A A A A A
Bible Book List

Hechos 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Hechos

Mɨ˜ cacuøˊ Dseaˋ Jmáangˉ júuˆ quiáˈrˉ e niˈíngˈˋ dseaˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ

Jnea˜ Lucas nɨcajméeˈ˜e laˈuii˜ co̱o̱ˋ jiˋ e catɨ́ɨngˉ ˈnʉˋ, Teófilo, lɨ˜ féˈˋ jaléˈˋ e cajméeˋ Jesús jo̱guɨ jaléˈˋ e caˈerˊ latɨˊ mɨ˜ canaaiñˋ jmóorˋ ta˜ quiáˈrˉ cartɨˊ mɨ˜ caguiéˉ jmɨɨ˜ e cangáiñˈˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ. Dsʉˈ lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e nidséiñˈˉ do, caseáiñˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ caguíñˈˋ i̱ cangɨˊ có̱o̱ˈr˜ do, jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ casɨ́ˈˉreiñˈ jaléˈˋ e ˈnéˉ nijméiñˈˉ do fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ. Jo̱ dsʉˈ lana nijméeˈ˜e e jiˋ la quiáˈˉ mɨ˜ cangɨ́ˋbaˈ e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ cají̱bˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ jo̱ cajmijnéengˋ ˈñiaˈrˊ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ apóoˆ i̱ óoˋ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ do e laco̱ˈ nilɨñiˊ dseaˋ do e lajamˈˉbaˈ e nɨcají̱bˈˊtu̱r. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cateáangˋguɨr jí̱i̱ˈ˜ tu̱lóˉ jmɨɨ˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ lajeeˇ jo̱ éengˋ ˈñiaˈrˊ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e dseángˈˉ nɨcají̱bˈˊtu̱r, jo̱guɨ lajeeˇ jo̱ caˈeˈrˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jial iing˜ Fidiéeˇ cá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ.

Jo̱ lajeeˇ e táamˋbɨ Jesús có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do, jo̱ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ íˋ e jaˋ mɨˊ uǿiñˈˋ do lajmɨnáˉ fɨˊ Jerusalén, jo̱guɨ casɨ́ˈˉguɨr dseaˋ do cajo̱ jo̱ cajíñˈˉ:

—Nijøømˉbaˈ fɨˊ Jerusalén la cartɨˊ nilɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e nɨcacuøˈˊ Tiquiéˆe ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ, lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jéengˊguɨ cajo̱. Dsʉˈ e jáˈˉbaˈ e i̱ Juan do caseáaiñˋ dseaˋ jmɨɨˋ có̱o̱ˈ˜ jmɨɨˋ, dsʉˈ lajeeˇ lajmɨnáˉ jnea˜ nicuǿøˆø ˈnʉ́ˈˋ e niñíingˋnaˈ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

Mɨ˜ cangángˈˉ Jesús fɨˊ ñifɨ́ˉ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús i̱ teáangˉ có̱o̱ˈr˜ do fɨˊ móˈˋ Olivos ie˜ jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Fíiˋiiˈ, ¿su lana nɨcatɨ́ˋ íˈˋ e nijméeˆtu̱ˈ e niˈneeng˜naaˈ dseata˜ quíˆnaaˈ yee˜naaˈ fɨˊ góoˋnaaˈ?

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ ˈnéˉ ñíˆnaˈ e˜ jmɨɨ˜ o̱ˈguɨ e˜ ji̱i̱ˋ nijméˉ Tiquiéˆe Fidiéeˇ jaléˈˋ e nijmérˉ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ ˈñiaˈˊbre ñirˊ jo̱guɨ seaˋ fɨˊ quiáˈrˉ e nijmérˉ e jo̱. Dsʉˈ mɨ˜ niñíingˋnaˈ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lajaangˋ lajaangˋnaˈ, jo̱b nilɨseaˋ bíˋ quíiˉnaˈ e laco̱ˈ nigüɨguiáˆnaˈ júuˆ quiéˉe fɨˊ laˈúngˉ jee˜ fɨɨˋ Jerusalén có̱o̱ˈ˜guɨ latøøngˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea, jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Samaria, jo̱guɨ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ.

Jo̱ mɨ˜ lɨ́ˉ casɨ́ˈrˉ lajo̱, lajeeˇ teáangˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jǿømˉbreiñˈ, canaangˋ Jesús soorˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ cartɨˊ caquɨɨiñˈˉ jee˜ cabøø˜ jníiˊ, jo̱ joˋ cangángˉguɨr dseaˋ do.

10 Jo̱ lajeeˇ teáangˉ i̱ dseaˋ do jǿørˉ fɨˊ lɨ˜ cangángˈˉ Jesús, co̱o̱ˋ cajnémˉ gángˉ dseañʉˈˋ i̱ quiˈˊ ˈmɨˈˊ téˋ fɨˊ lɨ˜ teáangˉ i̱ dseaˋ do 11 jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Dseaˋ Israel i̱ seengˋ fɨˊ Galilea, ¿jialɨˈˊ teáangˉnaˈ jǿøˉnaˈ fɨˊ yʉ́ˈˆ? Co̱ˈ Fidiéeˇ nɨcatǿˈrˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ i̱ Jesús i̱ cangɨˊ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ do, jo̱ laco̱ˈ cañíiˉnaˈ jial cajgóorˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ do, lajo̱b nijáaˊtu̱r fɨˊ jmɨgüíˋ la caléˈˋ catú̱ˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

Mɨ˜ caguíñˈˋ Matíi˜ e niˈírˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Judas Iscariote

12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquɨmˈˉ i̱ dseaˋ cangɨˊ có̱o̱ˈ˜ Jesús e fɨˊ móˈˋ Olivos do, jo̱ cangolíimˋtu̱r fɨˊ Jerusalén, co̱ˈ quiá̱bˈˉ néeˊ e fɨɨˋ jo̱, jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ jo̱ cuǿøngˋ ngɨˊ dseaˋ Israel mɨ˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíñˈˊ. 13 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˋ fɨˊ jo̱, cangotáaiñˈ˜ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ e tú̱ˉ fɨ́ngˉ, co̱ˈ fɨˊ jo̱b lɨ˜ nineáaiñˊ. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ caseángˈˊ fɨˊ jo̱ siirˋ Tʉ́ˆ Simón jo̱guɨ Jacóoˆ jo̱guɨ Juan jo̱guɨ Dɨ́ˆ jo̱guɨ Lii˜ jo̱guɨ Móˆ jo̱guɨ Bartolomé jo̱guɨ Mateo jo̱guɨ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Jacóoˆ jó̱o̱ˊ Alfeo, có̱o̱ˈ˜guɨ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Simón i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ celote, jo̱ có̱o̱ˈ˜ jaangˋguɨ cajo̱ i̱ siiˋ Judas rúngˈˋ Jacóoˆ. 14 Jo̱ jalémˈˋ i̱ dseaˋ na seáiñˈˊ contøøngˉ e féiñˈˊ Fidiéeˇ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ rúngˈˋ Jesús có̱o̱ˈ˜guɨ Yáˆ, niquiáˈˆ dseaˋ do, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ caguiaangˉguɨ.

15 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caseángˈˊ fɨˊ jo̱ tíiˊbre ciento veinte. Jo̱ nɨneáaiñˊ lajɨɨmˋbre mɨ˜ caráangˉ i̱ Tʉ́ˆ Simón do jo̱ caféˈrˋ júuˆ quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

16 —Dseaˋ rúˈˋuuˈ, ne˜baaˈ e calɨtib˜ jaléˈˋ e cajíngˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ i̱ siiˋ Davíˈˆ i̱ calɨséngˋ malɨɨ˜ eáangˊ, jo̱ caté̱e̱rˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ uii˜ quiáˈˉ i̱ Judas Iscariote do i̱ cacá̱ˉ nifɨˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ cangángˉ Jesús mɨ˜ casaiñˈˉ dseaˋ do. 17 Jo̱ i̱ Judas Iscariote do lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ lamɨ˜ quíingˈ˜ jee˜ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈˉ Jesús, jo̱ seabˋ guiéeˆ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ e jmooˉnaaˈ. 18 Dsʉˈ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caˈnɨ́ɨiñˋ dseaˋ do, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e cuuˉ e calɨ́ˈrˉ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e ˈlɨˈˆ e cajméerˋ do, calárˉ co̱o̱ˋ uǿˉ, jo̱ fɨˊ jo̱b caˈɨ́ngˈˋ ˈñiaˈrˊ jo̱ cajngangˈˊ ˈñiaˈrˊ, jo̱ e fɨˊ ni˜ uǿˉ dob catǿiñˈˋ jo̱ cajnáˈˉ moguir˜ jo̱guɨ tuˈrˊ caˈguɨɨbˋ jo̱ cajúmˉbre. 19 Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ Jerusalén e calɨ́ˉ lado, jo̱baˈ caté̱e̱rˋ e nilɨsiiˋ Acéldama e uǿˉ do e guǿngˈˋ có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ quiáˈrˉ Uǿˉ lɨ˜ Catu̱u̱ˋ Jmɨˈøøngˉ.

20 Jo̱ cajíngˈˉguɨ i̱ Tʉ́ˆ Simón do uii˜ quiáˈˉ Judas Iscariote:

—Jo̱ tó̱o̱ˋ co̱o̱ˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e siiˋ salmos lala:
    ˈNéˉ e jøb˜ nijé̱ˉ é̱e̱ˆ quiáˈrˉ;
    jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ nigüeáˋ.

Jo̱guɨ tó̱o̱ˋguɨ cajo̱:
    ˈNéˉ e jaangˋguɨ i̱ nijméˉ ta˜ cuaiñ˜ quiáˈrˉ.

Jo̱ lajo̱b to̱o̱˜ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

21-22 ’Jo̱baˈ ˈnéˉ niguíingˈ˜naaˈ jaangˋguɨ i̱ ningɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ i̱ niˈíingˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ Judas Iscariote do, jo̱guɨ røøbˋ niguiáˆnaaˈ júuˆ jial mɨ˜ cají̱ˈˊtu̱ Jesús mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ. Dsʉˈ ˈnéˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ i̱ cangɨˊ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ lata˜ catɨˊ mɨ˜ caséeˋ Juan jmɨɨˋ quiáˈˉ Jesús jo̱guɨ cartɨˊ mɨ˜ cangáiñˈˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ.

Jo̱ lanab cajíngˈˉ Tʉ́ˆ Simón casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do ie˜ jo̱.

23 Jo̱baˈ caguíngˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do gángˉ dseañʉˈˋ: jaangˋ i̱ siiˋ Séˆ Barsabás jo̱guɨ siiˋbɨr Justo cajo̱, có̱o̱ˈ˜ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Matíi˜.

24-25 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do camɨˈrˊ Fidiéeˇ lala jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋnaaˈ, ˈnʉbˋ dseaˋ nɨcuíiˈˋ dsíiˊ dseaˋ lajaangˋ lajaaiñˋ. Mɨ́ɨˈ˜naaˈ ˈnʉˋ e nifɨ́ˈˆ jneaˈˆ i̱˜ lajeeˇ lajɨˋ huáangˉ i̱ dseaˋ la nɨcaguíinˈ˜ e ningɨ́rˉ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ, dseaˋ guijángˋnaaˈ, dseaˋ caˈuíingˉnaaˈ dseaˋ quíiˈˉ, e niˈíiñˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ Judas Iscariote do, dseaˋ nɨcangáiñˈˉ fɨˊ lɨ˜ catɨ́ɨiñˉ uíiˈ˜ e dseeˉ e caˈéerˋ do.

26 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cacóorˋ e quiáˈˉ i̱i̱ˋ nilíˈˋ lajeeˇ lajɨˋ huáaiñˈˉ do; jo̱baˈ Matíi˜bingˈ calɨ́ˈˉ, jo̱ íbˋ caˈíngˉ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ Judas do, jo̱ co̱lɨɨm˜ canaaiñˋ ngɨrˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ apóoˆ guijángˋ do ladsifɨˊ lado.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes