A A A A A
Bible Book List

Hechos 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caˈláangˉ jaangˋ dseaˋ jlúungˈ˜

Jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ i̱ Tʉ́ˆ Simón do có̱o̱ˈ˜guɨ Juan cangolíiñˉ fɨˊ guáˈˉ féˈˋ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e siˈˊ fɨˊ Jerusalén la i̱i̱ˉ ˈnɨˊ e caˈlóoˉ, co̱ˈ e oor˜ jo̱ tɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel e dsiféeiñˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱ e fɨˊ guáˈˉ jo̱ dsigüeáˋ jaangˋ dseaˋ i̱ jlúungˈ˜ latɨˊ mɨ˜ cangáangˈ˜. Jo̱ fɨˊ jo̱b dsijéengˋ dseaˋ i̱ dseañʉˈˋ jlúungˈ˜ do laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜, jo̱ dsiguiéeiñˉ fɨˊ co̱o̱ˋ oˈnʉ́ˆ quiáˈˉ e guáˈˉ do e siiˋ Lɨ˜ Niguoˈˆ e laco̱ˈ mɨˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ dsitáangˈ˜ fɨˊ jo̱ jaléˈˋ e ˈnérˉ.

Dsʉˈ mɨ˜ cangángˉ i̱ dseaˋ jlúungˈ˜ do Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Juan e tɨˊ lɨ˜ nidsitáaiñˈ˜ fɨˊ dsíiˊ e sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ do, jo̱baˈ cajíngˈˉ i̱ dseaˋ jlúungˈ˜ do casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ gángˉ do:

—¿Jሠcuǿˈˆ jnea˜ lají̱i̱ˈ˜ e iáangˋ oˈˊ?

Jo̱ lɨco̱ˈ cajǿømˉ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Juan i̱ dseaˋ jlúungˈ˜ do, jo̱ cajíngˈˉ Tʉ́ˆ Simón casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jøøng˜ jneaˈˆ.

Jo̱baˈ tiibˉ cajeiñˈˊ do lɨ́ˈˆ eáamˊ cangoˈgóˋ dsíirˊ, co̱ˈ lɨ́ɨiñˉ e lɨɨng˜ eeˋ nicuǿbˈˉ i̱ dseaˋ do írˋ.

Jo̱baˈ casɨ́ˈˉ Tʉ́ˆ Simón i̱ dseaˋ jlúungˈ˜ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ ooˉ cuteeˋ o̱ˈguɨ cunéeˇ faˈ e nicuǿøˆø ˈnʉˋ, dsʉˈ lají̱i̱ˈ˜ e cuǿøngˋ cuøøˆ nicuøˋbaa: laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ˈñiaˈˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dseaˋ seeiñˋ fɨˊ Nazaret, ráanˈˉ jo̱ ngɨ˜.

Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ féˈˋ Tʉ́ˆ Simón lajo̱, catɨ́ɨiñˉ guooˋ dséeˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ jlúungˈ˜ do jo̱ caseangˈˊneiñˈ; jo̱ dsifɨˊ lajo̱b catíingˈ˜ bíˋ tɨɨˉ i̱ dseaˋ jlúungˈ˜ do có̱o̱ˈ˜guɨ lutɨɨrˆ. Jo̱ lɨco̱ˈ caˈɨ́ɨmˉ i̱ dseaˋ jlúungˈ˜ do, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b casíñˈˉ, jo̱ canaaiñˋ ngɨˊbre jóng. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈíˉbre có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ gángˉ do fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ e nɨngɨrˊ, jo̱ cangáiñˈˉ ɨ́ɨiñˋ fɨˊ dsíiˊ jo̱ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ.

Jo̱ mɨ˜ cangáˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e cangɨbˊ i̱ dseaˋ jlúungˈ˜ do jo̱guɨ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ, 10 jo̱baˈ eáamˊ cangoˈgóˋ dsíiˊ i̱ dseaˋ do, jo̱guɨ cafǿmˈˊbɨr cajo̱ mɨ˜ cangárˉ e caˈláamˉ i̱ dseaˋ jlúungˈ˜ do, co̱ˈ nɨñibˊ i̱ dseaˋ do e i̱ dseaˋ jlúungˈ˜ dob i̱ lamɨ˜ guaˋ e fɨˊ oˈnʉ́ˆ guáˈˉ lɨ˜ siiˋ Lɨ˜ Niguoˈˆ do e mɨrˊ jaléˈˋ e ˈnérˉ.

Mɨ˜ caféˈˋ Tʉ́ˆ Simón júuˆ güɨ́ˉ quiáˈrˉ

11 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ dseaˋ jlúungˈ˜ i̱ caˈláangˉ do dseángˈˉ joˋ tiúumˉbre Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Juan. Jo̱guɨ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ teáangˉ fɨˊ do ie˜ jo̱ eáamˊ cangoˈgóˋ dsíirˊ, jo̱guɨ canaaiñˋ e dsilíiñˉ e fɨˊ siguiˊ quiáˈˉ guáˈˉ féˈˋ do fɨˊ lɨ˜ siiˋ Niˈnʉ́ʉˊ quiáˈˉ dseata˜ Salomón, co̱ˈ fɨˊ jo̱b taang˜ i̱ dseaˋ gaangˋ do. 12 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ Tʉ́ˆ Simón e guilíingˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do fɨˊ do, jo̱baˈ casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jialɨˈˊ dsiˈgóˋ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ Israel, uíiˈ˜ e caˈláangˉ i̱ dseañʉˈˋ la? ¿Jialɨˈˊ jøøng˜naˈ jneaˈˆ góˉnaaˈ? Co̱ˈ o̱ˈ jneaˈˆ dseaˋ cajmiˈleáangˆnaaˈ i̱ dseañʉˈˋ la faˈ có̱o̱ˈ˜ laˈeáangˊ e ˈgøngˈˊnaaˈ o̱ˈguɨ laˈeáangˊ e dsíngˈˉ jmiféngˈˊnaaˈ Fidiéeˇ. 13 Dsʉˈ Fidiéeˇ i̱ cajmiféngˈˊ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíˉiiˈ i̱ siiˋ Abraham jo̱guɨ Isáaˊ jo̱guɨ Jacóoˆ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋguɨ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ, íbˋ Fidiéeˇ i̱ caguiéngˉ yʉ́ˈˆguɨ i̱ Fíiˋnaaˈ Jesús i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ dseaˋ do. Dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ cajáangˈ˜naˈr fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseata˜, jo̱guɨ caguijeaang˜naˈr fɨˊ quiniˇ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ siiˋ Pilato. Jo̱ i̱ dseata˜ íˋ lamɨ˜ iiñ˜ e nileámˉbre Jesús, dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ cacuǿˆnaˈ fɨˊ lajo̱ faˈ e caleáaiñˋ dseaˋ do. 14 Jo̱guɨ lafaˈ e nilaangˉnaˈre dseaˋ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ güeangˈˆ jo̱guɨ éerˋ røøˋ, dsʉˈ lɨ́ˈˉ rɨquɨbˈˊ cajmeeˉnaˈ. Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ camɨ́ˆnaˈ e caláangˉ jaangˋ dseaˋ i̱ ˈléeˊ i̱ nɨcajngangˈˊ dseaˋ rúngˈˋ lafaˈ e nilaangˉnaˈ írˋ, 15 jo̱guɨ lajo̱bɨ camɨ́ˆ ˈnʉ́ˈˋ e cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ cuøˈˊ jneaa˜aaˈ e se̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. Dsʉˈ Fidiéeˇ cajméerˋ e cají̱ˈˊtu̱ dseaˋ do caléˈˋ catú̱ˉ jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱ ne˜baaˈ guiʉ́ˉ lajɨɨˉnaaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ apóoˆ, jaléˈˋ e jo̱. 16 Dsʉco̱ˈ e laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́ngˉ i̱ dseaˋ jlúungˈ˜ i̱ jøøng˜ máangˊnaˈ la e quɨ́ɨbˈ˜ Jesús jmɨɨ˜ e cajmiˈleáaiñˉ dseaˋ do, jo̱baˈ nɨcalɨbíimˉtu̱r jo̱guɨ nɨcaˈláamˉbre lana lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nɨcañíiˉnaˈ na.

17 ’Jo̱ nɨñiˋbaa guiʉ́ˉ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ Israel, e jaˋ ñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ o̱ˈguɨ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quíˉiiˈ ñirˊ jaléˈˋ e cajmeeˉnaˈ mɨ˜ cajngangˈˊnaˈ Jesús. 18 Dsʉˈ mɨ˜ cajngangˈˊnaˈre, jo̱b dseángˈˉ cajmiti˜ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cacuørˊ lamɨ˜ jéengˊguɨ e caguiaˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ mɨ˜ cajíñˈˉ lala, e dseángˈˉ nɨsɨˈíˆbaˈ e nijngaˈˉ dseaˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la i̱ nisíngˉ Fidiéeˇ i̱ nileángˉ jneaa˜aaˈ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ.

19 ’Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e quɨ́ˈˉ jíingˈˇ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jo̱guɨ jáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguórˋ, jo̱ lajo̱baˈ niˈíiñˉ dseeˉ quíiˉnaˈ. Jo̱ jangámˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ nijmérˉ e nilɨˈiáangˋ óoˊnaˈ jo̱guɨ e nilɨseengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈr˜. 20 Jo̱ Fidiéeˇ nisíngˉtu̱r Jesús fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ dseaˋ íbˋ cajo̱ i̱ caguíngˈˋ dseaˋ do latɨˊ mɨ˜ uiingˇ e laco̱ˈ nilíiñˉ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quíˉiiˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel, lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nɨcajíñˈˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ. 21 Dsʉˈ lajeeˇ lana, fɨˊ ñifɨ́ˉbɨ ˈnéˉ seeiñˋ cartɨˊ mɨ˜ niguiáˉtu̱ Fidiéeˇ guiʉ́ˉ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ laco̱ˈguɨ to̱o̱˜ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ jo̱guɨ laco̱ˈguɨ casɨ́ˈrˉ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, 22 lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cajíngˈˉ Moi˜ ie˜ jo̱ ie˜ mɨ˜ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉnaaˈ lala: “Fíiˋnaaˈ Fidiéebˇ niguíngˈˋ jaangˋ dseaˋ lajeeˇ dseaˋ góoˋnaaˈ i̱ niféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ caguíñˈˋ jnea˜ e fáˈˋa cuaiñ˜ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ ˈnéˉ jmeeˉnaˈ nʉ́ʉˈ˜baˈ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ. 23 Dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ nilɨjíiˈ˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, niˈíimˉbre jo̱ niˈnámˋbre conguiaˊ jee˜ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.”

Jo̱ lanab cajíngˈˉ Moi˜ ie˜ jo̱.

24 ’Jo̱ lajɨɨmˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, canaangˋ latɨˊ có̱o̱ˈ˜ Samuel cartɨˊ lana, røøbˋ júuˆ caguiarˊ quiáˈˉ jaléˈˋ e dsijéeˊ lajeeˇ lana. 25 Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋbɨ cajo̱ catɨ́ɨngˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cacuøˊ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ caguiaˊ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ nɨcatɨ́ɨmˉbɨ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ júuˆ e nɨsɨlɨ́ˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉiiˈ. Dsʉco̱ˈ Fidiéeˇ casɨ́ˈrˉ Abraham ie˜ malɨɨ˜ do mɨ˜ cajíñˈˉ lala: “Niˈeeˇe guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ lajɨɨngˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ sɨjú̱ˈˆ i̱ nijáaˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.” Jo̱ lajo̱b cajíngˈˉ Fidiéeˇ casɨ́ˈrˉ Abraham ie˜ jo̱. 26 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajmijí̱ˈˊtu̱ Fidiéeˇ i̱ jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ do, laˈuii˜ casíiñˋ dseaˋ do jee˜ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel, e laco̱ˈ niñíingˋnaaˈ e niˈnángˋnaaˈ jee˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jmooˉnaaˈ lajaangˋ lajaangˋnaaˈ.

Jo̱ lanab lɨ́ɨˊ jaléˈˋ júuˆ e caguiaˊ Tʉ́ˆ Simón ie˜ jo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes