A A A A A
Bible Book List

Hechos 18 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Lajeeˇ táangˋ Paaˉ fɨˊ Corinto

18  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jaléˈˋ e jo̱, cagüɨˈɨ́ɨbˊ Paaˉ fɨˊ Atenas, jo̱ cangórˉ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Corinto. Jo̱ jo̱b calɨcuíiñˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel i̱ siiˋ Aquila i̱ niseengˋ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ se̱ˈˊ Ponto. Jo̱ ie˜ jo̱ jaˋ mɨˊ ngóoˊ eáangˊ e nicagüɨlíingˋ i̱ Aquila do có̱o̱ˈ˜guɨ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Priscila e jalíiñˋ fɨˊ Italia. Jo̱ caˈuøøiñˋ fɨˊ jo̱ co̱ˈ i̱ dseata˜ quiáˈˉ Roma do i̱ nisiiˋ Claudio caquiʉˈrˊ ta˜ e ˈnéˉ uǿmˋ jaléngˈˋ dseaˋ Israel fɨˊ Roma lɨ˜ se̱ˈˊ Italia. Jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ cangóˉ Paaˉ e cangoˈeerˇ i̱ Aquila do có̱o̱ˈ˜guɨ Priscila, co̱ˈ røøbˋ ta˜ óorˋ có̱o̱iñˈ˜ do e jmoˈrˊ ˈnʉ́ʉˊjiʉ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ loo˜ jóˈˋ e laco̱ˈ lɨˈrˋ e ˈnérˉ. Jo̱ jo̱b caje̱ˊ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ do e laco̱ˈ nijmérˉ ta˜ co̱lɨɨng˜. Jo̱ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ mɨ˜ tɨˊ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel, dséeˊ Paaˉ fɨˊ guáˈˉjiʉ lɨ˜ seángˈˊ i̱ dseaˋ íˋ e féiñˈˊ Fidiéeˇ. Jo̱ fɨˊ jo̱b féiñˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e laco̱ˈ jáˈˉ nilíingˋ dseaˋ do júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e guiarˊ.

Jo̱ mɨ˜ caguilíingˋ Silas có̱o̱ˈ˜ Timoteo fɨˊ Corinto fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ Bernabé e jalíiñˋ fɨˊ Macedonia, jo̱ i̱ Paaˉ do catʉ́ˋbre e ta˜ jmóorˋ do, jo̱ canaaiñˋ e guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜, jo̱guɨ sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e dseángˈˉ jáˈˉbaˈ e Jesús lɨ́ɨiñˊ i̱ dseaˋ i̱ cajíngˈˉ Fidiéeˇ i̱ nisíñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la lají̱i̱ˈ˜ malɨˈˋ. Dsʉˈ i̱ dseaˋ Israel do ˈníbˈˋ cangáiñˉ Paaˉ, jo̱ canaaiñˋ sɨ́ˈˋreiñˈ jmangˈˉ júuˆ gaˋ. Jo̱baˈ Paaˉ cabóˈrˋ ˈleeˋ to̱o̱˜ sɨ̱ˈrˆ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e jaˋ jíiˈ˜ dseaˋ írˋ, jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ jíiˈ˜ írˋ do lala:

—Dseeˉ quíiˉnaˈ yaam˜baˈ e nigüɨlíingˋnaˈ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ, dsʉco̱ˈ joˋ e cuaiñ˜ quiéˉe. Latɨˊ lanab nii˜i có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel e niˈéeˆere júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cagüɨˈɨ́ɨbˊ Paaˉ fɨˊ dsíiˊ e guáˈˉjiʉ do, jo̱ cangórˉ fɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Ticio Justo i̱ jmiféngˈˊ Fidiéeˇ contøøngˉ, jo̱ cáangˋ e guáˈˉ dob lɨ́ɨˊ quiáˈrˉ. Jo̱ jaangˋ fii˜ i̱ néeˊ ni˜ e guáˈˉjiʉ do i̱ siiˋ Crispo có̱o̱ˈ˜ lajaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ jábˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ lajo̱bɨ fɨ́ɨmˊ dseaˋ i̱ neáangˊ fɨˊ Corinto, mɨ˜ canúurˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jábˈˉ calɨ́iñˉ jo̱baˈ cajgáamˉbre jmɨɨˋ e laco̱ˈ cacuøˊ li˜ e caˈuíiñˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jo̱ co̱o̱ˋ uǿøˋ cajmijnéengˋ ˈñiaˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ quiniˇ Paaˉ, jo̱ e jo̱ cangárˉ lafaˈ mɨ˜ quɨrˊ, jo̱ cajíngˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Jaˋ jmooˈˋ ˈgóˈˋ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ, jo̱ guia˜guɨ júuˆ quiéˉe jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jo̱ jaˋ quiunˈˆ e jmooˈˋ lajo̱. 10 Co̱ˈ jnea˜ seemˉbaa co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ i̱i̱ˋ líˈˋ nijmeángˈˋ ˈnʉˋ gaˋ. Co̱ˈ fɨ́ɨmˊbɨ dseaˋ nɨseengˋ e fɨˊ fɨɨˋ la i̱ niˈuíingˉ dseaˋ quiéˉe.

11 Jo̱ fɨˊ Corintob caje̱ˊ Paaˉ co̱o̱ˋ ji̱i̱ˋ dsi˜ caˈnáˈˆ e eˈrˊ i̱ dseaˋ seengˋ fɨˊ jo̱ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

12 Jo̱ co̱o̱ˋ néeˈ˜ lajeeˇ ji̱i̱ˋ e calɨ́ngˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Galión dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Acaya, jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ neáangˊ fɨˊ do ie˜ jo̱ casɨ́ɨiñˉ røøˋ e nijmérˉ dseeˉ quiáˈˉ Paaˉ. Jo̱baˈ casangˈˉneiñˈ jo̱ cangojeáaiñˆ fɨˊ lɨ˜ neáangˊ dseata˜ dseaˋ quidsiˊ íˈˋ. 13 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˋ fɨˊ jo̱, lalab casɨ́ˈrˉ i̱ dseata˜ do jo̱ cajíñˈˉ:

—I̱ dseañʉˈˋ dseaˋ góoˊnaaˈ la ngɨrˊ ta˜ jmɨgǿøngˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ jial e ˈnéˉ niféngˈˊ dseaˋ Fidiéeˇ, dsʉˈ jaˋ nʉ́ʉˈr˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quíˉiiˈ.

14 Jo̱ sɨˈíˆ niñíˉ Paaˉ e nisɨ́ˈrˋ dseata˜ Galión lají̱i̱ˈ˜ e ˈnɨ́ɨngˋ i̱ dseaˋ do írˋ, dsʉˈ jéengˊguɨ Galión cañíirˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ Israel do jo̱ cajíñˈˉ:

—Song dseángˈˉ lahuɨ́ɨngˊ nɨcaˈéeˋ i̱ dseaˋ na o̱si lɨɨng˜ i̱i̱ˋ nɨcajngaiñˈˊ é, jo̱baˈ catɨ́ɨngˉ e niquidsiiˉ íˈˋ faˈ lajo̱. 15 Dsʉˈ e na lɨ́ɨˊ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e catɨ́ɨngˉnaˈ yaam˜baˈ na quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ yaam˜baˈ catɨ́ɨngˉnaˈ niguíiˈ˜naˈ e na, co̱ˈ jnea˜ jaˋ iin˜n niquɨ́nˈˆn e júuˆ na.

16 Jo̱ caquiʉˈˊ i̱ dseata˜ do ta˜ e cagüɨˈɨ́ɨbˊ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ e fɨˊ lɨ˜ quidsiˊ i̱ dseata˜ do íˈˋ. 17 Jo̱ lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ dseeˉ quiáˈˉ Paaˉ do casaiñˈˉ jaangˋguɨ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Sóstenes i̱ lɨ́ɨngˊ fii˜ quiáˈˉ guáˈˉjiʉ quiáˈˉ dseaˋ Israel e siˈˊ fɨˊ do, jo̱ jo̱b cabǿøiñˉ i̱ dseaˋ do fɨˊ quiniˇ lɨ˜ neáangˊ i̱ dseata˜ dseaˋ quidsiˊ íˈˋ do, dsʉˈ jaˋ e jíngˈˉ dseata˜ Galión jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quiáˈˉ jaléˈˋ e jmóoˋ i̱ dseaˋ do.

Mɨ˜ caquɨngˈˉtu̱ Paaˉ fɨˊ Antioquía

18 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, huǿøˉbɨ caje̱ˊ Paaˉ fɨˊ Corinto. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, caˈɨ́ˈˋbre júuˆ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ do, jo̱ cangolíiñˋ fɨˊ co̱o̱ˋ ooˉ jmɨɨˋ e siiˋ Cencrea. Jo̱ lajeeˇ e taam˜bɨr fɨˊ jo̱, catʉˈrˊ cuoˈˋ moguir˜ laco̱ˈ tɨ́ɨngˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e laco̱ˈ nilɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ nɨcacuøˈrˊ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangotáaiñˈ˜ fɨˊ dsíiˊ móoˊ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Aquila có̱o̱ˈ˜guɨ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ íˋ i̱ siiˋ Priscila jo̱ co̱lɨɨm˜ cangolíiñˆ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Siria.

19 Jo̱ mɨ˜ caguilíingˋtu̱r e ooˉ jmɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Éfeso do, jo̱b caseáangˊ Paaˉ i̱ Aquila do có̱o̱ˈ˜guɨ dseamɨ́ˋ quiáiñˈˉ i̱ siiˋ Priscila, jo̱ cangóˉbre ˈñiaˈrˊ fɨˊ lɨ˜ siˈˊ guáˈˉjiʉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel. Jo̱ fɨˊ jo̱b casɨ́ɨiñˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ íˋ i̱ caseángˈˊ fɨˊ do ie˜ jo̱. 20 Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ sɨseángˈˊ fɨˊ guáˈˉjiʉ do casɨ́ˈrˉ Paaˉ e faˈ nijé̱ˉbɨr huǿøˉ có̱o̱iñˈ˜ do, dsʉˈ Paaˉ joˋ calɨˈiiñ˜. 21 Jo̱ caˈɨ́ˈˋbre júuˆ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈrˉ:

—ˈNéˉ e seemˉbaa fɨˊ Jerusalén e nitɨ́ˉ jmɨɨ˜ e nɨjaquiéengˊ fɨˊ jo̱. Jo̱ lɨ́ˈˆ jial ta˜ niquiʉ́ˈˉ Fidiéeˇ quiéˉbaa e nigáaˊtú̱u̱ e gaˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ la caléˈˋ catú̱ˉ.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cagüɨˈɨ́ɨbˊ Paaˉ e fɨˊ Éfeso do e iuuiñˉ fɨˊ dsíiˊ móoˊ, 22 jo̱ cangóbˉtu̱r fɨˊ Cesarea, jo̱ fɨˊ jo̱b caje̱rˊ e laco̱ˈ nicuǿˈrˉ guicó̱o̱ˈˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangámˈˉtu̱r fɨˊ Antioquía, jo̱ fɨˊ jo̱b caje̱rˊ huǿøbˉjiʉ.

23 Jo̱ mɨ˜ lɨ˜ cøøngˋguɨ lajo̱, cagüɨˈɨ́ɨbˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱ cangɨˊtu̱r laco̱o̱ˋ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ e néeˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galacia có̱o̱ˈ˜guɨ lɨ˜ se̱ˈˊ Frigia e cuøˈˊguɨr bíˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e laco̱ˈ jaˋ nilɨtúngˉ dsíiñˈˊ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ nɨteáaiñˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ.

Mɨ˜ caguiaˊ Apolos júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ Éfeso

24 Jo̱ ie˜ jo̱ caguiéˉ jaangˋ dseañʉˈˋ dseaˋ Israel i̱ siiˋ Apolos fɨˊ Éfeso. Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ íˋ niseeiñˋ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Alejandría e néeˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Egipto. Jo̱ dseaˋ do eáamˊ jloˈˆ tɨɨiñˋ guiarˊ júuˆ jo̱guɨ eáamˊ cuíirˋ jaléˈˋ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ dseaˋ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. 25 Jo̱guɨ eáamˊ nɨcajmɨtɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ dseaˋ íˋ, jo̱guɨ dseángˈˉ e iáangˋ dsíiˊbre féˈrˋ, jo̱guɨ dseángˈˉ røøbˋ erˊ e júuˆ quiáˈˉ Jesús do, doñiˊ faˈ jí̱i̱ˈ˜ e ñirˊ do e caˈeˊ Juan e quiáˈˉ jial seáaiñˋ dseaˋ jmɨɨˋ lajeeˇ cateáaiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, dsʉˈ jaˋ ñirˊ e Jesús caˈerˊ e ˈnéˉ sáaiñˋ dseaˋ jmɨɨ˜ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈrˉ. 26 Jo̱ i̱ Apolos do canaaiñˋ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ dseángˈˉ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ Israel e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ jáaˊ quiáˈrˉ faˈ ˈgóˈrˋ. Dsʉˈ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseañʉˈˋ Aquila có̱o̱ˈ˜guɨ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Priscila júuˆ e guiaˊ i̱ Apolos do, jo̱baˈ cajéemˋbreiñˈ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ dseángˈˉ laco̱ˈ la lɨ́ɨˊ e fɨˊ e ˈnéˉ cá̱ˋ dseaˋ e laco̱ˈ nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ.

27 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, calɨˈiing˜ Apolos e ningɨ́iñˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Acaya. Jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Éfeso do eáamˊ cajmɨcó̱o̱ˈ˜reiñˈ, jo̱guɨ casíiñˋ co̱o̱ˋ jiˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Acaya do e laco̱ˈ niˈíngˈˋneiñˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ røøˋ juguiʉ́ˉ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangóˉbre fɨˊ jo̱.

Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ Apolos fɨˊ Acaya, eáangˊ cajmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ calɨcuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ uíiˈ˜ e eáangˊ guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do. 28 Co̱ˈ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ neáangˊ do sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ Israel e jaˋ ɨˊ dsíiñˈˊ dseángˈˉ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, jo̱guɨ se̱ˈrˊ teáˋ lají̱i̱ˈ˜ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e dseángˈˉ jáˈˉbaˈ e Jesús lɨ́ɨiñˊ i̱ dseaˋ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ nileángˉ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes