A A A A A
Bible Book List

Hechos 19 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caguiéngˈˉtu̱ Paaˉ fɨˊ Éfeso

19  Jo̱ lajeeˇ táangˋ i̱ Apolos do fɨˊ Corinto lɨ˜ se̱ˈˊ Acaya, jo̱ i̱ Paaˉ do cangɨ́ɨiñˊ fɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ jee˜ móˈˋ, jo̱ caguiéˉtu̱r fɨˊ Éfeso. Jo̱ fɨˊ jo̱b cajíñˈˊ i̱ fɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ lalab cajmɨngɨ́ˈˉ Paaˉ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Su caˈíingˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ mɨ˜ jáˈˉ calɨ́ngˉnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ mɨˊ nʉ́ˆ jneaˈˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ quiáˈˉ e jo̱. ¿E˜guɨ e jo̱?

Jo̱ cajmɨngɨ́ˈˉtu̱ Paaˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿E˜ uiing˜ quíiˉnaˈ mɨ˜ cajgáangˉnaˈ jmɨɨˋ jóng?

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ Paaˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jneaˈˆ cajgáangˉnaaˈ jmɨɨˋ e caséeˋ Juan e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e caquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yee˜naaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.

Jo̱baˈ casɨ́ˈˉtu̱ Paaˉ i̱ dseaˋ do:

—Lajo̱b lɨ́ɨˊ, co̱ˈ i̱ Juan do caseáaiñˋ dseaˋ jmɨɨˋ lají̱i̱ˈ˜ i̱ caquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaang˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéebˇ; jo̱guɨ casɨ́ˈˉbɨr jaléngˈˋ dseaˋ íˋ cajo̱ e ˈnéˉ niˈímˈˋbiñˈ do i̱ dseaˋ i̱ nijáaˊ cøøngˋguɨ do mɨ˜ nisóongˉ írˋ; jo̱ dseaˋ íbˋ Jesús lana.

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do lajo̱, dsifɨˊ ladob cajgáaiñˉ jmɨɨˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e caˈuíiñˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ mɨ˜ caquidsiˊ Paaˉ guóorˋ fɨˊ mogui˜ i̱ dseaˋ do, dsifɨˊ ladob caˈíngˈˋ i̱ dseaˋ do Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ canaaiñˋ féˈrˋ jmíiˊ e jiéˈˋguɨ laco̱ˈ jmíiˊ quiáˈrˉ, jo̱guɨ sɨ́ɨiñˋ jaléˈˋ júuˆ e íñˈˋ e jáaˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ lajeeˇ lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ do tíirˊ guitúuiñˋ yaang˜ dseañʉˈˋ.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lajeeˇ gaangˋ sɨˈˋ, dséeˊ i̱ Paaˉ do fɨˊ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel, jo̱ fɨˊ jo̱b guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e jaˋ ˈgóˈrˋ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ, jo̱ sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱guɨ ˈnóˈrˊ jial laco̱ˈ jáˈˉ nilíingˋ dseaˋ do e iing˜ Fidiéebˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ.

Dsʉˈ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ do jaˋ jíiˈr˜ e júuˆ do o̱ˈguɨ iiñ˜ jáˈˉ nilíiñˋ cajo̱. Jo̱ canaaiñˋ féˈrˋ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ e gabˋ jaléˈˋ e júuˆ do quiáˈˉ jial cuíingˋ dseaˋ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱baˈ Paaˉ cajmihuíimˉ ˈñiaˈrˊ jee˜ i̱ dseaˋ góorˋ do, jo̱guɨ cajéemˋbre jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caguiaangˉ do, jo̱ cangojéengˋneiñˈ fɨˊ co̱o̱ˋ escueel˜ quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Tirano, jo̱ fɨˊ jo̱b féiñˈˊ i̱ dseaˋ do júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜. 10 Jo̱ lajo̱b cajméerˋ lajeeˇ tú̱ˉ jiingˋ, jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel i̱ neáangˊ fɨˊ jaléˈˋ fɨɨˋ e téeˈ˜ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia canúurˉ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e caguiaˊ i̱ Paaˉ do.

11 Jo̱ lajeeˇ jo̱ i̱ Paaˉ do jmóorˋ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ e cangɨ́ɨiñˋ e cacuøˊ Fidiéeˇ. 12 Jo̱ seemˋ dseaˋ quie̱rˊ jaléˈˋ paay˜ quiáˈrˉ o̱si jaléˈˋ sɨ̱ˈrˆ fɨˊ quiniˇ Paaˉ e faˈ jí̱i̱ˈ˜ capíbˈˆ nijnúngˉ dseaˋ do e ˈmɨˈˊ do, jo̱baˈ i̱ dseaˋ do nicó̱o̱rˋ fɨˊ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ seengˋ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ niˈleáamˉ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do lají̱i̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ e lɨ́ɨiñˊ. Jo̱guɨ lajo̱bɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ dsihuíimˉ jaléngˈˋ íˋ quiáˈrˉ jo̱ ˈláamˉbre.

13 Jo̱ ie˜ jo̱, i̱ lɨɨng˜ dseaˋ Israel i̱ ngɨˊ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ e jmɨcaaiñ˜ e iiñ˜ uǿiñˉ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ dseaˋ, jo̱ iiñ˜ nijǿørˉ su e jáˈˉ e uøøngˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ dseaˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Jesús. Jo̱ lalab canaaiñˋ sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do:

—¡Laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Jesús e guiaˊ i̱ Paaˉ do quiʉ́ˈˋʉ ta˜ e uøøngˋnaˈ lɨ˜ teáangˈ˜naˈ na!

14 Jo̱ e jo̱ cajméeˋ lajɨˋ guiángˉ jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ Israel i̱ siiˋ Esceva i̱ nilɨ́ɨngˊ jaangˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel. 15 Dsʉˈ co̱o̱ˋ néeˈ˜ lajeeˇ ngɨrˊ ta˜ jmóoˋ lajo̱, jo̱ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do cañíirˋ quiáiñˈˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Cuíimˋ jnea˜ Jesús, jo̱guɨ ñiˋbɨ́ɨ i̱˜ i̱ siiˋ Paaˉ do, dsʉˈ jaˋ ñiiˉ i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ.

16 Jo̱ dsifɨˊ ladob i̱ dseaˋ i̱ jéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ do canaaiñˋ quiémˈˊbre lahuɨ́ɨmˊ jaléngˈˋ i̱ jó̱o̱ˊ Esceva do, jo̱ dseángˈˉ lajɨɨmˋbiñˈ do calɨ́ˈrˉ caquiéiñˈˊ co̱ˈ dsíngˈˉ bíiñˉ. Jo̱ cangolíimˋ i̱ dseaˋ sɨhuɨ́ɨngˋ do fɨˊ quiáˈrˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, dsʉˈ rɨngúumˊbre cangolíiñˋ.

17 Jo̱ lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ Israel i̱ neáangˊ fɨˊ Éfeso có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱b cajo̱, calɨñiˊbre jaléˈˋ e calɨ́ˉ do ie˜ jo̱, jo̱baˈ eáamˊ cafǿiñˈˊ. Jo̱ lajo̱b ngóoˊ lɨˈgøngˈˊ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Jesús jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ.

18 Jo̱guɨ fɨ́ɨmˊbɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ ie˜ jo̱ caguilíiñˉ e rǿøiñˊ dseeˉ quiáˈrˉ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ jaléˈˋ e gaˋ e nɨcajméerˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ. 19 Jo̱guɨ fɨ́ɨmˊbɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcajméeˋ ta˜ dseaˋ láangˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ cajo̱ caguilíiñˉ quie̱rˊ jiˋ quiáˈrˉ lɨ˜ to̱o̱˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jmɨtɨ́ɨiñˋ, jo̱ cajɨ̱́rˋ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱. Jo̱ mɨ˜ caguoˈˉ júuˆ jial tíiˊ ˈmóoˈ˜ téeˈ˜ e jiˋ do, jmiguiʉbˊ eáangˊ cagüɨˈɨ́ɨngˊ, lɨ́ˈˆ lɨˊ cincuenta mil cuteebˋ. 20 Jo̱ lajo̱b naangˋ niˈˊguɨ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ la fɨˊ na, jo̱guɨ jmóoˋ e lɨñiˊ dseaˋ cajo̱ jial tíiˊ ˈgøngˈˊ Fidiéeˇ.

21 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cangojéeˊ jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ caˈɨ́ˋ dsíiˊ i̱ Paaˉ do e nidséˉtu̱r e nidsiˈeer˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Acaya, jo̱ e mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, ningɨ́iñˉ tɨˊ Jerusalén. Jo̱guɨ féˈˋbɨr cajo̱ e mɨ˜ ningɨ́ˋ e dsérˉ fɨˊ Jerusalén, dseángˈˉ ˈnéˉbaˈ e dsérˉ tɨˊ Roma.

22 Jo̱ casíiñˋ gángˉ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia, i̱ do i̱ siiˋ Timoteo jo̱ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Erasto, jo̱ lajɨˋ huáaiñˈˉ do jmóorˋ ta˜ jmɨcó̱o̱ˈ˜ Paaˉ. Jo̱ Paaˉ fɨˊ dobɨ caje̱rˊ ˈñiaˈrˊ lajeeˇ jo̱ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia.

Mɨ˜ calɨseáˋ mɨ́ɨˈ˜ fɨˊ Éfeso

23 Jo̱ ie˜ jo̱, eáamˊ catóˈˋ dseaˋ mɨ́ɨˈ˜ fɨˊ Éfeso uii˜ quiáˈˉ e fɨ́ɨmˊ dseaˋ caˈuíingˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 24 Jo̱ e mɨ́ɨˈ˜ jo̱ caˈuíingˉ uíiˈ˜ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Demetrio i̱ nijmóoˋ ta˜ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cuteeˋ. Jo̱ i̱ dseaˋ íˋ nijmóorˋ ta˜ jmɨlɨɨng˜ guáˈˉjiʉ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ cuteeˋ, jo̱ e jo̱b guáˈˉ quiáˈˉ i̱ diée˜ i̱ siiˋ Artemisa. Jo̱ i̱ Demetrio do jmiguiʉbˊ quɨ́ɨrˊ e ˈléengˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ có̱o̱ˈr˜ do. 25 Jo̱ co̱o̱ˋ néeˈ˜ caseáiñˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ có̱o̱ˈr˜ co̱lɨɨng˜guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ e røøbˋjiʉ có̱o̱ˈ˜ e ta˜ jmóoˋ írˋ do cajo̱, jo̱ lalab casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—Dseaˋ rúˈˋuuˈ, nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ e laˈeáangˊ e ta˜ lab jo̱baˈ guiʉ́bˉ seaˋ jaléˈˋ e ˈnéˉ quíˉiiˈ. 26 Dsʉˈ laco̱ˈguɨ la júuˆ seaˋ jo̱guɨ ne˜naaˈ cajo̱ e i̱ Paaˉ do ngɨrˊ féˈrˋ e jaléngˈˋ i̱ diée˜ i̱ jmáangˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ guóorˋ jaˋ lɨ́ɨiñˊ dseángˈˉ diée˜ jáˈˉ; jo̱ lajo̱b nɨcalɨ́ˈrˉ e nɨcalɨgǿngˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Éfeso la có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ jie˜ jaˋ latøømˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia. 27 Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e ngɨˊ i̱ Paaˉ do féˈrˋ, dseáamˈ˜ quíˉiiˈ fɨng caˈíngˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quíˉiiˈ e seaˋ, jo̱guɨ la quie̱ˊguɨ guáˈˉ quiáˈˉ i̱ diée˜ i̱ siiˋ Artemisa do nitʉ́bˋ dseaˋ e jmicuíirˋ, jo̱guɨ nitʉ́bˋ dseaˋ e jmɨˈgórˋ lají̱i̱ˈ˜ e ˈgøngˈˊ i̱ diée˜ íˋ, dsʉco̱ˈ latøøngˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia jmiféngˈˊ dseaˋ írˋ, jo̱ jie˜ jaˋ latøøngˉ jmɨgüíbˋ cajo̱.

28 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caseángˈˊ fɨˊ do jaléˈˋ e jo̱, eáamˊ calɨguíiñˉ, jo̱ canaaiñˋ óorˋ teáˋ jo̱ féˈrˋ:

—¡Eáangˊ ˈgøngˈˊ diée˜ Artemisa quíˉiiˈ i̱ jmiféngˈˊ jneaˈˆ, dseaˋ Éfeso!

29 Jo̱ eáamˊ cangogáangˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e júuˆ jo̱, jo̱guɨ canaangˋ catáˈrˋ mɨ́ɨˈ˜ latøøngˉ e fɨɨˋ jo̱. Jo̱ lajeeˇ jo̱, lajɨɨmˋbre casamˈˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Gayo có̱o̱ˈ˜ Aristarco, gángˉ dseañʉˈˋ i̱ seengˋ fɨˊ Macedonia i̱ nicó̱o̱ˈ˜ Paaˉ. Jo̱ cajñúungˋneiñˈ do cartɨˊ caguilíiñˉ fɨˊ lɨ˜ tɨ́ɨngˋ dseaˋ e seáiñˈˊ co̱lɨɨng˜ mɨ˜ eeˋgo̱ jmóorˋ.

30 Jo̱ i̱ Paaˉ do calɨˈiiñ˜ e niˈírˋ e niféiñˈˊ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do, dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jaˋ cacuørˊ fɨˊ lajo̱. 31 Jo̱ jee˜ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia do niquiéengˋ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ niseengˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ Paaˉ, jo̱ casíiñˋ júuˆ e sɨ́ˈˋreiñˈ e guiʉ́ˉguɨ e jaˋ niˈíˋ dseaˋ do e lɨ˜ teáangˈ˜ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do.

32 Jo̱ lajeeˇ jo̱, jee˜ i̱ dseaˋ fɨɨˋ do, i̱ lɨɨng˜ dseaˋ féˈrˋ co̱o̱ˋ júuˆ jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ e jiéˈˋguɨ, jo̱ dsíngˈˉ téeˈ˜ mɨ́ɨˈ˜; jo̱ fɨ́ɨmˊ i̱ dseaˋ do jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñirˊ e˜ uiing˜ e caseáiñˈˊ. 33 Dsʉˈ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ do casɨ́ˈrˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Jaangˉ jaléˈˋ e calɨ́ˉ ie˜ jo̱, jo̱ íˋbingˈ casíingˋ dseaˋ Israel fɨˊ quiniˇ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do laguidseaangˆ. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ quiniˇ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do, jo̱ cajméerˋ li˜ có̱o̱ˈ˜ guóorˋ e laco̱ˈ niféˈrˋ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do. 34 Dsʉˈ mɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do e i̱ Jaangˉ do lɨ́ɨiñˊ dseaˋ Israel, dsíngˈˉ calɨguíiñˉ jo̱ canaaiñˋ óorˋ teáˋ lajeeˇ tú̱ˉ oor˜ jo̱ féˈrˋ:

—¡Eáangˊ ˈgøngˈˊ diée˜ Artemisa quíˉiiˈ i̱ jmiféngˈˊ jneaˈˆ, dseaˋ Éfeso!

35 Jo̱ mɨ˜ casóongˉjiʉ e taˈˊ dseaˋ mɨ́ɨˈ˜ do, i̱ tɨjiˋ quiáˈˉ e fɨˊ Éfeso do canaaiñˋ féiñˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ seengˋ fɨˊ Éfeso, jalémˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ jmɨgüíˋ ñirˊ e i̱ dseaˋ seengˋ fɨˊ la néeˊ nírˋ guáˈˉ quiáˈˉ i̱ diée˜ ˈgøngˈˊ i̱ siiˋ Artemisa la, jo̱guɨ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíbˋ lɨ˜ catǿiñˈˋ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ cu̱u̱˜ jo̱ catɨsɨ́ɨiñˈˇ fɨˊ la. 36 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ cuǿøngˋ líˋ jíñˈˉ e o̱ˈ lajo̱ e na, jo̱baˈ catiiˉnaˈ jo̱ jaˋ e jmooˋnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e jaˋ mɨˊ caˈíˋ óoˊnaˈ røøˋ. 37 Co̱ˈ lajɨˋ gángˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ nɨcajéengˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ la jaˋ e mɨˊ cajmeáiñˈˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ guáˈˉ quíˉiiˈ, o̱ˈguɨ mɨˊ caféˈrˋ e gaˋ uii˜ quiáˈˉ i̱ sengfɨ́ˉ quíˉiiˈ do cajo̱. 38 Jo̱guɨ song i̱ Demetrio do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ có̱o̱ˈr˜ do nɨcadséˈrˋ dseeˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ na, dob neáangˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ quidsiˊ íˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ lɨ˜ ˈnɨ́ɨiñˋ dseaˋ fɨng eeˋgo̱ dseeˉ røøngˋ dseaˋ; jo̱ fɨˊ jo̱b lɨ˜ catɨ́ɨngˉ e nijmérˉ dseeˉ fɨˊ quiniˇ i̱ dseata˜ íˋ, jo̱guɨ jo̱b lɨ˜ catɨ́ɨngˉ e nijmɨˈǿngˈˋ yaaiñ˜ lajaangˋ lajaaiñˋ. 39 Jo̱guɨ song seaˋguɨ júuˆ quié̱ˆnaˈ e jiéˈˋ, dob cuǿøngˋ líˋ jmeeˉnaˈ fɨˊ ni˜ fɨɨˋ mɨ˜ seángˈˊ dseaˋ fɨ́ɨiñˊ. 40 Jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨcalɨ́ˉ na, eáamˊ dseáangˈ˜ quíˉiiˈ fɨng i̱i̱ˋ cajméeˋ dseeˉ quíˉiiˈ quiáˈˉ jaléˈˋ e nɨcajmóˆooˈ, co̱ˈ jaˋ e uiing˜ seaˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e nijmɨˈǿngˈˋ yee˜naaˈ fɨng calɨngɨɨˉ e˜ uiing˜ quiáˈˉ e nɨcatóˈˋ dseaˋ mɨ́ɨˈ˜.

41 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ féˈˋ i̱ tɨjiˋ do e júuˆ na, jo̱ caˈɨ́ɨˉbre júuˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ sɨseángˈˊ do jo̱ cagüɨˈɨ́ɨˊbre.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes