A A A A A
Bible Book List

Hechos 28 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caguiéˉ Paaˉ có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ do fɨˊ Malta

28  Jo̱ mɨ˜ nɨcaláangˉnaaˈ lajɨɨˉnaaˈ do fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ, jo̱guɨbaˈ calɨne˜naaˈ e nisiiˋ Malta fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ catɨ́ˈˋnaaˈ do. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ do eáamˊ guiʉ́ˉ caˈéerˋ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ lajɨɨˉnaaˈ do. Jo̱ co̱ˈ jmɨ́ɨbˊ tu̱u̱ˋ ie˜ jo̱, jo̱guɨ dsíngˈˉ güíiˉ cajo̱, jo̱baˈ i̱ dseaˋ seengˋ fɨˊ do caji̱ˈrˊ jɨˋ e feˈˋ jo̱ catǿˈrˉ jneaˈˆ e nidsiquiéengˇnaaˈ e fɨˊ caˈˊ jɨˋ do. Jo̱ ie˜ jo̱ i̱ Paaˉ do cangoquie̱rˋ co̱o̱ˋ seangˈˊ cuɨɨ˜ quiʉ̱ʉ̱ˋ jo̱ catóˈrˋ fɨˊ ni˜ jɨˋ; dsʉˈ lajeeˇ jo̱b cagüɨˈɨ́ɨˊ jaangˋ mɨˈˋ i̱ guíingˉ fɨˊ jee˜ e cuɨɨ˜ do mɨ˜ calɨlíˈˆreˈ e guíiˉ jɨˋ, jo̱ cacuˈˋreˈ luguooˋ Paaˉ. Jo̱ mɨ˜ cangáˉ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ do e cacuˈˋ i̱ mɨˈˋ do luguooˋ Paaˉ, jo̱baˈ canaangˋ sɨ́ˈˋ rúiñˈˋ lajeeˇ laˈóˈˋ teáaiñˉ do jo̱ jíñˈˉ:

—Lɨ́ɨˊ fɨng o̱ˈ jaangˋ dseaˋ ˈmóbˉ i̱ dseañʉˈˋ na, co̱ˈ caláamˉbre fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ, dsʉˈ có̱o̱ˈ˜ e calɨ́iñˉ naguɨ joˋ cuǿøngˋ i̱i̱ˋ nileángˉ írˋ, co̱ˈ joˋ catɨ́ɨngˉ e seeiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

Jo̱ dsʉˈ Paaˉ dsifɨˊ ladob cabóˈrˋ guóorˋ fɨˊ ni˜ jɨˋ, jo̱ catǿmˈˋ i̱ mɨˈˋ do, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ e calɨ́iñˉ. Jo̱ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ do sɨje̱rˇ faˈ e nilɨye̱e̱ˋ lɨ˜ cacuˈˋ i̱ mɨˈˋ do guooˋ Paaˉ o̱si e nijúumˉbɨr lajeeˇ jo̱ é. Jo̱ ngoca̱ˊbɨjiʉ e sɨje̱ˇ i̱ dseaˋ do su lɨɨng˜ eeˋ nilíingˉ Paaˉ, dsʉˈ jaˋ e calɨ́ngˉ dseaˋ do jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ. Jo̱baˈ dsifɨbˊ cajmɨsɨ́ɨngˉ i̱ dseaˋ do e ɨˊ dsíirˊ, jo̱ canaaiñˋ féˈrˋ e i̱ Paaˉ do lɨ́ɨiñˊ jaangˋ diée˜.

Jo̱ quiá̱ˈˉ e fɨˊ lɨ˜ té̱e̱ˉnaaˈ caˈˊ jɨˋ do niseaˋ tú̱ˉ ˈnɨˊ jmáangˈ˜ uǿˉ quiáˈˉ jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ niseengˋ fɨˊ Malta i̱ siiˋ Publio. Jo̱ íˋ eáamˊ guiʉ́ˉ caˈíñˈˋ jneaˈˆ jo̱guɨ cajmɨcó̱o̱ˈr˜ jneaˈˆ lajeeˇ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ e cajé̱ˆnaaˈ fɨˊ do. Jo̱ ie˜ jo̱ tiquiáˈˆ i̱ Publio do niráaiñˋ dséeˈr˜ e lɨ́ɨiñˊ jmohuɨ́ɨˊ e iʉ˜ guíiñˆ jo̱guɨ e eáangˊ siuiñˈˊ. Jo̱baˈ cangóˉ Paaˉ e cangoˈeerˇ dseaˋ do. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, camɨˈrˊ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱ lɨ́ˉ jo̱, caquidsirˊ guóorˋ fɨˊ mogui˜ dseaˋ do, jo̱ lajo̱b cajmiˈleáaiñˉ dseaˋ do. Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ jaléngˈˋguɨ dseaˋ dséeˈ˜ i̱ niseengˋ e fɨˊ do e caˈláangˉ i̱ tiquiáˈˆ Publio do, jo̱ cangolíimˉbre fɨˊ lɨ˜ táangˋ i̱ Paaˉ do e laco̱ˈ dseaˋ do nijmiˈleáangˉneiñˈ lají̱i̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ e lɨ́ɨiñˈˊ. Jo̱ lajalémˈˋbiñˈ do caˈláaiñˉ ie˜ jo̱. 10 Jo̱ lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ do eáamˊ calɨˈiáangˋ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ, jo̱guɨ cajmɨcó̱o̱ˈr˜ jneaˈˆ cajo̱ lajeeˇ gaangˋ sɨˈˋ e cataang˜naaˈ fɨˊ Malta do. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, mɨ˜ cangotóoˈ˜tú̱u̱ˈ fɨˊ caléˈˋ catú̱ˉ, cajmɨcó̱o̱ˈ˜bre jneaˈˆ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéˉ quíˉnaaˈ guiáˈˆ fɨˊ lajeeˇ e téeˈ˜naaˈ fɨˊ ngóoˊnaaˈ fɨˊ Roma.

Mɨ˜ caguiéˉ Paaˉ fɨˊ Roma

11 Jo̱ mɨ˜ cangóˉnaaˈ fɨˊ jo̱, téeˈ˜naaˈ fɨˊ co̱o̱ˋ móoˊ e jiéˈˋ e nicaje̱ˊ fɨˊ Malta lajeeˇ ji̱i̱ˋ güíiˉ; jo̱ e móoˊ do nijáaˊ fɨˊ co̱o̱ˋ ooˉ jmɨɨˋ e siiˋ Alejandría. Jo̱ jéengˋ gángˉ diée˜ dseaˋ suung˜ i̱ lɨɨ˜, jaangˋ i̱ siiˋ Cástor jo̱guɨ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Pólux. 12 Jo̱ caˈuøøˉbaaˈ fɨˊ Malta, jo̱ catoˈˉtú̱u̱ˈ fɨˊ e ngóoˊnaaˈ fɨˊ Roma. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguiéˉnaaˈ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Siracusa, jo̱ fɨˊ jo̱b cajá̱ˆnaaˈ ˈnɨˊ jmɨɨ˜. 13 Jo̱ fɨˊ jo̱b caˈuøøˉtú̱u̱ˈ e téeˈ˜naaˈ dsíiˊ móoˊ, jo̱ cangóˉnaaˈ la tó̱o̱ˋ ˈnɨˈˋ jmɨñíˈˆ cartɨˊ caguiéˉnaaˈ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Regio. Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ jo̱, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ uǿøbˉ jóˈˋ guíˋ, jo̱ mɨ˜ cajneáˉ co̱o̱ˋguɨ jmɨɨ˜ lajo̱b caguiéˉnaaˈ co̱o̱ˋguɨ ooˉ jmɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Puteoli. 14 Jo̱ fɨˊ jo̱b cají̱ˈˉ rúˈˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ gángˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ íbˋ catǿˈˉ jneaˈˆ e cajé̱ˆnaaˈ có̱o̱ˈr˜ fɨˊ jo̱ lajeeˇ co̱o̱ˋ semaan˜. Jo̱ táˈˉjiʉ lajo̱b caguiéˉnaaˈ cartɨˊ Roma. 15 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Roma nɨñiˊbre júuˆ quíˉnaaˈ e téeˈ˜naaˈ fɨˊ. Jo̱baˈ cangolíiñˆ e cangojmijíñˈˊ jneaˈˆ cartɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Foro de Apio jo̱guɨ fɨˊ co̱o̱ˋguɨ lɨ˜ siiˋ Las Tres Tabernas. Jo̱ mɨ˜ caneeng˜ rúˈˋnaaˈ, dsifɨˊ ladob cacuøˈˊ Paaˉ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ, jo̱guɨ eáamˊ calɨˈiáangˋ dsíirˊ cajo̱. 16 Jo̱ mɨ˜ caguiéˉnaaˈ fɨˊ Roma, cacuøbˊ i̱ ˈléeˉ do fɨˊ e nigüeáˋ Paaˉ quiáˈˉ dseaˋ jiéngˈˋ, jo̱guɨ e jaamˋ ˈléeˉ i̱ nijméˉguɨ íˆ írˋ.

Lajeeˇ táangˋ Paaˉ fɨˊ Roma

17 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱ e caguiéˉ Paaˉ fɨˊ Roma, jo̱baˈ camɨrˊ fɨˊ e calɨtéˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel i̱ neáangˊ fɨˊ Roma do. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caseángˈˊ íˋ lajɨɨiñˋ fɨˊ jo̱, jo̱baˈ lalab casɨ́ˈˉ Paaˉ jaléngˈˋ íˋ:

—Dseaˋ góoˊnaaˈ, jaˋ e mɨˊ jméˉ jnea˜ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e gaˋ uii˜ quiáˈˉ dseaˋ góoˊooˈ dseaˋ Israel o̱ˈguɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e tɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈˇ quíˉiiˈ. Dsʉˈ fɨˊ Jerusalén cajángˈˋ dseaˋ góoˊooˈ dseaˋ Israel jnea˜ fɨˊ jaguóˋ dseaˋ romano, 18 jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajmɨngɨ́ˈˉ i̱ dseaˋ romano do jnea˜ jaléˈˋ e ˈnɨ́ɨngˋ dseaˋ góoˊooˈ jnea˜, calɨˈiiñ˜ faˈ mɨ˜ caleáamˋbre jnea˜ co̱ˈ jaˋ e uiing˜ seaˋ quiéˉe faˈ dsi˜ íˈˋ e nijmeáiñˈˋ jnea˜ cartɨˊ nijúunˉn. 19 Jo̱ co̱ˈ dseaˋ góoˊooˈ jaˋ calɨˈiiñ˜ faˈ e caleáangˋtu̱ i̱ dseaˋ romano do jnea˜ e júuˆ røøˋ, jo̱baˈ calɨˈiing˜ jnea˜ ˈñiáˈˋa e i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ guiing˜ fɨˊ Romabingˈ i̱ niquidsiˊ íˈˋ quiéˉe, nañiˊ faˈ jaˋ e dseeˉ seaˋreˈ quiéˉe jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, o̱ˈguɨ seaˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ faˈ e niˈnɨ́ɨng˜ jnea˜ dseaˋ góoˊo cajo̱ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e júuˆ jo̱. 20 Jo̱ uiing˜ e jo̱baˈ e catǿøˉø ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ la e laco̱ˈ nilɨñíˆnaˈ jo̱guɨ nisɨɨ˜naaˈ co̱lɨɨng˜ e˜ uiing˜ e ˈñúunˈ˜n la lana, co̱ˈ uiing˜ e jáˈˉ lɨ́ɨnˋn e nɨcagüéngˉ i̱ siiˋ Dseaˋ Jmáangˉ do fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ íbˋ dseaˋ i̱ sɨjeengˇ jaléngˈˋ dseaˋ góoˊooˈ.

21 Jo̱ cañíiˋ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ Paaˉ jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jiˋ jaˋ mɨˊ caˈíingˈ˜ jneaˈˆ e jáaˊ fɨˊ Judea faˈ e féˈˋ uii˜ quíiˈˉ, o̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ Israel i̱ nɨgüɨlíingˉ fɨˊ la faˈ nɨcajíñˈˉ júuˆ gaˋ uii˜ quíiˈˉ cajo̱. 22 Dsʉˈ ii˜naaˈ nʉ́ˆnaaˈ júuˆ quíiˈˉ lana quiáˈˉ jaléˈˋ e ɨˊ oˈˊ, co̱ˈ ne˜baaˈ guiʉ́ˉ doñiˊ jiébˈˋ féˈˋ dseaˋ gaˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ cuíingˋnaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.

23 Jo̱ lajo̱b cajméerˋ, caté̱e̱rˋ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ lɨ˜ niseángˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel e fɨˊ lɨ˜ guiingˇ Paaˉ. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nɨsɨseángˈˊ lajɨɨngˋ dseaˋ fɨˊ do, jo̱baˈ canaangˋ Paaˉ e guiarˊ júuˆ fɨˊ jee˜ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ jial iing˜ Fidiéeˇ nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ guiaˊ Paaˉ e júuˆ do tɨˊ laˈeebˋ jo̱ cartɨˊ caˈlóoˉ. Jo̱ sɨ́ˈrˋ i̱ dseaˋ do e laco̱ˈ jáˈˉ nilíiñˋ júuˆ quiáˈˉ Jesús laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel e cajmeˈˊ Moi˜ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. 24 Jo̱ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ do jábˈˉ calɨ́iñˉ e júuˆ e guiaˊ Paaˉ do, jo̱guɨ calɨsémˋbɨ cajo̱ i̱ jaˋ calɨjíiˈ˜ e júuˆ jo̱. 25 Jo̱ co̱ˈ jaˋ røøˋ sɨ́ɨngˋ i̱ dseaˋ do lacaˈíingˈ˜ caˈíiñˈ˜ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e guiaˊ Paaˉ do, jo̱baˈ canaaiñˋ dsilíimˋbre. Jo̱ lalab casɨ́ˈˉ Paaˉ i̱ dseaˋ do:

—Lanab dseángˈˉ cajíngˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ casɨ́ˈrˉ ˈlɨɨ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉnaaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ féngˈˊ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ i̱ siiˋ Saíiˆ mɨ˜ cajíñˈˉ lala:
26     Gua˜ jo̱ güɨsíiˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ Israel
    e nañiˊ faˈ jialguɨ e ninúrˉ dsʉˈ jaˋ iiñ˜ ningáiñˈˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ;
    jo̱guɨ nañiˊ faˈ jialguɨ e nijǿørˉ, dsʉˈ jaˋ iiñ˜ ninírˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ.
27     Co̱ˈ dsíngˈˉ jaˋ iing˜ jmɨtɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ
    jo̱guɨ jaˋ líˈrˋ ɨˊ dsíirˊ røøˋ
    jo̱guɨ jnɨrˊ loguar˜ có̱o̱ˈ˜guɨ jminirˇ cajo̱ e laco̱ˈ jaˋ líˈrˋ núurˋ o̱ˈguɨ jǿørˉ o̱ˈguɨ líˈrˋ ningáiñˈˋ cajo̱.
    Jo̱ lajo̱b jaˋ líˈrˋ niquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniiˉ
    e laco̱ˈ jnea˜ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ nijmiˈleáanˆnre jóng.

Jo̱ lanab lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ Saíiˆ e cajmeˈrˊ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. 28 Jo̱guɨ güɨlɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ e latɨˊ lanab ninaanˉ niguiaaˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ góoˋooˈ dseaˋ Israel quiáˈˉ jial nileángˉ Fidiéeˇ írˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱ i̱ dseaˋ íˋ iim˜bre núrˉ e júuˆ jo̱.

29 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíngˈˉ Paaˉ e júuˆ jo̱, guiˈnangˈˇ uøømˋbɨ i̱ dseaˋ Israel do e jmiguíingˉ rúiñˈˋ lajeeˇ yaaiñ˜, co̱ˈ jaˋ røøˋ sɨ́ɨiñˋ.

30 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caje̱ˊbɨ Paaˉ tú̱ˉ jíngˋguɨ e fɨˊ ˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ quɨ́ɨrˊ do e siˈˊ fɨˊ Roma. Jo̱ fɨˊ jo̱b íñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ dsilíingˉ i̱ dsiˈeeˇ írˋ. 31 Jo̱ dseángˈˉ eáamˊ jaˋ ˈgóˈrˋ guiarˊ e júuˆ do quiáˈˉ jial iing˜ Fidiéeˇ nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ eˈˊguɨr jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ guilíingˉ do cajo̱ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ i̱i̱ˋ jnɨ́ɨngˊ quiáˈrˉ faˈ jaˋ cuǿøngˋ jmérˉ lajo̱.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ e cajmeˈˊ Lucas e catɨ́ɨngˉ Teófilo.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes