Add parallel Print Page Options

Hãy Nhìn Chăm Vào Chúa

12 Thế thì, vì chúng ta có nhiều nhân chứng bao quanh như một đám mây lớn, chúng ta hãy vất bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vướng mắc, và kiên trì chạy xong cuộc đua đã đặt ra trước mặt mình. Hãy nhìn chăm vào Ðức Chúa Jesus, Ðấng Khởi Ðầu và Ðấng Hoàn Tất đức tin, Ðấng vì niềm vui trước mặt gánh chịu thập tự giá, coi thường sỉ nhục, và đang ngồi bên phải ngai Ðức Chúa Trời. Vậy hãy nghĩ đến Ðấng đã chịu đựng thái độ thù nghịch của những kẻ tội lỗi đối với Ngài như thế, để anh chị em không thối chí và ngã lòng.

Cha Thiên Thượng Sửa Dạy

Trong cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi, anh chị em chưa chống trả đến nỗi bị đổ máu. Và anh chị em đã quên lời khích lệ mà anh chị em đã được khuyên như con rồi sao?

“Con ơi, chớ coi thường sự sửa dạy của Chúa,
Khi Ngài quở trách, con chớ ngã lòng.
Vì Chúa yêu thương ai, Ngài sửa dạy người ấy;
Ai được Ngài nhận làm con, thì Ngài cho roi cho vọt.”Châm 3:11-12 LXX

Khi anh chị em chịu sự sửa dạy, Ðức Chúa Trời đã đối xử với anh chị em như con, vì có ai làm con mà cha không sửa dạy chăng? Nhưng nếu anh chị em không nhận được sự sửa dạy như bao nhiêu người con phải chịu, anh chị em là con ngoại hôn chứ không phải con chính thức. Hơn nữa, chúng ta có cha phần xác sửa dạy, và chúng ta vẫn tôn kính họ, lẽ nào chúng ta lại không thuận phục nhiều hơn đối với Cha phần linh để sống sao? 10 Cha phần xác sửa dạy chúng ta theo điều họ cho là tốt, chỉ ít ngày, nhưng Cha phần linh sửa dạy chúng ta vì ích lợi của chúng ta, để chúng ta được dự phần sự thánh khiết của Ngài. 11 Tất cả những sự sửa dạy, lúc đầu dường như đau đớn, chứ chẳng vui thích gì, nhưng về sau sinh ra trái bình an của sự công chính cho những ai chịu rèn luyện như vậy.

Khuyên Những Người Yếu Ðuối

12 Vậy hãy nhấc đôi tay xụi lơ của anh chị em lên, và hãy đứng dậy trên hai đầu gối yếu đuối của mình. 13 Hãy làm bằng phẳng những lối đi cho đôi chân anh chị em, để người què khỏi bị trẹo chân, mà còn được chữa lành.

14 Hãy đeo đuổi sống hòa bình với mọi người và sự thánh hóa, vì nếu không được thánh hóa, không ai sẽ thấy Chúa.

15 Hãy coi chừng, kẻo có ai trật phần ân sủng của Ðức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra và gây rối, rồi lan ra, làm ô nhiễm nhiều người.

16 Hãy coi chừng, đừng ai gian dâm và phàm tục như Ê-sau, người bán quyền trưởng tử cho một bữa ăn. 17 Vì anh chị em đã biết, về sau ông muốn thừa hưởng phước hạnh ấy, nhưng ông đã bị từ chối, vì ông không còn cơ hội để ăn năn, dù ông đã khóc lóc van nài.

So Sánh Hai Giao Ước

18 Vì anh chị em không đến gần một ngọn núi có thể đụng đến được, một nơi có lửa hừng, tối tăm, mù mịt, gió gào, 19 tiếng kèn vang dội, và những tiếng phán mà người nghe phải van xin đừng phán thêm nữa, 20 vì họ không chịu nổi mệnh lệnh ban ra,

“Ngay cả thú vật đụng đến núi ấy, cũng phải bị ném đá chết.”Xuất 19:12-13

21 Cảnh tượng ấy quá hãi hùng đến nỗi Môi-se phải nói,

“Tôi kinh hãi và run rẩy.”Phục 9:19

22 Nhưng anh chị em đến Núi Si-ôn, đến thành của Ðức Chúa Trời hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, đến với muôn vàn thiên sứ tụ họp vui vẻ, 23 đến với hội thánh của các con đầu lòng, tên của họ đã được ghi trên trời, đến với Ðức Chúa Trời là Thẩm Phán của mọi người, đến với linh của những người công chính đã được làm cho toàn hảo, 24 đến với Ðức Chúa Jesus, Ðấng Trung Gian của giao ước mới, và đến với huyết đã rảy ra, là huyết nói lên hữu hiệu hơn huyết của A-bên.

25 Anh chị em hãy coi chừng, đừng từ chối Ðấng phán với mình. Vì nếu những kẻ từ chối người cảnh cáo mình dưới đất mà còn không thoát khỏi, huống chi chúng ta quay lưng lìa bỏ Ðấng cảnh cáo mình từ trời.

26 Thuở ấy tiếng Ngài làm rúng động trái đất, nhưng bây giờ Ngài hứa,

“Còn một lần nữa, Ta không những sẽ làm rúng động trái đất, nhưng sẽ làm rúng động cả trời.”A-ghê 2:6 LXX

27 Những lời “Còn một lần nữa” chỉ về sự loại bỏ những gì bị rúng động, tức những gì được dựng nên, để những gì không bị rúng động được tồn tại.

28 Vậy, vì chúng ta nhận được một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy biết ơn, rồi từ đó hãy phụng thờ Ðức Chúa Trời cách vui lòng, với sự tôn kính và kính sợ, 29 vì Ðức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa hừng thiêu đốt.