A A A A A
Bible Book List

Hechos 22 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

22  —Dseaˋ rúˈˋuuˈ, dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ mogui˜ quíˉiiˈ, nʉ́ʉˉnaˈ júuˆ quiéˉe e nifáˈˆa quiáˈˉ jaléˈˋ e nɨcajméˉe e laco̱ˈ ningángˈˋnaˈ e o̱ˈ jáˈˉ jaléˈˋ dseeˉ e cuøˈˊnaˈ jnea˜.

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ Israel i̱ teáangˉ do e féˈˋ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ quiáiñˈˉ do, eáangˊguɨ tiiˉ caje̱rˊ. Jo̱ caféˈˋguɨ Paaˉ:

—Jnea˜ lɨ́ɨnˊn dseaˋ Israel laco̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ calɨsénˋn fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Tarso lɨ˜ se̱ˈˊ Cilicia. Dsʉˈ fɨˊ Jerusalén lab lɨ˜ cacuánˉn, jo̱guɨ cajmɨtɨ́ɨnˋn có̱o̱ˈ˜ jaangˋ tɨfaˈˊ i̱ niingˉ quíˉiiˈ i̱ siiˋ Gamaliel. Jo̱ fɨˊ jo̱b cajmɨtɨ́ɨnˋn jaléˈˋ e tɨ́ɨngˋ dseaˋ góoˋnaaˈ e jmóorˋ lají̱i̱ˈ˜ tɨˊ malɨɨ˜ jo̱guɨ latɨˊ lana. Jo̱guɨ contøømˉ nɨcajmɨˈúunˋn e nɨcajmitiiˉ jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ carˋ ngocángˋ dsiiˉ laco̱ˈguɨ la jmooˋ ˈnʉ́ˈˋ lana cajo̱. Jo̱ lamɨ˜ jéengˊguɨ gabˋ cajmeáanˈ˜n jaléngˈˋ dseaˋ teáangˉ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ caˈñúnˈˋnre, jo̱guɨ catánˈˋnre dsíiˊ ˈnʉñíˆ co̱o̱ˋ guiˈnábˈˆ, dseañʉˈˋ dseamɨ́bˋ, jo̱ seemˋ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ do cartɨˊ cajúmˉbre. Jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ fii˜ jmidseaˋ quíˉiiˈ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉnaaˈ ñiˊbre guiʉ́ˉ dseángˈˉ e jábˈˉ lajo̱b cajméˉe. Dsʉco̱ˈ íˋbingˈ i̱ cacuøˈˊ jnea˜ jaléˈˋ jiˋ e quie̱e̱ˉ quiáˈˉ dseata˜ i̱ neáangˊ fɨˊ Damasco e laco̱ˈ nicuǿˈrˉ jnea˜ fɨˊ e nijmánˈˆn dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ jo̱, jo̱ nitøøˉre fɨˊ Jerusalén, jo̱guɨ nijmɨhuɨ́ɨnˋnre fɨˊ jo̱ cajo̱.

Mɨ˜ cajíngˈˉ Paaˉ jial calɨcuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ

’Dsʉˈ ie˜ jo̱, lajeeˇ e iuunˉ fɨˊ ngóoˊo fɨˊ Damasco, jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e guieñíˈˉ jóoˋ, jo̱ lajeeˇ e nɨjaquiéeiñˊ niguiéeˊe fɨˊ Damasco, co̱o̱ˋ cajnémˉ co̱o̱ˋ jɨˋ e jɨˈˋ eáangˊ e jáaˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱ dsíngˈˉ cajneáˉ lacúngˈˊ lajíingˋ lɨ˜ ngóoˊnaaˈ. Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caquɨ́nˈˉn fɨˊ ni˜ uǿˉ, jo̱ canúˉu e lɨɨng˜ i̱i̱ˋ guicaféˈˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱ guicajíñˈˉ sɨ́ˈrˋ jnea˜: “Saulo, Saulo, ¿jialɨˈˊ ngɨˈˋ jmáanˈ˜ jnea˜ gaˋ?” Jo̱baˈ cangɨɨˉ quiáˈˉ i̱ guicaféˈˋ do jo̱ cafáˈˉa: “¿I̱˜ ˈnʉˋ, Fíiˋi?” Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ i̱ guicaféˈˋ do jo̱ guicajíñˈˉ: “Jneab˜ Jesús i̱ calɨséngˋ fɨˊ Nazaret i̱ ngɨˋ ˈnʉˋ jmáanˈ˜ gaˋ lana.” Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ngolíingˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ ie˜ jo̱ cangáˉbre e jɨˋ do jo̱baˈ eáamˊ cafǿiñˈˊ, dsʉˈ jaˋ canúurˉ luu˜ i̱ guicaféˈˋ do i̱ catǿˈˉ jnea˜ do, jí̱i̱ˈ˜ jneab˜ dseaˋ canúˉu. 10 Jo̱ cangɨɨˉ jnea˜ quiáˈˉ i̱ guicaféˈˋ do jo̱ cafáˈˉa: “¿E˜ ˈnéˉ nijmee˜e, Fíiˋi?” Jo̱ cañíiˋtu̱ i̱ guicaféˈˋ do jo̱ guicajíñˈˉ: “Ráanˈˉ jo̱ gua˜ fɨˊ iuunˈˉ fɨˊ Damasco, jo̱ fɨˊ jo̱b nilɨjmeáˈˆ júuˆ jaléˈˋ e ˈnéˉ nijméeˈˆ.” 11 Jo̱guɨ dsʉco̱ˈ tiuumˉbaa cajá̱ˋa̱ uíiˈ˜ e jɨˋ e jɨˈˋ e cajnéngˉ do, jo̱baˈ i̱ dseaˋ i̱ ngolíingˉ có̱o̱ˈ˜o̱ do, íˋbingˈ i̱ cajéengˋ jnea˜ cartɨˊ caguiéˉe tɨˊ Damasco.

12 ’Jo̱ e fɨˊ jo̱ niseengˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ nisiiˋ Ananías i̱ eáangˊ jmɨˈgóˋ Fidiéeˇ jo̱guɨ eáamˊ nʉ́ʉˈr˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋooˈ i̱ seengˋ e fɨˊ Damasco do guiʉ́bˉ féˈrˋ uii˜ quiáˈˉ i̱ Ananías do. 13 Jo̱ i̱ Ananías do cangórˉ fɨˊ lɨ˜ cajá̱ˋa̱. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, jo̱ casɨ́ˈrˉ jnea˜: “Saulo ruuˈˇ, güɨlɨjnébˈˋtu̱ˈ caléˈˋ catú̱ˉ.” Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b calɨjnéˈˋtú̱u̱, jo̱ nɨcuǿømˋ jǿøˆø caléˈˋ catú̱ˉ. 14 Jo̱ cajíngˈˉguɨ i̱ Ananías do casɨ́ˈrˉ jnea˜: “Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ nɨcaˈnáaiñˉ ˈnʉˋ e laco̱ˈ nilɨñíˈˆ jaléˈˋ e iing˜ Fidiéeˇ e nijméeˈˆ, jo̱guɨ caˈnáaiñˉ ˈnʉˋ cajo̱ e laco̱ˈ nimáanˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ i̱ jaˋ dseeˉ óoˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jo̱guɨ ninúuˈˆ jaléˈˋ e féˈrˋ dseángˈˉ ˈñiaˈrˊ. 15 Co̱ˈ ˈnʉbˋ dseaˋ niˈuíinˈˉ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱guɨ nijméeˈ˜ dseaˋ júuˆ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ lajaléˈˋ e nɨñíiˈˉ jo̱guɨ lajaléˈˋ e nɨnʉ́ʉˈˉ cajo̱ cuaiñ˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 16 Jo̱guɨ lana, ¿e˜ e sɨjeengˇguɨˈ? Sínˈˉ jo̱ nisánˈˋ jmɨɨˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e caˈuíinˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜ dseaˋ do e niˈíiñˉ dseeˉ quíiˈˉ.”

Mɨ˜ cajméeˋ Paaˉ júuˆ jial mɨ˜ cangoˈeerˇ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel

17 ’Jo̱ mɨ˜ caquɨnˈˉn e cagüeanˈˉn fɨˊ la fɨˊ Jerusalén, jo̱ cangóˉo fɨˊ guáˈˉ féˈˋ e cangofǿnˈˋn Fidiéeˇ. Jo̱ lajeeˇ jo̱ camóˉo lɨɨng˜ eeˋ camóˉo lafaˈ mɨ˜ quɨˊ dseaˋ. 18 Jo̱ camánˉn Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e jíñˈˉ sɨ́ˈrˋ jnea˜ lala: “Jmɨˈúungˋ quíiˈˉ, jo̱ júuˊ lajmɨnáˉ fɨˊ na fɨˊ Jerusalén co̱ˈ jaˋ nijmijíiˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ na lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e guiaˈˋ quiéˉe.” 19 Jo̱baˈ jnea˜ lalab cangɨɨˉ quiáˈˉ dseaˋ na jo̱ cafɨ́ɨˉɨre: “Fíiˋi, ñibˊ i̱ dseaˋ do guiʉ́ˉ e jnea˜ ngɨɨˉ laco̱o̱ˋ laco̱o̱ˋ lɨ˜ té̱e̱ˉ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góoˋooˈ e jmánˈˋn jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cuíingˋ ˈnʉˋ, jo̱guɨ tøøˉre fɨˊ ˈnʉñíˆ jo̱guɨ jmɨhuɨ́ɨnˋnre cajo̱. 20 Jo̱guɨ ie˜ do mɨ˜ cajngangˈˊ dseaˋ i̱ Tée˜ do, jaangˋ dseaˋ i̱ cajméeˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ ˈnʉˋ jo̱guɨ caguiarˊ júuˆ quíiˈˉ cajo̱, dob síngˈˋ jnea˜ ie˜ jo̱ e cuøøˉ júuˆ quiéˉe e cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ i̱ Tée˜ do. Jo̱guɨ jnea˜bɨ cajo̱ dseaˋ cajméˉe íˆ sɨ̱ˈˆ i̱ dseaˋ i̱ cajngaˈˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do lajeeˇ e cajngangˈˊneiñˈ.” 21 Jo̱ dsʉˈ cajíngˈˉ Fíiˋi Dseaˋ Jmáangˉ casɨ́ˈrˉ jnea˜: “Teángˈˊ fɨˊ uøˈˊ, dsʉco̱ˈ lana nisɨ́ɨnˆn ˈnʉˋ fɨˊ fɨɨˋ lɨ˜ huí̱i̱ˆ lɨ˜ seengˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ góoˈˋ dseaˋ Israel.”

Mɨ˜ casɨ́ɨngˉ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ fii˜ ˈléeˉ

22 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jo̱b jí̱i̱ˈ˜ caquiuiñˈˊ núurˋ júuˆ quiáˈˉ Paaˉ, co̱ˈ mɨ˜ canúurˉ e nidséˉ dseaˋ do e niguiárˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel, jo̱baˈ canaaiñˋ óoˋtu̱r jo̱ féˈrˋ: “¡Jaˋ ˈnéˉ e seengˋ i̱ dseaˋ na fɨˊ jmɨgüíˋ la! ¡Jngangˈˊnaiñˈ na!” 23 Jo̱guɨ taˈˊbɨguɨr mɨ́ɨˈ˜ jo̱guɨ bóˈrˋ ˈleeˋ to̱o̱˜ sɨ̱ˈrˆ, jo̱guɨ bírˋ ˈleeˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ có̱o̱ˈ˜ jaguórˋ co̱ˈ dsíngˈˉ guíiñˉ.

24 Jo̱baˈ i̱ fii˜ ˈléeˉ do caquiʉˈrˊ ta˜ e nitáiñˈˊ Paaˉ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉ˜ jaléngˈˋ i̱ ˈléeˉ do. Jo̱guɨ caquiʉˈrˊ ta˜ cajo̱ e nibǿøngˉ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ looˋ e laco̱ˈ dseaˋ do nijmérˉ júuˆ jialɨˈˊ e taˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ mɨ́ɨˈ˜ uii˜ quiáˈrˉ. 25 Dsʉˈ lajeeˇ e nɨˈñúumˈ˜ Paaˉ røøˋ e lɨco̱ˈ dsiˈíingˊguɨ e nibǿømˉbreiñˈ do, lajeeˇ jo̱b cajmɨngɨ́ˈˉ Paaˉ i̱ dseaˋ nʉˈluu˜ quiáˈˉ fii˜ ˈléeˉ i̱ sɨˈíˆ nijmeángˈˋ gaˋ írˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿Su seabˋ fɨˊ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ e nijmɨhuɨ́ɨngˋnaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ calɨséngˋ fɨˊ lɨ˜ quiʉˈˊ dseaˋ romano ta˜ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ mɨˊ calɨta˜bɨ dsíiˊ su dseángˈˉ óorˋ dseeˉ?

26 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ nʉˈluu˜ quiáˈˉ i̱ fii˜ ˈléeˉ do e cajíngˈˉ i̱ Paaˉ do lajo̱, jo̱baˈ dsifɨˊ ladob cangáiñˈˉ e cangojméeˈrˇ júuˆ i̱ fii˜ ˈléeˉ do quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿E˜ nijméeˆ ˈnʉˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseañʉˈˋ do, co̱ˈ dseaˋ calɨséngˋ fɨˊ lɨ˜ quiʉˈˊ dseaˋ romano tab˜ jíñˈˉ e lɨ́ɨiñˊ?

27 Jo̱ dsifɨbˊ cangoquiéengˊ i̱ fii˜ ˈléeˉ do fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Paaˉ, jo̱ cajmɨngɨ́ˈˉreiñˈ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Su jábˈˉ e dseaˋ romanob lɨ́ɨngˊ ˈnʉˋ?

Jo̱ cañíiˋ Paaˉ quiáˈˉ i̱ fii˜ ˈléeˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—E jábˈˉ, íbˋ jnea˜.

28 Jo̱ cañíiˋtu̱ i̱ fii˜ ˈléeˉ do quiáˈˉ Paaˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—Jial jnea˜ eáamˊ cacángˉ cuuˉ quiéˉe e caˈuíinˉn dseaˋ romano.

Jo̱ cañíiˋtu̱ Paaˉ casɨ́ˈrˉ i̱ fii˜ ˈléeˉ do:

—Dsʉˈ jnea˜ lɨ́ɨnˊn dseaˋ romano latɨˊ mɨ˜ cangáamˈ˜baa.

29 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ sɨˈíˆ nijmɨhuɨ́ɨngˋ i̱ Paaˉ do, caliúumˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do. Jo̱ jɨˋguɨ i̱ fii˜ ˈléeˉ do caliúumˋ ˈñiaˈrˊ cajo̱ mɨ˜ calɨñirˊ e dseaˋ romanob lɨ́ɨngˊ i̱ Paaˉ do; jo̱guɨ caˈíbˉ føˈˊ quiáˈrˉ dsʉˈ e nɨcaˈñúngˈˋneiñˈ jéengˊguɨ.

Mɨ˜ cangojéeiñˋ Paaˉ fɨˊ quiniˇ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel

30 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ jo̱, co̱ˈ eáamˊ iing˜ i̱ fii˜ ˈléeˉ do e nilɨñirˊ røøˋ e˜ uiing˜ e dseeˉ e jmóoˋ dseaˋ Israel quiáˈˉ i̱ Paaˉ do, jo̱ cajé̱ˈˋbre e ñíˆ cadena e ˈñúungˈ˜ dseaˋ do, jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ e niseángˈˊ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseata˜ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel e niseáiñˈˊ do co̱lɨɨng˜ e quiáˈˉ nisɨ́iñˉ uii˜ quiáˈˉ i̱ Paaˉ do. Jo̱ mɨ˜ nɨsɨseángˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ e cagüɨˈɨ́ɨbˊ i̱ Paaˉ do fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ, jo̱ cangojéengˋneiñˈ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caseángˈˊ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes