A A A A A
Bible Book List

Hechos 13 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ canaangˋ Bernabé có̱o̱ˈ˜ Saulo e guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Jesús lacaangˋ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ

13  Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˋ fɨˊ Antioquía caseáiñˈˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nineáangˊ fɨˊ jo̱, jo̱ jee˜ jo̱ niquiéengˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do; jaaiñˈˋ do nisiirˋ Simón i̱ siiˋ Simón Leˈˋ, jaangˋguɨ i̱ siiˋ Lucio i̱ calɨséngˋ fɨˊ Cirene, jaangˋguɨ i̱ siiˋ Manaén i̱ cacuángˉ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseata˜ Herodes do i̱ calɨ́ngˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ Galilea, jo̱guɨ Bernabé có̱o̱ˈ˜guɨ Saulo do. Jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ lajeeˇ guiáangˈ˜ teáangˈ˜ i̱ dseaˋ do e jmiféiñˈˊ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ jo̱guɨ jmóorˋ ayuno e jaˋ gøˈrˊ ir˜ lajeeˇ jo̱, casɨ́ˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ írˋ lala jo̱ cajíñˈˉ:

—Cuǿøngˈ˜naˈ jnea˜ i̱ Bernabé na có̱o̱ˈ˜guɨ Saulo quiáˈˉ e nináiñˋ jmérˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e nɨcatǿøˉøre na.

3-4 Jo̱ mɨ˜ cangoyúungˈ˜ e féiñˈˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ cajméerˋ ayuno, dsifɨˊ lajo̱b caquidsiˊ i̱ dseaˋ do guóorˋ fɨˊ mogui˜ Bernabé có̱o̱ˈ˜guɨ Saulo e laco̱ˈ cuøˊ li˜ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ nidsilíiñˈˉ do. Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, caˈɨ́ˈˋbreiñˈ do júuˆ, jo̱ cangolíimˆbiñˈ do, jo̱ có̱o̱ˈ˜bre i̱ Juan Marcos do i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˉ.

Mɨ˜ caguiaˊ gángˉ i̱ dseaˋ óoˋ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ Chipre

Jo̱ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéebˇ casíiˋ quiáˈˉ i̱ Bernabé do có̱o̱ˈ˜guɨ Saulo fɨˊ co̱o̱ˋ ooˉ jmɨɨˋ e siiˋ Seleucia e néeˊ ˈnɨˈˋ jmɨñíˈˆ. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ jo̱, cangotáaiñˈ˜ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ móoˊ jo̱ cangolíiñˆ fɨˊ co̱o̱ˋ ooˉ jmɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Salamina e néeˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Chipre. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ jo̱, jo̱ cajgámˉbre e móoˊ do, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cangolíiñˆ fɨˊ lɨ˜ té̱e̱ˆ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel jo̱ canaaiñˋ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ jo̱.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangɨ́ɨiñˊ laˈúmˉ e ni˜ uǿˆ e néeˊ ni˜ jmɨñíˈˆ do cartɨˊ caguilíiñˉ fɨˊ ooˉ jmɨɨˋ e siiˋ Pafos. Jo̱ fɨˊ jo̱b cajíñˈˊ jaangˋ dseaˋ Israel i̱ siiˋ Barjesús, jo̱ có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ griego siirˋ Elimas. Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ do nilɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ láangˋ i̱ ngɨˊ ta˜ jmɨgǿøngˋ jaléngˈˋ dseaˋ, co̱ˈ jíñˈˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e lajo̱. Jo̱ i̱ dseaˋ láangˋ do nilɨ́ɨiñˊ jaangˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ siiˋ Sergio Paulo, jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ tɨɨngˋ eáangˊ. Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do e fɨˊ góoˋbre nɨtáangˋ Bernabé có̱o̱ˈ˜guɨ Saulo, jo̱baˈ catǿˈˉreiñˈ co̱ˈ iiñ˜ ninúrˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e guiaiñˈˊ do. Dsʉˈ i̱ dseaˋ láangˋ do cajníimˊbre quiáˈˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do e laco̱ˈ jaˋ jáˈˉ nilíiñˈˋ do júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e guiaˊ i̱ Saulo do. Jo̱ eáamˊ jéengˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ Saulo do i̱ siiˋbɨ Paaˉ cajo̱, jo̱baˈ cajǿøiñˉ i̱ Elimas do laˈúungˋ 10 jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—ˈNʉˋ lɨnˈˊ jaangˋ adseeˋ féngˈˊ jo̱guɨ jó̱o̱ˊ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ; co̱ˈ jnɨˈˋ fɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ iing˜ jméˉ e guiʉ́ˉ. ¿Jialɨˈˊ jnɨnˈˋ fɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ iing˜ nisíngˈˋ yaang˜ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ? 11 Lana Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ nicuǿˈrˉ ˈnʉˋ co̱o̱ˋ iihuɨ́ɨˊ, jo̱ nijá̱ˈˆ e joˋ líˋ jǿøˈˆ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ cartɨˊ mɨ˜ niquiʉ́ˈˉ Fidiéeˇ ta˜ e nilɨjnéˈˋtu̱ˈ caléˈˋ catú̱ˉ.

Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b calɨnʉ́ˋ jminiˇ i̱ Elimas do, jo̱ canaaiñˋ jmóorˋ quijí̱ˉ i̱˜ dseaˋ i̱ nisó̱ˈˋ ˈmaˈuˇ quiáˈrˉ co̱ˈ joˋ líˋ jǿørˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ. 12 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do e calɨ́ˉ lado, dsifɨˊ lajo̱b jáˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ co̱ˈ eáamˊ dsigáˋ dsíirˊ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do e eˊ i̱ dseaˋ apóoˆ do.

Mɨ˜ cangolíingˆ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ Bernabé fɨˊ Antioquía lɨ˜ se̱ˈˊ Pisidia

13 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ ta˜ quiáˈˉ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé có̱o̱ˈ˜guɨ Juan Marcos e fɨˊ Pafos do, jo̱baˈ caˈuøømˋbre fɨˊ jo̱ e teáaiñˈ˜ fɨˊ dsíiˊ móoˊ, jo̱ cangolíiñˆ fɨˊ Perge e néeˊ fɨˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ jmɨñíˈˆ lɨ˜ se̱ˈˊ Panfilia. Dsʉˈ i̱ Juan Marcos do joˋ cangóˉguɨr có̱o̱iñˈ˜ do, jo̱ caquɨmˈˉtu̱r fɨˊ Jerusalén. 14 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈuøømˋ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé fɨˊ Perge, jo̱ cangolíiñˆ fɨˊ co̱o̱ˋguɨ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Antioquía e néeˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Pisidia. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ jo̱, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ lajeeˇ e tɨ́ɨngˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e jmiˈíñˈˊ, cangotáaiñˈ˜ fɨˊ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱ fɨˊ jo̱b caguárˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ do ie˜ jo̱. 15 Jo̱ mɨ˜ cangoyúungˈ˜ e caˈɨ́ˋ i̱ dseaˋ do e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ e júuˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ do malɨɨ˜guɨ eáangˊ, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ e guáˈˉ do casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ gángˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Rúˈˋuuˈ, song seaˋ júuˆ e iing˜naˈ føngˈˆnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋnaˈ la e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˉ, cuǿømˋ føngˈˆnaˈr lana.

16 Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caró̱o̱ˉ i̱ Paaˉ do lɨ˜ guiiñ˜, jo̱ cajméerˋ li˜ có̱o̱ˈ˜ guóorˋ e laco̱ˈ ninúˉ i̱ dseaˋ do júuˆ quiáˈrˉ, jo̱ lalab cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do:

—Nʉ́ʉˉnaˈ júuˆ quiéˉe jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ góoˋooˈ dseaˋ Israel, jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel i̱ jmɨˈgooˋnaˈ Fidiéeˇ quíˉ jneaˈˆ: 17 Lají̱i̱ˈ˜ malɨˈˋ eáangˊ Fidiéeˇ caguíñˈˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉiiˈ, jo̱ lajeeˇ e neáaiñˊ fɨˊ Egipto, cajméeˋ Fidiéeˇ e eáamˊ cangofɨ́ɨiñˈˊ, doñiˊ faˈ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ seengˋ fɨˊ fɨɨˋ lɨ˜ o̱ˈ góorˋ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈuǿømˋbre i̱ dseaˋ do fɨˊ Egipto laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e ˈgøiñˈˊ do. 18 Jo̱ lajeeˇ tu̱lóˉ ji̱i̱ˋ e cangɨiñˈˊ do fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ, cajméebˋ Fidiéeˇ féngˈˊ dsíirˊ uii˜ quiáiñˈˉ do. 19 Jo̱ mɨ˜ caguilíingˋ i̱ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉiiˈ dseaˋ Israel do fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Canaán, caˈíimˉ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱; guiéˉ fɨɨˋ caˈíiñˉ ie˜ jo̱ e laco̱ˈ calɨseáˋ uǿˉ e cacuøˈrˊ ˈlɨɨ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉiiˈ e fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Canaán do. 20 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ cuatrocientos cincuenta ji̱i̱ˋ e caguáˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉiiˈ dseaˋ Israel fɨˊ Egipto, jo̱guɨb cacuǿøngˋ Fidiéeˇ lajɨɨngˋ dseaˋ íˋ dseaˋ i̱ cacá̱ˉ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉiiˈ do. Jo̱ dseaˋ góoˋooˈ i̱ siiˋ Samuel i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, íˋbingˈ cacá̱ˉ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ do cartɨˊ lɨ˜ cadséngˉ. 21 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱guɨbaˈ dseaˋ góoˋooˈ camɨiñˈˊ Fidiéeˇ jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ niquiʉ́ˈˉ ta˜ quiáˈrˉ jee˜ laˈóˈˋ dseaˋ góoˋooˈ do. Jo̱baˈ Fidiéeˇ cacuǿøiñˋ jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ calɨsíˋ Saúl, jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ calɨsíˋ Cis, sɨju̱ˇ Míing˜, jaangˋ lajeeˇ guitúungˋ ˈléˈˋ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ do; jo̱ i̱ Saúl dob caquiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ lajeeˇ tu̱lóˉ ji̱i̱ˋ. 22 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguíimˋ Fidiéeˇ i̱ dseata˜ Saúl do e lɨiñˈˊ ta˜, jo̱ caguiéeiñˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Davíˈˆ i̱ nilíingˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel, jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Isaí. Jo̱ lalab cajíngˈˉ Fidiéeˇ e éeiñˋ i̱ dseata˜ Davíˈˆ do ie˜ jo̱: “Eáamˊ iáangˋ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ Davíˈˆ i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˊ Isaí, co̱ˈ nijmiti˜bre lají̱i̱ˈ˜ e iin˜n.” 23 Jo̱ jaangˋ lajeeˇ dseaˋ sɨju̱ˇ i̱ dseata˜ Davíˈˆ do, íbˋ dseaˋ góoˋooˈ Jesús i̱ cajíngˈˉ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ lamalɨˈˋguɨ do i̱ nisíñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e nileáiñˉ jneaa˜aaˈ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel, lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcacuørˊ jéengˊguɨ. 24 Dsʉˈ nʉ́ˈˉguɨ e cagüéngˉ Jesús fɨˊ jmɨgüíˋ la, cangɨˊ jaangˋ dseaˋ góoˋooˈ i̱ siiˋ Juan e niˈrˊ júuˆ jee˜ jneaˈˆ dseaˋ Israel quiáˈˉ jial ˈnéˉ niquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaang˜ dseaˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jo̱ lajo̱guɨbaˈ cuǿøngˋ nisáiñˋ jmɨɨˋ. 25 Jo̱ mɨ˜ nɨjaquiéemˊbaˈ e nitéˈˊ ta˜ quiáˈˉ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do, cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ lala: “Jaˋ ɨ́ˆ óoˊnaˈ e jnea˜ i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇnaˈ do i̱ jíngˈˉ Fidiéeˇ i̱ nisíñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, co̱ˈ nabɨ nijáaˊ dseaˋ íˋ cøøngˋguɨjiʉ na, jo̱ fɨˊ quiniˇ íˋ jaˋ quíingˊ jnea˜ co̱ˈ sɨ́ɨˈ˜ɨ capíˈˆ ñiˊ ˈñʉ́ʉˊ lomɨɨrˉ.”

26 ’Dseaˋ rúˈˋuuˈ, jaléngˈˋ jneaˈˆ dseaˋ Israel dseaˋ sɨju̱ˇ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíˆiiˈ Abraham lɨ́ɨˊnaaˈ, jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel i̱ jmɨˈgóˋ Fidiéeˇ, catɨ́ɨmˉbaaˈ lajaléˈˋnaaˈ e juguiʉ́ˉ e guiaaˉ la quiáˈˉ jial nileángˋnaaˈ jee˜ dseeˉ quíˉnaaˈ. 27 Dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ jneaˈˆ dseaˋ Israel i̱ seengˋ fɨˊ Jerusalén có̱o̱ˈ˜ lajaléngˈˋ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quíˉiiˈ jaˋ calɨlíˈrˆ i̱˜ dseángˈˉ Jesús i̱ cajíngˈˉ Fidiéeˇ i̱ nisíñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ nileáiñˉ jneaa˜aaˈ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ, o̱ˈguɨ cangáiñˈˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ dseaˋ do e ɨˊ dseaˋ fɨˊ laco̱o̱ˋ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ quíˉiiˈ mɨ˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊnaaˈ. Dsʉˈ mɨ˜ cateáaiñˋ i̱ Jesús do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, e jí̱i̱ˈ˜ yaaiñ˜ jaˋ calɨlíˈrˆ e jo̱guɨb calɨti˜ jaléˈˋ e cajmeˈˊ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. 28 Jo̱ nañiˊ faˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ jaˋ cadséˈˋ dseaˋ góoˋooˈ dseaˋ Israel quiáˈˉ dseaˋ góoˋnaaˈ Jesús e quiáˈˉ nijngáiñˈˉ dseaˋ do, dsʉˈ cangomɨ́ɨˈ˜bre fɨˊ dseata˜ Pilato e quiáˈˉ niquiʉ́ˈˉ dseaˋ do ta˜ e nijngáiñˈˉ Jesús. 29 Jo̱ mɨ˜ cangoyúumˈ˜ e calɨti˜ jaléˈˋ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ latɨˊ jí̱i̱ˈ˜ malɨˈˋ, jo̱ cajgiáamˉbre dseaˋ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ lɨ˜ cajúiñˈˉ, jo̱ cangoˈáaiñˇ fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ tooˋ jiáaˊ laco̱ˈ lɨtɨ́ɨngˋ dseaˋ góoˋooˈ. 30 Jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇ cajméerˋ e cají̱bˈˊtu̱ dseaˋ do mɨ˜ cadsíˉ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱. 31 Jo̱ lajeeˇ jmiguiʉˊ jmɨɨ˜ cajmijnéengˋ ˈñiaˈrˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cangɨˊ có̱o̱ˈr˜, tɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea jo̱ cartɨˊ Jerusalén. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ íbˋ i̱ nɨnaangˋ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Jesús jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ lana co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜.

32-33 ’Jo̱ jneaˈˆ cuǿøˉnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ lana e juguiʉ́ˉ e cacuøˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉiiˈ lají̱i̱ˈ˜ malɨˈˋ, co̱ˈ nɨcajmiti˜bre e júuˆ jo̱ quíˉnaaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ sɨju̱rˇ, mɨ˜ casíiñˋ Jó̱o̱rˊ fɨˊ jmɨgüíˋ la lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ salmo e catɨ́ˋ tú̱ˉ do lɨ˜ féˈˋ lala: “ˈNʉbˋ Jó̱o̱ˋo̱, jo̱ jmɨɨ˜ na nijméeˋe e nilɨñiˊ dseaˋ e jneab˜ lɨ́ɨnˊn Tiquíiˈˆ.” 34-35 Jo̱ Fidiéeˇ cajméerˋ e cají̱bˈˊtu̱ Jesús mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ, jo̱guɨ joˋ nijúungˉtu̱r o̱ˈguɨ nijgiéˈˋ ngúuˊ táaiñˋ; co̱ˈ lalab caféˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ: “Nijmiti˜baa laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ jaléˈˋ júuˆ jloˈˆ niguoˈˆ jo̱guɨ jáˈˉ e cafɨ́ɨˉɨ dseata˜ Davíˈˆ”. Jo̱guɨ lalab caféˈˋguɨr cajo̱: “Jaˋ cuøøˉ fɨˊ e lɨ́ˈˆ nijgiéˈˋ lajo̱ ngúuˊ táangˋ ˈnʉˋ, dseaˋ güeangˈˆ quiéˉe i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ jnea˜.” 36 Jo̱ o̱ˈ quiáˈˉ Davíˈˆ féˈˋ e júuˆ la, co̱ˈ mɨ˜ cajmiti˜ i̱ Davíˈˆ do lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ e nijmérˉ, jo̱guɨbaˈ cajúiñˉ, jo̱ fɨˊ dob caˈáiñˉ fɨˊ cáangˋ lɨ˜ sɨˈaangˇ ˈlɨɨ˜ tiquiáˈrˆ, jo̱ ngúuˊ táaiñˋ cajgobˈˋ fɨˊ nʉ́ˈˉ uǿˉ. 37 Dsʉˈ ngúuˊ táangˋ Jesús i̱ cajmijí̱ˈˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ do jaˋ cajgoˈˋ lajo̱.

38 ’Dseaˋ rúˈˋnaaˈ, dseángˈˉ ˈnéˉ ñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ e jí̱i̱ˈ˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jesúsbaˈ e íingˉ Fidiéeˇ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ. 39 Jo̱guɨ doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, nileámˋbre jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ; co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ caláaiñˉ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ laˈeáangˊ e jmitir˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e cajmeˈˊ Moi˜ do. 40 Ñiing˜ óoˊnaˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e jaˋ cuøˈˊ fɨˊ yaang˜naˈ e güɨtíingˋnaˈ laco̱ˈ cajíngˈˉ jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨˈˋguɨ eáangˊ mɨ˜ cajmeˈrˊ lala:

41 Quie̱ˋnaˈ cuente jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ jaˋ jíiˈ˜ júuˆ quiéˉe
o̱ˈguɨ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ e júuˆ jo̱.
Jo̱ güɨdsigáˋ óoˊnaˈ jo̱guɨ nijúumˉbaˈ,
co̱ˈ jmiguiʉˊ jaléˈˋ e nijmee˜ jnea˜ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ
jo̱ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ jaˋ jáˈˉ nilíingˋnaˈ, faˈ jialguɨ la jalíingˉ dseaˋ e jmaˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ røøˋ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱.

Jo̱ lanab cajíngˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ.

42 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ féˈˋ i̱ Paaˉ do jaléˈˋ júuˆ güɨ́ˉ quiáˈrˉ, jo̱ caˈuøømˋbre dsíiˊ e guáˈˉ do. Jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel cangolíiñˆ e cangomɨ́ɨˈrˇ Paaˉ e niguiáˉguɨ dseaˋ do júuˆ mɨ˜ nitɨ́ˉ co̱o̱ˋguɨ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ Israel. 43 Jo̱ lajeeˇ ngolíiñˈˉ do, fɨ́ɨmˊ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ i̱ nɨcaˈuíingˉ dseaˋ Israel ngolíiñˉ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Paaˉ có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé. Jo̱ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e jaˋ nijmɨtúngˉ dsíiñˈˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱guɨ e güɨˈíibˋ dsíirˊ røøˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈr˜ e cangɨ́ɨiñˋ e cacuøˊ dseaˋ do e iáangˋ dsíirˊ.

44 Jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ co̱o̱ˋguɨ semaan˜ do, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ Israel, fɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ seengˋ e fɨɨˋ do caguilíiñˉ e fɨˊ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ Israel do e caguinʉ́ʉrˆ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ e guiaˊ i̱ Paaˉ do, jiaˋ jaˋ latøøngˉ fɨɨbˋ caguilíingˉ ie˜ jo̱. 45 Dsʉˈ mɨ˜ cangáˉ dseaˋ Israel i̱ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ e guiaˊ i̱ Paaˉ do jial tíiˊ fɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caseángˈˊ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ quiáˈrˉ do, sóongˆ calɨ́ˉ dsihuɨ́ɨiñˉ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱ canaaiñˋ féˈrˋ e jmangˈˉ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉbaˈ guiaˊ i̱ Paaˉ do, jo̱guɨ jmineamˈˆbre dseaˋ do cajo̱. 46 Jo̱baˈ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ jaˋ ˈgóˈrˋ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel do, jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—E catɨ́ɨbˉ jneaˈˆ e ˈnéˉ guiáˆnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ laˈuii˜ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ dsʉco̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ iing˜naˈ íingˈ˜naˈ e júuˆ do, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ catɨ́ɨngˉnaˈ e nilɨseengˋnaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜, jo̱baˈ jneaˈˆ fɨˊ jee˜ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ góoˋooˈ dseaˋ Israel canaangˉnaaˈ guiáˆnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ lana. 47 Co̱ˈ lajo̱b ta˜ caquiʉˈˊ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ malɨɨ˜guɨ mɨ˜ cajíñˈˉ lala:
    Jnea˜ nisɨ́ɨnˆn ˈnʉˋ fɨˊ jee˜ lacaˈíingˈ˜ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ jmɨgüíˋ e lɨnˈˊ lafaˈ jɨˋ quiéˉe,
    jo̱guɨ niguiáˈˆ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ jial nileángˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ.

48 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel júuˆ quiáˈˉ i̱ Paaˉ do, sóongˆ calɨˈiáangˋ dsíirˊ, jo̱ canaaiñˋ féˈrˋ e eáamˊ guiʉ́ˉ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ e guiaˊ dseaˋ do, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b jáˈˉ calɨ́ngˉ e júuˆ jo̱ lají̱i̱ˈ˜ dseaˋ i̱ nɨsɨˈíingˆ i̱ nilɨseengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. 49 Jo̱ lajo̱b caniˈˉ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ laˈúngˉ e guóoˈ˜ uǿˆ do. 50 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ Israel do caguiféeiñˈˇ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseamɨ́ˋ dseaˋ Israel i̱ jmɨˈgóˋ Fidiéeˇ jo̱guɨ i̱ sɨˈgǿngˈˆ e fɨˊ jee˜ fɨɨˋ do, co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ e fɨɨˋ do cajo̱, jo̱ casɨ́ɨiñˉ røøˋ e cajmeáiñˈˋ gabˋ Paaˉ có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé cartɨˊ caˈuǿømˋbre dseaˋ do cartɨˊ caluuˇ lɨ˜ se̱ˈˊ e fɨɨˋ do. 51 Jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b caˈuøømˋ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˋ ˈnɨˈˋ e fɨɨˋ do, jo̱b cabóˈrˋ ˈleeˋ to̱o̱˜ lomɨɨrˉ laco̱ˈ cuøˊ li˜ e jaˋ íngˈˋ dseaˋ írˋ e fɨˊ fɨɨˋ e lɨ˜ caˈuøøiñˈˋ do. Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cangolíiñˆ fɨˊ co̱o̱ˋguɨ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Iconio. 52 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Antioquía, eáamˊ iáangˋ dsíirˊ caje̱rˊ, jo̱guɨ eáamˊ jéeˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈrˉ cajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes