Jerusalem, en förtorkad vinstock

15 (A) Herrens ord kom till mig:

”Människobarn,
    hur är vinstockens trä
        bättre än allt annat trä,
    grenarna på träden i skogen?
Tar man virke av den
        för att göra något nyttigt?
    Gör man ens en pinne av den
        för att hänga upp något på den?
(B) Nej, man ger den till mat åt elden.
    När båda dess ändar
        blivit förtärda av eld
    och delen däremellan blivit svedd,
        duger den då till något nyttigt?
Inte ens när den ännu var oskadd
    kunde man göra något nyttigt
        av den.
    Hur mycket mindre kan
        den användas till något nyttigt
    när elden förtärt den
        och bränt den!

Därför säger Herren Gud:
    Som jag gör med en vinstock
        bland skogens träd,
    när jag ger den till bränsle
        åt elden,
    så ska jag göra
        med Jerusalems invånare.
(C) Jag ska vända mitt ansikte
        mot dem.
    De har kommit ut ur elden,
        men elden ska förtära dem.
    Ni ska inse att jag är Herren
        när jag vänder mitt ansikte
            mot dem.
Jag ska göra landet till en ödemark,
    därför att de har handlat trolöst,
        säger Herren Gud.”