A A A A A
Bible Book List

Hesekiel 6 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Dom över Israels berg

Herrens ord kom till mig:

”Män­ni­skobarn, vänd ditt ansikte mot Israels berg, profetera mot dem och säg: Ni Israels berg, hör Herren Guds ord: Så säger Herren Gud till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: Se, jag, jag själv ska låta svärdet komma över er och förstöra era offerhöjder. Era altaren ska förstöras och era solstoder[a] smulas sönder, och jag ska låta era slagna falla inför era avgudar. Jag ska låta de döda kropparna av Israels barn ligga inför deras avgudar, och jag ska strö ut era ben runt omkring era altaren. Var ni än bor ska städerna bli öde och offerhöjderna ödelagda. Era altaren ska stå öde och förstörda och era avgudar slås sönder och få ett slut. Era solstoder ska bli nerhuggna och era verk utplånade. Män som slås till döds ska falla mitt ibland er, och ni ska inse att jag är Herren.

Men jag ska låta några leva kvar. När ni skingras i länderna ska några av er räddas från svärdet ute bland folken. De av er som räddas ska tänka på mig bland hednafolken där de är i fångenskap, när jag har krossat deras trolösa hjärtan som vikit bort från mig och deras ögon som trolöst såg efter sina avgudar. De ska avsky sig själva för det onda de har gjort med alla sina vidrigheter. 10 Och de ska inse att jag är Herren. Det är inte ett tomt ord att jag ska låta denna olycka komma över dem.

11  Så säger Herren Gud: Slå ihop dina händer och stampa med fötterna och ropa ve över alla usla vidrigheter bland Israels folk. Genom svärd, hunger och pest ska de falla. 12  Den som är långt borta ska dö av pest, och den som är nära ska falla för svärd, och den som blir kvar och blir bevarad ska dö av hunger. Så ska jag ösa min vrede över dem. 13  Ni ska inse att jag är Herren, när deras slagna män ligger där mitt ibland sina avgudar, runt omkring sina altaren, på alla höga kullar, på alla bergstoppar, under alla gröna träd och under alla lummiga terebinter, överallt där de lät en ljuvlig doft stiga upp till alla sina avgudar. 14  Jag ska räcka ut min hand mot dem och göra landet, var de än bor, mer öde och tomt än öknen vid Dibla[b]. Då ska de inse att jag är Herren.”

Footnotes:

  1. 6:4 solstoder   Annan översättning: ”rökelsealtaren” (jfr 2 Krön 30:14).
  2. 6:14 mer öde och tomt än öknen vid Dibla   Annan översättning: ”öde och tomt från öknen ända till Dibla”. Negevöknen var landets sydgräns, Dibla kanske ett skrivfel för Ribla, Nebukadnessars högkvarter norr om Damaskus (2 Kung 25:6f).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Hesekiel 6 Nya Levande Bibeln (SVL)

Avgudarna ska krossas

På nytt kom ett budskap från Herren:

Du människa, se ut över Israels berg och profetera mot dem.

Säg till dem: O, Israels berg, hör budskapet från Herren Gud till er och till floder och dalar. Jag, ja också jag, Herren, ska låta krig komma över er och förgöra era avgudar.

4-7 Alla era städer ska förstöras och brännas ner, och avgudarnas altaren ska överges. Era gudar ska krossas. Deras tillbedjares ben ska ligga utspridda runt varje altare. Då ska ni till slut förstå att jag är Herren.

Men jag ska låta några få av mitt folk komma undan för att sedan spridas bland världens nationer.

När de då befinner sig i landsflykt i olika länder, ska de komma ihåg mig. Jag ska göra dem förkrossade i sin trolöshet och ta bort deras kärlek till avgudar. Jag ska göra så att deras ögon, som varit tända av lust, inte längre far efter andra gudar. De ska till slut avsky sig själva för all sin ogudaktighet.

10 De kommer att inse att jag ensam är Gud och att jag inte bedrog dem, när jag talade om för dem att allt detta skulle hända.

11 Herren Gud säger: Visa öppet er ånger och bekänn allt det fruktansvärda ni gjort, för ni kommer att förgås genom krig, hungersnöd och epidemier.

12 Epidemier ska döda dem som är i landsflykt. Krig ska förgöra dem som är kvar i Israel, och den som möjligen överlever kommer att dö av hunger. På så sätt ska jag uttömma min vrede över er.

13 När era slagna ligger spridda bland avgudar och altaren på kullar och berg, under träd och lummiga ekar där de offrat rökelseoffer till sina gudar, då ska ni förstå att jag ensam är Gud.

14 Jag ska krossa er och göra era städer öde, från öknen i söder till Dibla i norr. Då ska ni förstå att jag är Herren.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes