A A A A A
Bible Book List

Hechos 11 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

E˜ uiing˜ e caguiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jee˜ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel

11  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jaléngˈˋ dseaˋ apóoˆ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ caguiaangˉguɨ i̱ neáangˊ lacaangˋ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea, calɨñirˊ júuˆ e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel nɨcaˈímˈˋbre cajo̱ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ mɨ˜ caguiéngˈˉtu̱ i̱ Tʉ́ˆ Simón do fɨˊ Jerusalén, i̱ lɨɨng˜ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ canaaiñˋ cuøˈˊreiñˈ dseeˉ jo̱ sɨ́ˈˋreiñˈ:

—¿Jialɨˈˊ caguiéeˈˉ lacaangˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel jo̱ caguiquiéˈˋ có̱o̱ˈr˜?

Jo̱ canaangˋ Tʉ́ˆ Simón jmaˈˊreiñˈ júuˆ latɨˊ uiing˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e calɨ́ˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Lajeeˇ táanˋn fɨˊ Jope, jo̱ lajeeˇ guiáangˈ˜ e fǿnˈˋn Fidiéeˇ, camóˉo lɨɨng˜ eeˋ camóˉo lafaˈ mɨ˜ quɨˊ dseaˋ;jo̱ camóˉo cajgóˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ e feˈˋ eáangˊ, jo̱ ˈñʉ́ʉˈ˜ lajɨˋ quiʉ̱́ˋ quiúungˈ˜, jo̱ catɨsɨ́ɨˈˇ fɨˊ lɨ˜ sínˈˋn. Jo̱ mɨ˜ cajǿøˉø røøˋ dsíiˊ e ˈmɨˈˊ do, jo̱ camóˉo e teáangˈ˜ langɨ́ɨngˉ íingˈ˜ jóˈˋ nuuˋ i̱ dsi˜ tú̱ˉ guooˋ jo̱guɨ tú̱ˉ tɨɨˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ mɨˈˋ jo̱guɨ jaléngˈˋ quɨˈˊ có̱o̱ˈ˜ langɨ́ɨngˉ íingˈ˜ ta̱ˊ. Jo̱ canúˉu e lɨɨng˜ i̱i̱ˋ guicaféˈˋ jo̱ guicajíñˈˉ: “Ráanˈˉ na, Tʉ́ˆ Simón, jnganˈˊ i̱ jóˈˋ na jo̱ cunˈˆreˈ.” Jo̱ cafáˈˉa: “U̱˜, Fíiˋi, jí̱i̱ˈ˜ có̱o̱ˈ˜ néeˈ˜ jaˋ mɨˊ cacúnˈˉn jaléngˈˋ i̱ jóˈˋ na, co̱ˈ lajo̱ ta˜ huɨ̱́ˈˋ fɨˊ ni˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quíˆnaaˈ, jneaˈˆ dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel.” Jo̱baˈ canúˉtú̱u̱ e luu˜ e guicaféˈˋ fɨˊ guiáˈˆ güíˋ do jo̱ casɨ́ˈˉ jnea˜ lala: “Jaléˈˋ e jíngˈˉ Fidiéeˇ e cuǿøngˋ líˋ cøˈˆ, jaˋ ta˜ e foˈˆ ˈnʉˋ e jaˋ cuǿøngˋ jmeˈˆ lajo̱.” 10 Jo̱ ˈnɨˊ néeˈ˜ catɨ́ˋ e jgóoˋ e ˈmɨˈˊ do; jo̱ mɨ˜ cangoyúungˈ˜, jo̱ cajgóobˉtu̱ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ. 11 Jo̱ lajeeˇ guiáangˈ˜ e móoˋo jaléˈˋ e jo̱, caguilíingˉ gaangˋ dseañʉˈˋ i̱ ˈnángˈˊ jnea˜ i̱ jalíingˉ tɨˊ Cesarea caguilíiñˉ fɨˊ lɨ˜ guiin˜n do. 12 Jo̱ caquiʉˈˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ ta˜ jnea˜ e cangóˉo có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ do e jaˋ caséeˈ˜e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ta˜ uíiˈ˜ e jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ do dseaˋ Israel. Jo̱ có̱o̱ˈ˜baa jñúungˉguɨ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ la cangóˉo. Jo̱ mɨ˜ caguiéˉe fɨˊ Cesarea, lajaléˈˋbaaˈ cangotóoˈ˜naaˈ fɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Cornelio. 13 Jo̱ fɨˊ jo̱ cajmeaˈrˊ jneaˈˆ júuˆ jial cangáiñˉ jaangˋ ángel i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨˉ Fidiéeˇ fɨˊ quiáˈrˉ; jo̱ cajíngˈˉ i̱ ángel do casɨ́ˈˉreiñˈ do lala: “Síingˋ dseaˋ quíiˈˉ fɨˊ Jope, jo̱ güɨguiteˈrˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Simón, i̱ siiˋbɨ Tʉ́ˆ cajo̱. 14 Jo̱ íˋbingˈ nijíngˈˉ jial cuǿøngˋ nileángˋnaˈ jee˜ dseeˉ quíiˉnaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ seengˋ quíiˉnaˈ.” 15 Jo̱ mɨ˜ canaangˋ e fǿnˈˋnre, jo̱b mɨ˜ cangɨ́ɨiñˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lajaléiñˈˋ do lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cangɨ́ɨngˋ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel, latɨˊ mɨ˜ uiing˜. 16 Jo̱ jo̱guɨb cadsengˈˉ dsiiˉ lají̱i̱ˈ˜ e cajíngˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ lamɨ˜ cateáaiñˋ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ fɨˊ jmɨgüíˋ la mɨ˜ cajíñˈˉ lala: “E jáˈˉbaˈ e Juan caseáaiñˋ dseaˋ jmɨɨˋ, dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ nisángˋnaˈ jmɨɨ˜ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.” 17 Jo̱ song Fidiéeˇ cacuøˈrˊ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel Jmɨguíˋ quiáˈrˉ laco̱ˈguɨ cacuøˈrˊ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ lajo̱ mɨ˜ caˈíingˈ˜naaˈ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ ¿i̱˜ jnea˜ e nijnɨɨn˜n lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ?

18 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón, dsifɨˊ lajo̱b joˋ e cañíirˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quiáiñˈˉ do, jo̱ canaaiñˋ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ jo̱ féˈrˋ:

—E jábˈˉ e nɨcacuøˈˊ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e niquɨ́ˈˉ nijíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quinirˇ laco̱ˈ cacuøˈrˊ jneaˈˆ, jo̱ lajo̱baˈ niˈuíiñˉ dseaˋ i̱ catɨ́ɨngˉ seengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜.

Jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Antioquía

19 Jo̱ ie˜ do, mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ i̱ Tée˜ do, mɨ˜ canaangˋ jmángˈˋ dseaˋ gaˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ íˋ cangolíiñˆ cartɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Fenicia jo̱guɨ lɨ˜ se̱ˈˊ Chipre có̱o̱ˈ˜ Antioquía lɨ˜ se̱ˈˊ Siria. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ jo̱, canaaiñˋ eˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Jesús, dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ íˋbingˈ caˈeˈrˊ jo̱ jaˋ caˈeˈrˊ dseaˋ jiéngˈˋguɨ. 20 Jo̱ nañiˊ faˈ e lajo̱b cajmérˉ, dsʉˈ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ niseengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Chipre có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Cirene i̱ nɨcaˈíngˈˋ Dseaˋ Jmáangˉ ie˜ do caguilíiñˉ fɨˊ Antioquía, jo̱ caguiaˊbre júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Jesús jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel. 21 Jo̱ eáamˊ cajmɨcó̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ fɨ́ɨmˊ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel caquɨ́ˈˉ cajíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ ie˜ jo̱; jo̱guɨ catʉ́ˋbre jaléˈˋ e lamɨ˜ tɨ́ɨiñˋ jmóorˋ jéengˊguɨ jo̱guɨ caˈuíiñˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

22 Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Jerusalén do jaléˈˋ e calɨ́ˉ fɨˊ Antioquía, jo̱baˈ casíiñˋ i̱ Bernabé do fɨˊ jo̱. 23 Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ íˋ fɨˊ jo̱, cangárˉ e dseángˈˉ jáˈˉbaˈ e nɨcaˈuíingˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel i̱ seengˋ fɨˊ jo̱. Jo̱ eáamˊ calɨˈiáangˋ dsíiˊ i̱ Bernabé do ie˜ jo̱, jo̱guɨ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e jaˋ nitiúuiñˈˉ do Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ e nijmiti˜bɨr e ngocángˋ dsíirˊ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do cajo̱. 24 Jo̱ i̱ Bernabé do lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ guiúngˉ eáangˊ, jo̱ contøømˉ jéeˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóorˋ do, jo̱guɨ jábˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ carˋ ngocángˋ dsíirˊ; jo̱ lajo̱b fɨ́ɨmˊ dseaˋ caˈuíiñˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ ie˜ jo̱.

25-26 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ cangóˉ Bernabé fɨˊ Tarso e cangoˈnéeiñˈ˜ Saulo. Jo̱ mɨ˜ cadséiñˈˋ dseaˋ do, cajéemˋbreiñˈ do fɨˊ Antioquía. Jo̱ fɨˊ jo̱b caje̱rˊ lajɨˋ huáaiñˈˉ do lajeeˇ co̱o̱ˋ ji̱i̱ˋ tøøngˉ e eˈrˊ fɨ́ɨngˊ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ e fɨˊ Antioquía dob lɨ˜ laˈuii˜ calɨsíˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cajángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ Jesús.

27 Jo̱ ie˜ jo̱, co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ e féˈrˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ caˈuøøiñˋ fɨˊ Jerusalén jo̱ cangolíiñˆ fɨˊ Antioquía. 28 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ jo̱, jaaiñˈˋ do i̱ siiˋ Agabo casíngˈˋ ˈñiaˈrˊ fɨˊ quiniˇguɨ, jo̱ cajíñˈˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e tɨˊ nijáaˊ ji̱i̱ˋ ooˉ fɨˊ jo̱. Jo̱ jaléˈˋ e jo̱ cangojéeˊ lajeeˇ ji̱i̱ˋ quiáˈˉ jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ calɨsíˋ Claudio. 29 Jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Antioquía caˈɨ́ˋ dsíirˊ e nisíñˉ jaléˈˋ e nijmɨcó̱o̱ˈr˜ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea, lɨ́ˈˆ jiéˈˋ jí̱i̱ˈ˜ lɨ˜ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜, 30 jo̱ lajo̱b cajméerˋ. Jo̱ laˈeáangˊ Bernabé jo̱guɨ Saulo cangolíˋ jaléˈˋ e do quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ neáangˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes