handskrifter och Septuaginta.