A A A A A
Bible Book List

Hechos 12 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ Jacóoˆ

1-3 Jo̱ lajeeˇ jo̱, lajeeˇ jmóoˋ dseaˋ Israel jmɨɨ˜ quiáˈrˉ e gøˈrˊ iñíˈˆ e jaˋ quie̱ˈˆ quiéengˋ, jo̱ ie˜ jo̱ canaangˋ Herodes Agripa, jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ Jerusalén, jo̱ canaaiñˋ jmáiñˈˋ gaˋ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱. Jo̱ lajeeˇ jo̱, caquiʉˈrˊ ta˜ e cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ i̱ Jacóoˆ có̱o̱ˈ˜ ñisʉ̱ˈˋ, jaangˋ dseaˋ i̱ óoˋ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ; jo̱ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ Juan do. Jo̱ mɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ dseata˜ Herodes do e catɨ́bˋ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel e cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ i̱ Jacóoˆ do, jo̱baˈ caquiʉˈrˊ ta˜ e catámˈˆ i̱ Tʉ́ˆ Simón do cajo̱. Jo̱ mɨ˜ catáiñˈˆ dseaˋ do jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ e dsíiˊ ˈnʉñíbˆ caˈíñˈˉ do ladsifɨˊ lado. Jo̱guɨ mɨfɨ́ɨngˋ caquiʉˈrˊ ta˜ guijñúungˉ ˈléeˉ quiáˈrˉ i̱ nidsijméeˉ íˆ i̱ Tʉ́ˆ Simón do, jo̱guɨ e nijmérˉ dsiguiéengˊ táˈˉ la quiúungˉ dseaˋ e laco̱ˈ jaˋ sɨtúungˋ; jo̱ ɨˊ dsíirˊ e mɨ˜ ningɨ́ˋ e jmɨɨ˜ dobaˈ nisíñˈˋ dseaˋ do fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ fɨɨˋ. Jo̱ e eáamˊbaˈ jéeˊ ˈléeˉ quiáˈˉ i̱ Tʉ́ˆ Simón do lɨ˜ iuuiñˉ e laco̱ˈ jaˋ dseáangˈ˜ niliúngˉ ˈñiaˈrˊ. Jo̱ lajeeˇ jo̱, lajalémˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ féiñˈˊ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ dseaˋ do e ngocángˋ dsíirˊ.

Mɨ˜ caguíingˋ jaangˋ ángel quiáˈˉ Fidiéeˇ Tʉ́ˆ Simón fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ

Jo̱ mɨ˜ nijneáˋ e uǿøˋ jo̱baˈ, sɨˈíˆ e nidsijéengˋ i̱ dseata˜ Herodes do Tʉ́ˆ Simón fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ fɨɨˋ e niquidsirˊ íˈˋ quiáiñˈˉ do. Dsʉˈ ˈñiaˈˊ e uǿøˋ jo̱, dob ráangˋ Tʉ́ˆ Simón güɨɨiñˋ fɨˊ dsíiˊ e ˈnʉñíˆ do, jo̱ ˈñʉ́ʉˈ˜ guóorˋ có̱o̱ˈ˜ ñíˆ cadena, jo̱guɨ teáangˉ jmáˈˉ jángˋ ˈléeˉ i̱ jmóoˋ íˆ írˋ lacataangˋ cáaiñˋ, jo̱guɨ jiéngˈˋguɨ ˈléeˉ i̱ teáangˉ jmóoˋ íˆ e oˈnʉ́ˆ ˈnʉñíˆ do. Jo̱ lajeeˇ jo̱, co̱o̱ˋ cajnémˉ jaangˋ ángel i̱ casíingˋ Fidiéeˇ fɨˊ lɨ˜ ráangˋ i̱ Tʉ́ˆ Simón do fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ, jo̱ jloˈˆ cajneáˉ fɨˊ latøøngˉ e dsíiˊ jo̱. Jo̱ i̱ ángel do cangoquiéeiñˊ lɨ˜ ráangˋ Tʉ́ˆ Simón jo̱ cagüɨˈrˊ moˈuǿøˊ dseaˋ do; jo̱ dsifɨˊbɨ cajnéˉ dsíiñˈˊ do lɨ˜ ráaiñˋ güɨɨiñˋ, jo̱ lalab casɨ́ˈˉ i̱ ángel do írˋ:

—Jmɨnáˉ ráanˈˉ na, Tʉ́ˆ Simón.

Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b casojiʉ́ˈˋ e ñíˆ cadena e ˈñʉ́ʉˈ˜ guooˋ Tʉ́ˆ Simón do. Jo̱ cajíngˈˉ i̱ ángel do caléˈˋ catú̱ˉ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Quíˈˊ sɨ̱́ˈˋ lajmɨnáˉ jo̱guɨ ǿøˈ˜ lomɨɨˈ˜.

Jo̱baˈ lajo̱b cajméeˋ Tʉ́ˆ Simón ladsifɨˊ lado. Jo̱ cajíngˈˉguɨ i̱ ángel do casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Te̱ˈˋ ˈmɨjñʉ́ˋ iʉ˜ lúuˈˇ jo̱ máˉaaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜.

Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cangoˈleáangˊ i̱ Tʉ́ˆ Simón do laco̱ˈ cagüɨˈɨ́ɨˊ i̱ ángel do, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñirˊ si jáˈˉ si jaˋ jáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e jíngˈˉ i̱ ángel do, co̱ˈ nírˋ e do lafaˈ mɨ˜ quɨˊbre. 10 Jo̱ cangɨ́ɨmˊbre lɨ˜ teáangˆ i̱ ˈléeˉ do laˈuii˜, jo̱ lɨ́ˉ jo̱, cangɨ́ɨiñˊ lɨ˜ teáangˉ co̱o̱ˋ ˈléˈˋguɨ. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nɨngóoˊ uǿiñˋ fɨˊ co̱o̱ˋ oˈnʉ́ˆ lɨ˜ lɨ́ɨˊ layaang˜ ñíˆ e mɨfɨ́ɨngˋ niˈuǿiñˋ cartɨˊ caluuˇ, ˈñiabˈˊ e jnɨ́ˆ do canaˊ, jo̱ caˈuøømˋbre. Jo̱ cueebˋjiʉ capíˈˆ lɨ˜ cangolíiñˋ e ngɨrˊ co̱lɨɨng˜ lado. Jo̱ mɨ˜ cangoyúungˈ˜ jo̱, catʉ́ʉbˉ i̱ ángel do quiáˈˉ i̱ Tʉ́ˆ Simón do, jo̱ ˈñiaˈˊbiñˈ do cangángˈˉguɨr.

11 Jo̱ mɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ Tʉ́ˆ Simón do e dseángˈˉ jábˈˉ jaléˈˋ e cangongɨ́ɨiñˉ do jo̱baˈ cajíñˈˉ:

—Nab nɨcamóˉo e dseángˈˉ jáˈˉbaˈ nicasíingˋ Fidiéeˇ i̱ ángel do quiáˈrˉ e cajaleaaiñˆ jnea˜ fɨˊ jaguóˋ i̱ dseata˜ Herodes do e laco̱ˈ jaˋ calɨ́ˈrˉ cajmɨcó̱o̱ˈ˜ rúiñˈˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel faˈ eeˋ cajmeáiñˈˋ jnea˜.

12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e calɨlíˈrˆ e jo̱, condséebˊ cangáiñˈˉ fɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Yáˆ, niquiáˈˆ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Juan, siiˋbɨr Marcos cajo̱. Jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ sɨseángˈˊ fɨˊ jo̱ e féiñˈˊ Fidiéeˇ lajeeˇ jo̱. 13 Jo̱ mɨ˜ caguiéngˈˉ i̱ Tʉ́ˆ Simón do fɨˊ jo̱, dsifɨˊ lajo̱b cabárˋ jnɨ́ˆ oˈnʉ́ˆ e tǿˈrˋ i̱ dseaˋ teáangˈ˜ dsíiˊ do e laco̱ˈ nineaiñˈˉ do ˈnʉ́ʉˊ. Jo̱baˈ cangóˉ jaangˋ sɨmɨ́ˆ i̱ jmóoˋ ta˜ i̱ siiˋ Rode e ngoñíirˋ i̱˜ i̱ báˋ e jnɨ́ˆ do. 14 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ calɨcuíirˋ luu˜ i̱ Tʉ́ˆ Simón do, sóongˉ calɨˈiáangˋ dsíirˊ, jo̱ lafaˈ e nineárˉ e ˈnʉ́ʉˊ do e ningɨ́ngˉ Tʉ́ˆ Simón, dsifɨˊ lajo̱b caquɨngˈˉtu̱r cangojméeˈrˇ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ do júuˆ e Tʉ́ˆ Simómbingˈ singˈˊ báˋ e jnɨ́ˆ do. 15 Jo̱ cajíngˈˉ i̱ dseaˋ teáangˈ˜ do casɨ́ˈrˉ i̱ sɨmɨ́ˆ do:

—¡Ngaamˋ ˈnʉˋ, sɨmɨ́ˆ!

Dsʉˈ i̱ sɨmɨ́ˆ do jíñˈˉ e jáˈˉbaˈ e Tʉ́ˆ Simómbingˈ guisíngˈˆ e tǿrˋ oˈnʉ́ˆ.

Dsʉˈ i̱ dseaˋ caguiaangˉ do cañíirˋ:

—O̱ˈ Tʉ́ˆ Simón do. Jangámˉ i̱ ángel i̱ jmóoˋ íˋ quiáˈˉbre do.

16 Jo̱ lajeeˇ sɨ́ɨngˋ i̱ dseaˋ do lado, dob singˈˊ Tʉ́ˆ Simón e báˋbɨr jnɨ́ˆ fɨˊ caluuˇ. Jo̱ lɨ́ˈˆ mɨ˜ caneáarˊ e jnɨ́ˆ do, jo̱guɨb calɨlíˈrˆ e Tʉ́ˆ Simómbingˈ nisingˈˊ, jo̱ sóongˆ cafǿiñˈˊ mɨ˜ cangáiñˉ dseaˋ do. 17 Dsʉˈ i̱ Tʉ́ˆ Simón do cajméerˋ li˜ có̱o̱ˈ˜ guóorˋ e laco̱ˈ joˋ taˈˊlɨ i̱ dseaˋ do mɨ́ɨˈ˜. Jo̱ mɨ˜ nɨˈiuuiñˉ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ, jo̱guɨbaˈ cajmeaˈrˊ i̱ dseaˋ do júuˆ laˈuiing˜ lanʉ́ˈˉ jial cajmɨcó̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ quiáˈrˉ e cagüɨˈɨ́ɨrˊ dsíiˊ e ˈnʉñíˆ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jméeˈ˜naˈ júuˆ Jacóoˆ có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caguiaangˉguɨ do jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ.

Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ sɨ́ɨiñˋ lado, jo̱ cagüɨˈɨ́ɨˊbre jo̱ fɨˊ lɨ˜ jiébˈˋ cangórˉ.

18 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ co̱o̱ˋguɨ jmɨɨ˜, mɨ˜ cangáˉ jaléngˈˋ i̱ ˈléeˉ do e joˋ Tʉ́ˆ Simón seengˋ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ, sóongˉ cangogáˋ dsíirˊ lajaléiñˈˋ do, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñirˊ e˜ calɨ́ˉ có̱o̱iñˈ˜ do. 19 Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ i̱ dseata˜ Herodes do e joˋ Tʉ́ˆ Simón seengˋ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ, jo̱baˈ caquiʉˈrˊ ta˜ e calɨˈnémˈˆbiñˈ do, dsʉˈ joˋ lɨ˜ cadséngˈˋneiñˈ; jo̱baˈ catǿˈrˉ lajɨɨngˋ ˈléeˉ i̱ sɨˈíˆ cajméeˋ íˆ quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón do, jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ e cajúmˉbiñˈ do lajɨɨiñˋ dsifɨˊ lado uíiˈ˜ e caláangˉ i̱ Tʉ́ˆ Simón do. Jo̱ mɨ˜ lɨ˜ cøøngˋguɨ lajo̱, cagüɨˈɨ́ɨbˊ dseata˜ Herodes lɨ˜ guiiñ˜ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea, jo̱ cangórˉ cangogüeárˋ fɨˊ Cesarea.

Mɨ˜ cajúngˉ i̱ dseata˜ Herodes Agripa do

20 Dsʉˈ ie˜ jo̱, sóongˆ nisɨguíingˆ i̱ dseata˜ Herodes do quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ niseengˋ fɨˊ Tiro có̱o̱ˈ˜ Sidón, dsʉˈ i̱ Herodes do i̱ ˈnéˉ nicuǿˉ fɨˊ e nilɨseaˋ jaléˈˋ e nidǿˈˉ i̱ dseaˋ seengˋ fɨˊ Tiro có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Sidón; jo̱baˈ i̱ dseaˋ seengˋ fɨˊ lajɨˋ tú̱ˉ fɨɨˋ jo̱ dseángˈˉ ˈnébˉ e nilɨseeiñˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseata˜ do e laco̱ˈ nilɨseaˋ jaléˈˋ e gøiñˈˊ do. Jo̱ calɨ́ˈˉbre jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ jaangˋ dseaˋ nʉˈluu˜ quiáˈˉ i̱ dseata˜ Herodes do i̱ siiˋ Blasto, jo̱ cacuøˈˊreiñˈ do cuuˉ e laco̱ˈ niféiñˈˋ do uii˜ quiáiñˈˉ. Jo̱ lajo̱guɨbaˈ calɨ́ˈrˉ e sɨ́ɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseata˜ Herodes do. 21 Jo̱ caté̱e̱iñˈˋ do co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ lɨ˜ e iiñ˜ nisɨ́iñˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do. Jo̱ e jmɨɨ˜ jo̱, dseaˋ seengˋ fɨˊ Tiro có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Sidón caguilíiñˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ i̱ dseata˜ Herodes do. Jo̱ ie˜ jo̱ i̱ dseata˜ Herodes do caquɨ́ˈrˉ sɨ̱ˈrˆ lali˜ e jloˈˆguɨ e seaˋ quiáˈrˉ, jo̱ caguárˋ ni˜ ˈmasii˜ quiáˈrˉ lɨ˜ guárˋ mɨ˜ quidsirˊ íˈˋ, jo̱ canaaiñˋ bírˋ güɨ́ˉ quiáˈrˉ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ fɨɨˋ do. 22 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ i̱ dseata˜ Herodes do jo̱ canaaiñˋ féˈrˋ teáˋ lala:

—¡Jaangˋ diée˜ i̱ féˈˋ na lana, o̱ˈ dseaˋ jmɨgüíˋ na!

23 Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b jaangˋ ángel quiáˈˉ Fidiéeˇ cajméerˋ e catǿmˈˋ i̱ dseata˜ Herodes do e dséeˈr˜ ladsifɨˊ lado, co̱ˈ cacuørˊ fɨˊ e cajmiféngˈˊ dseaˋ írˋ laco̱ˈ Fidiéeˇ ˈñiaˈrˊ. Jo̱ cajúmˉ i̱ dseata˜ Herodes do có̱o̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ e cacuøˊ i̱ ángel do e cagǿˈˋ jóoˈ˜ írˋ.

24 Dsʉˈ lajeeˇ jo̱, eáangˊguɨ ngóoˊ niˈˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ doñiˊ jiébˈˋ nɨnúuˋ dseaˋ e júuˆ jo̱.

25 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ catóˈˊ ta˜ quiáˈˉ i̱ Bernabé có̱o̱ˈ˜guɨ Saulo fɨˊ Jerusalén, jo̱ cangolíimˋtu̱r fɨˊ Antioquía, jo̱ téeˋbre Juan i̱ siiˋbɨ Marcos cajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes