A A A A A
Bible Book List

Hesekiel 29 Svenska Folkbibeln (SFB)

Profetia mot Egypten

29 I det tionde året, på tolfte dagen i den tionde månaden[a] kom Herrens ord till mig. Han sade: "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot farao, kungen i Egypten, och profetera mot honom och mot hela Egypten. Säg:

Så säger Herren, Herren:

Jag är emot dig, farao,
    du Egyptens kung,
du stora monster, som ligger där i dina strömmar
och säger: Nilen är min,
    jag har själv gjort den.
Jag skall sätta krokar i dina käftar
    och låta fiskarna i dina strömmar fastna i dina fjäll.
Så skall jag dra upp dig ur dina strömmar
med alla fiskar som hänger fast vid dina fjäll.
Jag skall kasta dig ut i öknen
    med alla fiskarna från dina strömmar.
Du skall bli liggande på marken
    och inte tas bort därifrån eller hämtas,
ty jag skall ge dig till mat åt markens djur och himlens fåglar.
Alla Egyptens invånare skall inse
    att jag är Herren.
Ty de är en rörstav
    för Israels hus.
När de tar dig i sin hand går du sönder
och ristar upp hela deras sida.
    När de stöder sig på dig bryts du av,
och du får alla höfter att darra.

Därför säger Herren, Herren så: Se, jag vill låta svärd drabba dig och jag skall utrota både människor och djur ur dig. Egyptens land skall skövlas och läggas öde, och de skall inse att jag är Herren. Detta därför att du sade: Nilfloden är min, jag har själv gjort den. 10 Se, därför är jag emot dig och dina strömmar, och jag skall göra Egyptens land till en ödemark, till ett ödelagt land, från Migdol till Sevene ända fram till Nubiens gräns.

11 Ingen människas fot skall gå fram där och ingen fot av något djur. Landet skall ligga obebott i fyrtio år. 12 Jag skall göra Egyptens land till en ödemark bland ödelagda länder, och dess städer skall ligga öde bland ödelagda städer i fyrtio år. Jag skall skingra egyptierna bland folken och sprida ut dem i länderna.

13 Ty så säger Herren, Herren: När fyrtio år har gått, skall jag samla egyptierna från de folk där de är utspridda. 14 Jag skall göra slut på deras fångenskap och låta dem återvända till Patros land,[b] som de härstammar från. Där skall de bli ett oansenligt rike, 15 ett rike som är oansenligare än andra riken, så att det inte mer skall kunna upphöja sig över folken. Jag skall låta dem bli så få att de inte kan härska över folken. 16 Israels folk skall inte mer förlita sig på egyptierna, utan de skall minnas sin synd, när de vänder sig till dem för att få hjälp. Och de skall inse att jag är Herren, Herren."

17 I det tjugosjunde året, på första dagen i den första månaden[c] kom Herrens ord till mig. Han sade:

18 "Du människobarn, Nebukadressar, kungen i Babel, har låtit sin här utföra ett hårt arbete mot Tyrus. Varje huvud har blivit skalligt och varje skuldra sönderskavd. Men varken han eller hans här har vunnit något av Tyrus genom det arbete de utfört mot det. 19 Därför säger Herren, Herren så: Se, jag ger Egyptens land åt Nebukadressar, kungen i Babel, och han skall föra bort dess rikedomar och plundra och ta byte där. Detta skall hans här få som lön. 20 Som ersättning för hans arbete ger jag honom Egyptens land, ty för min räkning har de utfört sitt verk, säger Herren, Herren.

21 På den tiden skall jag låta ett horn växa upp åt Israels hus, och jag skall låta dig öppna munnen mitt ibland dem. Och de skall inse att jag är Herren."

Footnotes:

  1. Hesekiel 29:1 det tionde året, på tolfte dagen i den tionde månaden 7 jan. 586 f. Kr.
  2. Hesekiel 29:14 Patros land Dvs södra Egypten.
  3. Hesekiel 29:17 det tjugosjunde året, på första dagen i den första månaden 26 april år 570 f. Kr.
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Hesekiel 29 Nya Levande Bibeln (SVL)

Profetia över Egypten

29 På tolfte dagen i tionde månaden i det tionde året kom detta budskap till mig från Herren:

Du människa, vänd dig mot Egyptens kung Farao och profetera mot honom och hans folk.

Tala om för dem vad Herren Gud säger: Jag är din fiende, Farao, kung i Egypten, du mäktige drake som vilar i dina floder. Du har sagt: 'Nilen är min. Jag har själv gjort den!'

Men jag ska sätta krokar i dina käftar och dra upp dig på land, och fisken i dina vatten ska fastna vid dina fjäll.

Jag ska lämna dig och alla dina medlöpare att dö i öknen, och ingen kommer att begrava er. Ni ska bli mat åt vilda djur och fåglar.

Alla ska förstå att jag är Herren därför att din makt tog slut, som den gjorde när Israel bad om din hjälp i stället för att lita på mig.

Ja, Israel litade på dig, men som en bruten stav vek du dig under dess hand, fick Israels axel att gå ur led och gav landet svåra plågor.

Därför säger Herren Gud: Jag ska samla en armé mot dig, Egypten, och utplåna både människor och djur.

Egypten ska bli ett öde land, och egyptierna ska förstå att detta är Herrens verk.

10 Därför att du sa: 'Nilen är min! Jag har gjort den!' är jag emot dig och din flod, och jag ska förgöra Egyptens land från Migdol till Sevene, ja, så långt söderut som till gränsen mot Etiopien.

11 Under fyrtio år ska ingen gå den vägen fram, varken människa eller djur, och ingen ska bosätta sig där.

12 Egypten ska ligga övergivet, omgivet av öde länder, och hennes städer kommer att vara tomma i fyrtio år. Egyptierna själva ska jag förvisa och sprida ut till andra länder.

13 Herren Gud säger: När de fyrtio åren har gått ska jag föra hem egyptierna igen från de länder till vilka de blivit förvisade.

14 Jag ska upprätta Egyptens välstånd och leda folket tillbaka till Patros land i södra Egypten som de en gång kom ifrån. Där kommer de att bli ett litet och obetydligt kungarike,

15 det minsta av alla länder. Aldrig mer kommer det att härska över andra folk.

16 Israel kan inte längre vänta någon hjälp från Egypten. När de än tänker be om det, ska de komma ihåg att detta är en synd. Då ska Israel förstå att jag ensam är Gud.

17 I det tjugosjunde året, på den första dagen i första månaden, kom detta budskap till mig från Herren:

18 Du människa, den babyloniske kungen Nebukadnessars armé kämpade tappert mot Tyrus. Soldaternas hår tunnades ut av stridshjälmarna, och deras muskler värkte av påfrestningarna. Ändå fick Nebukadnessar inget ut av sitt anfall mot Tyrus.

19 Därför, säger Herren Gud, kommer jag i stället att överlämna Egyptens land åt Nebukadnessar, kungen i Babylon, och han ska bära bort dess rikedomar och plundra det på allt för att ge lön åt sin armé.

20 Ja, jag har gett honom Egypten som lön, därför att han arbetade så hårt för mig vid Tyrus, säger Herren.

21 Och den dag ska komma när jag ska låta Israels tidigare härlighet återuppstå. Då, Hesekiel, ska jag öppna din mun igen, och alla ska förstå att jag är Herren.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes