A A A A A
Bible Book List

Hê-bơ-rơ 12:18-24 1934 Vietnamese Bible (VIET)

18 Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối tăm, hoặc âm ế, hoặc gió dữ,

19 hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa;

20 vì họ không chịu nổi lời phán nầy: Dẫu loài thú vật tới gần núi nầy cũng sẽ bị ném đá.

21 Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: Ta thật sợ sệt và run rẩy cả người.

22 Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại,

23 gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành,

24 gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Hê-bơ-rơ 12:18-24 Bản Dịch 2011 (BD2011)

So Sánh Hai Giao Ước

18 Vì anh chị em không đến gần một ngọn núi có thể đụng đến được, một nơi vừa có lửa hực, vừa tối tăm, mù mịt, và gió gào, 19 với tiếng kèn vang dội, và những tiếng phán mà người nghe phải van xin đừng nói thêm nữa, 20 vì họ không chịu nổi mệnh lệnh đã ban ra,

“Ngay cả thú vật đụng đến núi ấy, nó phải bị ném đá chết.”[a]

21 Cảnh tượng ấy quá hãi hùng đến nỗi Môi-se phải nói,

“Tôi kinh hãi và run rẩy.”[b]

22 Nhưng anh chị em đến Núi Si-ôn, đến thành của Ðức Chúa Trời hằng sống, đến Giê-ru-sa-lem trên trời, đến nơi có muôn vàn thiên sứ quây quần vui vẻ, 23 đến với hội thánh của các con đầu lòng, tên của họ đã được ghi trên trời, đến với Ðức Chúa Trời là Thẩm Phán của mọi người, đến với linh của những người công chính đã được làm toàn hảo, 24 đến với Ðức Chúa Jesus, Ðấng Trung Gian của giao ước mới, và đến với huyết đã rảy ra, là huyết nói lên hữu hiệu hơn huyết của A-bên.

Footnotes:

  1. Hê-bơ-rơ 12:20 Xuất 19:12-13
  2. Hê-bơ-rơ 12:21 Phục 9:19
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Viewing of
Cross references
Footnotes