Jerusalem, en förtorkad vinstock

15 Herrens ord kom till mig. Han sade:

"Du människobarn,
    på vilket sätt är vinstockens trä förmer än allt annat trä,
de grenar som finns på träden i skogen?
Tar man virke av den
    för att göra något nyttigt?
Gör man ens en pinne av den
    för att på den hänga upp något?
Nej, man ger den till mat åt elden.
    När dess båda ändar har blivit förtärda av eld,
och delen däremellan blivit svedd,
    duger den då till något nyttigt?
Inte ens när den ännu var oskadd
    kunde man göra något nyttigt av den.
Hur mycket mindre kan den användas till något nyttigt,
då elden förtärt den och bränt den!

Därför säger Herren, Herren:
    Som jag gör med en vinstock bland skogens träd,
när jag ger den till bränsle åt elden,
    så skall jag göra med Jerusalems invånare.
Jag skall vända mitt ansikte mot dem.
De har kommit ut ur elden,
    men elden skall förtära dem.
Ni skall inse att jag är Herren,
    när jag vänder mitt ansikte mot dem.
Jag skall göra landet till en ödemark,
därför att de har handlat trolöst,
    säger Herren, Herren."