Add parallel Print Page Options

Dom över Egypten

30 Herrens ord kom till mig: ”Du människa, profetera och säg: ’Så säger Herren, Herren: Jämra er och säg: Ve denna dag!

Dagen är nära,
    Herrens dag är nära.
Det blir en dag med moln,
    då tiden är inne för folken.
Ett svärd ska komma mot Egypten,
    och ångest ska drabba Kush,
när de slagna faller i Egypten.
    Dess överflöd förs bort
och dess grundvalar rivs upp.

Kush, Put, Lud, en främmande skara från alla håll och Kub, samt folk från förbundets land ska falla med dem för svärdet.

Så säger Herren:
    Alla Egyptens allierade ska falla
och dess stolta styrka störtas.
    Från Migdol till Assuan
ska de falla för svärd, säger Herren, Herren.
Landet ska ligga ödelagt bland ödelagda länder
    och städerna i ruiner bland ruinstäder.
Då ska de inse att jag är Herren,
    när jag sätter Egypten i brand
och låter alla dess hjälpare krossas.

På den dagen ska budbärare gå ut från mig på skepp för att sätta skräck i Kush mitt i dess trygghet. Ängslan ska komma över dem på Egyptens dag. Den kommer!

10 Så säger Herren, Herren:

Genom Nebukadnessar, kungen av Babylonien,
    ska jag göra slut på Egyptens överflöd.
11 Han och hans armé, de grymmaste bland folk,
    ska föras dit för att förgöra landet.
De ska dra sina svärd mot Egypten,
    och landet ska fyllas med de stupade.
12 Jag ska låta Nilen torka upp och sälja landet till onda människor.
    Jag ska låta främlingar ödelägga landet och allt som finns där.
            Jag, Herren, har talat.

13 Så säger Herren, Herren:

Jag ska krossa avgudarna
    och utplåna stoderna vid Memfis.
Det ska inte mer finnas någon furste i Egypten.
    Jag ska låta fruktan råda i landet.
14 Jag ska ödelägga Patros,
    sätta Soan i brand och verkställa domen över No.
15 Jag ska ösa ut min vrede över Sin, Egyptens fästning,
    och utplåna Nos överflöd.
16 Jag ska sätta eld på Egypten.
    Sin ska gripas av ångest,
No ska stormas, och för Memfis ska dagen bli mörk.
17     De unga männen i On och Pi-Beset ska falla för svärd,
och från städerna[a] ska man föras bort i fångenskap.
18     I Tachpanches blir dagen mörk
när jag bryter sönder Egyptens ok och dess stolta makt tar slut.
    Moln ska övertäcka det, och dess döttrar[b] ska föras bort.
19 Så ska jag verkställa min dom över Egypten.
    Då ska de inse att jag är Herren.’ ”

Faraos armar bryts

20 I det elfte året, på sjunde dagen i första månaden[c], kom Herrens ord till mig: 21 ”Du människa, jag har brutit armen på farao, den egyptiske kungen, och ingen har bundit upp och spjälat eller lindat den så att den kan bli stark nog att lyfta ett svärd igen. 22 Så säger Herren, Herren: Jag ska ta itu med farao, kungen av Egypten, och jag ska bryta båda hans armar, både den starka och den brutna, och jag ska låta svärdet falla ur hans hand. 23 Jag ska skingra egypterna bland folken och sprida ut dem till andra länder. 24 Jag ska styrka den babyloniske kungens armar och sätta mitt svärd i hans hand. Men faraos armar ska jag bryta, så att han kommer att jämra sig inför honom som en dödligt sårad.

25 Jag ska styrka den babyloniske kungens händer, men faraos armar ska hänga obrukbara. Då ska de inse att jag är Herren, när jag sätter mitt svärd i den babyloniske kungens hand och han svingar det över Egypten. 26 Jag ska skingra egypterna bland folken och sprida ut dem till andra länder. Då ska de inse att jag är Herren.”

Footnotes

  1. 30:17 Mer ordagrant: …de (femininform, syftar ant. på städer) ska gå bort i fångenskap.
  2. 30:18 Kan också syfta på lydstäderna/byarna runt omkring Tachpanches.
  3. 30:20 Mer exakt, 29 april 587.