A A A A A
Bible Book List

Hechos 6 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caˈnáaiñˉ guiángˉ dseaˋ i̱ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈˉ e nilíˋ guiéeˆ jaléˈˋ e ˈnéˉ

Jo̱ ie˜ jo̱, eáamˊ ngofɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ jángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱baˈ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ jmíiˊ griego canaaiñˋ jmiquímˈˉ dsíirˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ Israel i̱ féˈˋ jmíiˊ hebreo, jo̱ féˈrˋ e jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ griego i̱ ˈnɨ́ɨˉ jaˋ íñˈˋ røøˋ lají̱i̱ˈ˜ e ngɨ́ɨiñˋ e ˈnérˉ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜. Jo̱baˈ caseángˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ dseengˋ e jneaˈˆ nitʉ́ˆnaaˈ e guiaˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e laco̱ˈ nijmóˆnaaˈ guiéeˆ lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈíˆ niñíingˋnaˈ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, ˈnéengˋ rúngˈˋnaˈ lajeeˇ laˈóˈˋ yaang˜naˈ guiángˉ dseañʉˈˋ i̱ laˈóˈˋ nɨcuíingˋ rúngˈˋnaˈ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jo̱guɨ nɨngángˈˋnaˈ quiáˈˉ rúngˈˋnaˈ jo̱guɨ i̱ laˈóˈˋ nɨjmɨcó̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quíiˉnaˈ. Jo̱baˈ dseaˋ íˋbingˈ niguiáˆnaˈ ni˜ e ta˜ jmóoˋ guiéeˉ na. Jo̱ jneaˈˆ nijmóˆbɨ́ɨˈ ta˜ féngˈˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lajeeˇ jo̱ cajo̱.

Jo̱ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ do casɨ́ɨiñˉ røøˋ ie˜ jo̱. Jo̱baˈ caˈnáaiñˉ Tée˜, jaangˋ dseañʉˈˋ Israel i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ carˋ ngocángˋ dsíirˊ jo̱guɨ i̱ jéeˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈˉ, có̱o̱ˈ˜guɨ Lii˜ có̱o̱ˈ˜guɨ Prócoro có̱o̱ˈ˜guɨ Nicanor có̱o̱ˈ˜guɨ Timón, jo̱guɨ Pármenes jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ Nicolás, jaangˋ i̱ niseengˋ fɨˊ Antioquía, jo̱ i̱ dseaˋ íˋ nɨcaquɨ́ˈˉ jíngˈˋ ˈñiaˈrˊ e laco̱ˈ nɨcaˈuíiñˉ dseaˋ Israel. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangosíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ lɨ˜ teáangˉ dseaˋ apóoˆ, jo̱ íˋguɨbingˈ camɨˈˊ Fidiéeˇ uii˜ quiáiñˈˉ do, jo̱guɨ mɨfɨ́ɨngˋ caquidsirˊ guóorˋ moguiñˈ˜ lajaangˋ lajaaiñˈˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e caˈíñˈˋ e ta˜ do.

Jo̱ lajo̱b ngóoˊ niˈˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ ngóoˊ dsifɨ́ɨmˊbɨ i̱ dseaˋ i̱ jángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ dseaˋ do fɨˊ Jerusalén. Jo̱ jɨˋguɨ i̱ fɨ́ɨmˊ jmidseaˋ Israel íñˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ ie˜ jo̱.

Mɨ˜ casaiñˈˉ Tée˜

Jo̱ co̱ˈ eáamˊ ˈgøngˈˊ i̱ Tée˜ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ jmóoˋbre jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jo̱guɨ jaléˈˋ e li˜ fɨˊ jee˜ dseaˋ seengˋ fɨˊ jo̱. Jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ fɨ́ɨmˊ dseaˋ Israel dseaˋ góoˋ i̱ Tée˜ do canaangˋ jmiquíngˈˉ dsíirˊ có̱o̱iñˈ˜ do, jo̱ i̱ dseaˋ Israel i̱ fɨ́ɨngˊ do quiéengˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ jee˜ ˈléˈˋ e siiˋ Liberto co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Cirene có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Alejandría, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ lɨ˜ se̱ˈˊ Cilicia có̱o̱ˈ˜guɨ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia cajo̱. 10 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ íˋbingˈ canaangˋ jmiquíngˈˉ dsíiˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ Tée˜ do, dsʉˈ jaˋ líˈˋguɨr faˈ e røøˋ nicǿngˉ júuˆ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ Tée˜ do, co̱ˈ eáamˊ tɨɨiñˈˋ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 11 Jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ caˈnáaiñˉ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ nijméˉ dseeˉ uii˜ quiáiñˈˉ do e laco̱ˈ nicuǿˈrˉ dseeˉ i̱ Tée˜ do e féiñˈˋ do jmangˈˉ júuˆ gaˋ uii˜ quiáˈˉ Moi˜ jo̱guɨ uii˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱. 12 Jo̱ lajo̱b calɨ́ˉ, júuˆ jo̱b teáˋ casá̱ˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ seengˋ fɨˊ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ, jo̱ jmangˈˉ i̱ calɨ́ˉ ˈníˈˋ níimˉ i̱ Tée˜ do. Jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ Israel do casamˈˉbre Tée˜ jo̱ caguijeáaiñˆ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseata˜ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈrˉ. 13 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˋ fɨˊ jo̱, dob nɨteáangˉ dseaˋ i̱ nɨsɨˈneaangˇ i̱ niféˈˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ Tée˜, 14 jo̱ lalab cajíngˈˉ i̱ dseaˋ do:

—Nɨcanʉ́ˆnaaˈ e féˈˋ i̱ Tée˜ do cuaiñ˜ quiáˈˉ Jesús i̱ seengˋ fɨˊ Nazaret e niˈíimˉbre guáˈˉ féˈˋ quíˉnaaˈ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén, jo̱guɨ e nijmɨsɨ́ɨiñˉ jaléˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨˋnaaˈ jmooˉnaaˈ e caséeˊ Moi˜ do e ˈnéˉ jmitíˆnaaˈ.

15 Jo̱ i̱ dseata˜ Israel do có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseaˋ i̱ neáangˊ do ie˜ jo̱, mɨ˜ cajǿøiñˉ Tée˜, jo̱ cangángˉneiñˈ do e lɨ́ɨˊ niñˈ˜ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ ni˜ jaangˋ ángel i̱ casíingˋ Fidiéeˇ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes